ဘုရားသခင်၏ အလုပ်နှင့် လူသား၏အလုပ်

လူသား၏ အလုပ်မည်မျှသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အလုပ်ဖြစ်၍ မည်မျှသည် လူသား၏ အတွေ့အကြုံဖြစ်သနည်း။ ယခုတွင်ပင် သင်သည် ဤမေးခွန်းများကို နားမလည်သေးဟု ပြောနိုင်သည်။ အကြောင်းရင်းမှာ လူတို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ အလုပ်လုပ်သော နိယာမများကို နားမလည် သောကြောင့်သာဖြစ်သည်။ ငါပြောသော လူသား၏အလုပ် ဆိုသည်မှာ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အလုပ်ရှိသောသူ သို့မဟုတ် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်က အသုံးပြုခြင်း ခံရသောသူတို့၏ အလုပ်ကို ရည်ညွှန်းခြင်းသာဖြစ်သည်။ လူသားတို့၏ အလိုဆန္ဒမှ အခြေခံလာသောအလုပ်ကို ငါဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ဘဲ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် အလုပ်၏ နယ်ပယ်အတွင်း၌ရှိသော တမန်တော်များ၊ လုပ်သားများ သို့မဟုတ် သာမန်ညီအစ်ကို မောင်နှမများ၏ အလုပ်ကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် လူသား၏ အလုပ်သည် လူ့ဇာတိခံယူသော ဘုရားသခင်၏အလုပ်ကို မရည်ညွှန်းဘဲ လူတို့အပေါ် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အလုပ်နယ်ပယ်နှင့် အလုပ်နိယာမများကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဤနိယာမများသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အလုပ်၏ နိယာမများနှင့် နယ်ပယ်တို့ဖြစ်နေလင့်ကစား ထိုအရာများသည် လူ့ဇာတိခံယူသော ဘုရားသခင်အလုပ်၏ နိယာမများနှင့် နယ်ပယ်တို့နှင့် တူညီမှုမရှိပေ။ လူသား၏ အလုပ်တွင် လူသား၏ အနှစ်သာရနှင့် နိယာမများရှိပြီး၊ ဘုရားသခင်၏ အလုပ်တွင် ဘုရားသခင်၏ အနှစ်သာရနှင့် နိယာမများ ရှိသည်။

သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ ရေစီးကြောင်းထဲမှ အလုပ်သည် ဘုရားသခင်၏ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ဖြစ်စေ၊ အသုံးပြုခံရသော လူသားများ၏အလုပ်ဖြစ်စေ ယင်းသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အလုပ်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင်၏ အနှစ်သာရသည် သန့်ရှင်း သော ဝိညာဉ်တော် သို့မဟုတ် ခုနှစ်ဆပြင်းထန်သော ဝိညာဉ်တော်ဟု ခေါ်ဆိုနိုင်သော ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်သည်။ အားလုံးခြုံကြည့်လျှင် ယင်းတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော် ဖြစ်သည်။ ယင်းတို့မှာ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်ကို မတူညီသော ခေတ်ကာလများအတွင်း မတူညီသည့် ခေါ်ဆိုမှုများသာဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် သူတို့၏ အနှစ်သာရသည် တစ်ခုတည်းသာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင်၏ အလုပ်သည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အလုပ်ဖြစ်သည်။ လူ့ဇာတိခံယူသော ဘုရားသခင်၏ အလုပ်သည်လည်း သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် လုပ်ဆောင်နေသောအလုပ်ထက် လျော့နည်းခြင်းမရှိပေ။ အသုံးပြုခြင်း ခံရသော လူသားတို့၏ အလုပ်သည်လည်း သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ အလုပ်ပင်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ အလုပ်သည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ ပြီးပြည့်စုံသော ဖော်ပြချက်သာဖြစ်ပြီး ကွဲပြားခြားနားမှု မရှိပေ။ တစ်ဖက်တွင် အသုံးပြုခြင်းခံရသော လူသားတို့၏အလုပ်သည် လူ့အမှုအရာများစွာနှင့် ရောနှောနေပြီး ပြီးပြည့်စုံသော ဖော်ပြချက်ကို မဆိုထားနှင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ တိုက်ရိုက်ဖော်ပြချက်ပင် မဟုတ်ပေ။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အလုပ်သည် ကွဲပြားခြားနားပြီး မည်သည့်အခြေအနေများနှင့်မျှ ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပေ။ အလုပ်သည် မတူညီသောလူတို့အလိုက် ကွဲပြားခြားနားပြီး၊ မတူညီသော အလုပ်လုပ်ခြင်း အနှစ်သာရကို ဖော်ဆောင်သည်။ မတူညီသော ခေတ်များထဲရှိ အလုပ်သည်လည်း မတူညီသော တိုင်းပြည်များမှ အလုပ်ကဲ့သို့ ကွဲပြားသည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် မတူညီသော နည်းလမ်းများစွာနှင့် နိယာမများစွာအရ အလုပ်လုပ်သော်လည်း၊ အလုပ်ကို မည်သို့လုပ်သည်ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ် မည်သည့်လူအမျိုးအစားတို့အပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်သည်ဖြစ်စေ အနှစ်သာရသည် အမြဲတမ်းကွဲပြားနေသည်၊ ပြီးလျှင် မတူညီသော လူများအပေါ်တွင် သူပြုသော အလုပ်အားလုံးသည် နိယာမများရှိပြီး အားလုံးသည် အလုပ်ရည်ရွယ်ချက်၏ အနှစ်သာရကို ကိုယ်စားပြုနိုင်သည်။ ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အလုပ်သည် နယ်ပယ်အားဖြင့် အတော်ပင်တိကျပြီး အတန်ငယ် ဖြည်းဖြည်းနှင့်မှန်မှန် ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ခံယူထားသော လူ့ဇာတိထဲတွင် ပြုသောအလုပ်သည် လူတို့အပေါ်တွင် ပြုလုပ်သောအလုပ်နှင့် မတူညီပေ။ အလုပ်သည်လည်း လူတို့၏ မတူညီသော အရည်အချင်းပေါ်တွင် မူတည်ပြီး ကွဲပြားမှုအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ခံယူထားသော လူ့ဇာတိထဲတွင် ပြုလုပ်သောအလုပ်ကို လူတို့တွင် မပြုလုပ်ပေ။ လူတို့တွင် ပြုလုပ်သည့် အလုပ်နှင့် တူညီသည့် အလုပ်ကို ခံယူထားသော လူ့ဇာတိထဲတွင် သူမပြုပေ။ စကားတစ်ခွန်းဖြင့်ဆိုရသော် သူသည်မည်သို့ အလုပ်လုပ်သည်ဖြစ်စေ၊ ကွဲပြားခြားနားသော ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ပြုသောအလုပ်သည် မည်သည့်အခါမျှ တူညီမှုမရှိဘဲ သူလုပ်သည့် နိယာမများသည်လည်း မတူညီသော လူတို့၏အခြေအနေနှင့် သဘာဝတို့နှင့်အညီ ကွဲပြားမှုရှိသည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် လူတို့၏ရှိရင်းစွဲ အနှစ်သာရအပေါ် အခြေခံကာ မတူညီသော လူတို့တွင် အလုပ်လုပ်ပြီး သူတို့၏ရှိရင်းစွဲ အနှစ်သာရထက်ကျော်လွန်၍ တောင်းဆိုမှုများကို မပြု၊ သူတို့၏ အရည်အချင်းအစစ်အမှန်ကို ကျော်လွန်ကာ လုပ်ဆောင်မှုကိုလည်း သူမပြုပေ။ သို့ဖြစ်၍ လူတို့အပေါ်တွင်ပြုသော သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ အလုပ်သည် အလုပ်ရည်ရွယ်ချက်၏ အနှစ်သာရကို လူတို့တွေ့မြင်ရန် ခွင့်ပြုလေသည်။ လူသား၏ ရှိရင်းစွဲအနှစ်သာရသည် ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပေ။ လူသား၏ အရည်အချင်းအစစ်အမှန်သည် အကန့်အသတ်ရှိသည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် လူတို့ကို အသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ၊ လူတို့အပေါ်တွင် အလုပ်လုပ်သည်ဖြစ်စေ၊ ထိုအလုပ်သည် လူတို့ အရည်အချင်း၏ အကန့်အသတ်များနှင့်အညီ အမြဲဖြစ်လေသည်။ သို့မှသာ သူတို့သည် ယင်းမှတစ်ဆင့် အကျိုးအမြတ် ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် အသုံးပြုခြင်းခံရသော လူတို့အပေါ် အလုပ်လုပ်စဉ်တွင် သူတို့၏ပါရမီများနှင့် သူတို့၏ အရည်အချင်းအစစ်အမှန် နှစ်ခုစလုံးသည် ချန်လှပ်ထားခြင်းမခံရဘဲ ပေါ်လွင်လာသည်။ သူတို့၏ အရည်အချင်း အစစ်အမှန်အားလုံးသည် အလုပ်ကို ထောက်မစိမ့်သောငှာ အသုံးပြုခြင်းခံရသည်။ လက်တွေ့ကျသော ရလဒ်များကိုရရှိရန်အလို့ငှာ လူသားတွင်ရှိသော သုံးနိုင်သည့် အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သူအလုပ်လုပ်သည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် ခံယူထားသော လူ့ဇာတိထဲတွင် ပြုလုပ်သောအလုပ်သည် ဝိညာဉ်တော်၏အလုပ်ကို တိုက်ရိုက်ဖော်ပြရန် ဖြစ်ပြီး၊ ထိုအလုပ်သည် လူသား၏စိတ်၊ အတွေးများနှင့် ရောနှောခြင်းမရှိ၊ လူသား၏ပါရမီများ၊ လူသား၏ အတွေ့အကြုံ သို့မဟုတ် လူသား၏ မွေးရာပါအခြေအနေများဖြင့် လက်လှမ်းမီနိုင်ခြင်း မရှိပေ။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အသင်္ချေများလှသော အလုပ်အားလုံးသည် လူသားကို အကျိုးပြုရန်နှင့် တည်ဆောက်ရန် ရည်မှန်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် လူအချို့သည် စုံလင်အောင်ပြုခံနိုင်ချိန်တွင် အခြားသူများသည် စုံလင်အောင်ပြုခြင်း ခံရရန်အတွက် အခြေအနေများကို ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းမရှိပေ။ ဆိုလိုသည်မှာ သူတို့ကို စုံလင်အောင်မပြုနိုင်သကဲ့သို့ ကယ်တင်ရန် အလွန်ပင်ခက်ခဲနိုင်ပေသည်။ သူတို့ထံတွင် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏အလုပ် ရှိကောင်းရှိနေစေကာမူ သူတို့သည် နောက်ဆုံးတွင် ပယ်ရှားခြင်းခံရလိမ့်မည်။ ဆိုလိုရင်းမှာ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အလုပ်သည် လူတို့ကို တည်ဆောက်ရန် ဖြစ်သော်လည်း ယင်းက သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အလုပ်ရှိသည့် လူတိုင်းကို အပြည့်အဝ စုံလင်အောင် ပြုလုပ်သည်ဟု ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်ပေ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် များစွာသောလူတို့ လိုက်လျှောက်သည့် လမ်းကြောင်းသည် စုံလင်အောင် ပြုခြင်းခံရမည့် လမ်းကြောင်းမဟုတ်ပေ။ သူတို့ထံတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ တစ်ဖက်သတ် အလုပ် သာရှိပြီး၊ လူသား၏ ကိုယ်ပိုင်ပူးပေါင်းမှု သို့မဟုတ် မှန်ကန်သော လူသား၏ လိုက်လျှောက်မှု မရှိပေ။ ဤနည်းဖြင့် ဤလူတို့အပေါ်၌ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အလုပ်သည် စုံလင်အောင်ပြုခြင်းခံရသော သူတို့ကို အစေခံသောအလုပ် ဖြစ်လာလေသည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏အလုပ်ကို လူတို့က တိုက်ရိုက်မြင်နိုင်ခြင်းမရှိ၊ သို့မဟုတ် လူတို့ကိုယ်တိုင်မှ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နိုင်ခြင်း မရှိပေ။ ယင်းကို အလုပ်လုပ်ခြင်း၏ပါရမီနှင့် လူသားတို့၏ အကူအညီမှတစ်ဆင့်သာ ဖော်ပြနိုင်သည်။ အဓိပ္ပာယ်မှာ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏အလုပ်သည် လူသားတို့၏ ဖော်ပြချက်မှတစ်ဆင့် နောက်လိုက်များထံသို့ ထောက်မပေးခြင်း ခံရသည်။

သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ အလုပ်သည် လူအမျိုးအစားများစွာနှင့် မတူညီသော အခြေအနေများစွာ မှတစ်ဆင့် ပြီးမြောက်ကာ ပြည့်စုံလေသည်။ လူ့ဇာတိခံယူသော ဘုရားသခင်၏ အလုပ်သည် ခေတ်တစ်ခုလုံး၏ အလုပ်ကို ကိုယ်စားပြုပြီး ခေတ်တစ်ခုလုံးအတွင်းမှ လူတို့၏ဝင်ရောက်မှုကို ကိုယ်စားပြုနိုင်သော်လည်း လူတို့၏ အသေးစိတ်ဝင်ရောက်မှုအပေါ် လုပ်ဆောင်ခြင်းကို လူ့ဇာတိခံယူသော ဘုရားသခင်ကမဟုတ်ဘဲ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အသုံးပြုခြင်းခံရသော လူသားတို့က လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်၏အလုပ် သို့မဟုတ် ဘုရားသခင်၏ ကိုယ်ပိုင်သာသနာသည် ဘုရားသခင် ခံယူထားသော လူ့ဇာတိ၏ အလုပ်ဖြစ်ပြီး သူ့အစား မည်သည့်လူသားကမျှ မလုပ်ဆောင်နိုင်ပေ။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ အလုပ်သည် မတူညီသည့် လူအမျိုးအစားများစွာမှတစ်ဆင့် လုပ်ဆောင် ပြီးစီးသည်၊ ဤအလုပ်ကို သီးခြားလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတည်းက ပြည့်ဝအောင်မပြုနိုင်ပေ သို့မဟုတ် သီးခြား လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှတစ်ဆင့် အပြည့်အဝ ရှင်းလင်းစေနိုင်ခြင်းမရှိပေ။ အသင်းတော်ကို ဦးဆောင်သော သူများသည်လည်း သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အလုပ်ကို အပြည့်အဝ ကိုယ်စားပြုနိုင်ခြင်း မရှိပေ။ သူတို့သည် ဦးဆောင်သည့် အလုပ်အချို့ကိုသာ ပြုနိုင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ အလုပ်ကို ဘုရားသခင်၏ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်၊ အသုံးပြုခြင်းခံရသော လူတို့၏အလုပ်နှင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ ရေစီးကြောင်းအတွင်း၌ရှိသော သူအားလုံးအပေါ်ရှိ အလုပ်ဟူ၍ သုံးပိုင်းခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ ဤသုံးခုအတွင်းတွင် ဘုရားသခင်၏ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်သည် ခေတ်တစ်ခုလုံးကို ဦးဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုခြင်းခံရသော လူသားတို့အလုပ်သည် ဘုရားသခင်၏ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ပြီးနောက် တာဝန်ပေး စေခိုင်းချက်များကို ပို့ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် လက်ခံခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ နောက်လိုက်အားလုံးကို ဦးဆောင်ရန်ဖြစ်ပြီး ဤသူတို့သည် ဘုရားသခင်၏အလုပ်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြသူများ ဖြစ်ကြသည်။ ဤရေစီးကြောင်းထဲတွင်ရှိသော သူတို့အပေါ် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ပြုသော အလုပ်မှာ သူ၏ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အားလုံးကို ထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သူ၏ သက်သေခံချက်ကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု အလုံးစုံကို ထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်ပြီး တစ်ဖက်တွင် တစ်ချိန်တည်း၌ စုံလင်အောင် ပြုနိုင်သောသူများကို စုံလင်စေခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသုံးပိုင်းသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ ပြည့်စုံသော အလုပ်ဖြစ်သော်လည်း ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင်၏ အလုပ်မရှိပါက စီမံခန့်ခွဲမှုအလုံးစုံသည် ရပ်တန့်နေလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင်၏ အလုပ်တွင် လူသားမျိုးနွယ် အားလုံး၏အလုပ် ပါဝင်ပြီး ယင်းသည် ခေတ်ကာလတစ်ခုလုံး၏ အလုပ်ကိုလည်း ကိုယ်စားပြုသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရလျှင် ဘုရားသခင်၏ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်သည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် အလုပ်အားလုံး၏ လှုပ်ရှားမှုနှင့် လားရာကို ကိုယ်စားပြုချိန်တွင် တမန်တော်များ၏ အလုပ်သည် ဘုရားသခင်၏ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်နောက်သို့လိုက်ပြီး ခေတ်ကာလကို မဦးဆောင်သကဲ့သို့ ခေတ်တစ်ခေတ်လုံးမှ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ လုပ်ဆောင်ချက်လားရာကိုလည်း ကိုယ်စားမပြုပေ။ သူတို့သည် စီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ် လုံးဝမပါဝင်သော လူတို့လုပ်သင့်သည့် အလုပ်ကိုသာ လုပ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်သည် စီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်အတွင်းရှိ စီမံကိန်းဖြစ်သည်။ လူသား၏ အလုပ်သည် အသုံးပြုခြင်းခံရသော လူသားတို့၏ တာဝန်သာဖြစ်ပြီး စီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်နှင့် ဆက်နွှယ်ပတ်သက်မှု မရှိပေ။ အထက်ပါ အလုပ်နှစ်ခုစလုံးသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ အလုပ်ဖြစ်သော်လည်း အလုပ်၏ မတူညီသော ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာများနှင့် ကိုယ်စားပြုမှုများကြောင့် ဘုရားသခင်၏ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်နှင့် လူသား၏ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကြားတွင် ရှင်းလင်းပြီး ခြေခြေမြစ်မြစ်ရှိသော ကွဲပြားမှုများရှိလေသည်။ ထို့အပြင် မတူညီသော ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာများရှိသည့် အလုပ်ရည်ရွယ်ချက်များအပေါ်တွင် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်က လုပ်ဆောင်သော အလုပ်၏ အတိုင်းအတာသည်လည်း ကွဲပြားသေးသည်။ ယင်းတို့သည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် အလုပ်၏ နိယာမများနှင့် နယ်ပယ်တို့ ဖြစ်သည်။

လူသား၏အလုပ်သည် သူ၏အတွေ့အကြုံနှင့် သူ၏လူ့သဘာဝတို့ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ လူသားပေးအပ်သည့်အရာနှင့် လူသားလုပ်ဆောင်သည့်အလုပ်သည် သူ့ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ လူသား၏ တွေ့မြင်ခြင်း၊ လူသား၏စဉ်းစားနိုင်မှု၊ လူသား၏ဆင်ခြင်တွေးခေါ်မှုနှင့် သူ၏ကြွယ်ဝသော တွေးခေါ်မှု အားလုံးသည် သူ၏အလုပ်ထဲတွင် ပါဝင်သည်။ အထူးသဖြင့် လူသား၏အတွေ့အကြုံသည် သူ၏အလုပ်ကို ကိုယ်စားပြုရန် ပိုဖြစ်နိုင်ပြီး လူသားတစ်ဦး တွေ့ကြုံခဲ့သည့်အရာသည် သူ့အလုပ်၏ အစိတ်အပိုင်းများ ဖြစ်လိမ့်မည်။ လူသား၏အလုပ်သည် သူ၏အတွေ့အကြုံကို ဖော်ပြနိုင်သည်။ လူအချို့သည် မကောင်းသော အခြေအနေတစ်ခုတွင် တွေ့ကြုံနေချိန်တွင် သူတို့၏ မိတ်သဟာရအများစုသည် မကောင်းသော အစိတ်အပိုင်းများ ပါဝင်သည်။ အကယ်၍ သူတို့၏ အတွေ့အကြုံသည် ကာလအပိုင်းအခြားတစ်ခုတွင် အပြုသဘောဆောင်ပြီး သူတို့သည် အထူးသဖြင့် အပြုသဘောဆောင်သောဘက်မှ လမ်းကြောင်းများရှိပါက သူတို့ မိတ်သဟာရပြုသော အရာသည် အလွန်အားပေးသည့်အရာဖြစ်ပြီး လူတို့သည် သူတို့ထံမှ အပြုသဘောဆောင်သော ထောက်ပံ့မှုကို ရရှိနိုင်ပေလိမ့်မည်။ အကယ်၍ လုပ်သားတစ်ဦးသည် ကာလအပိုင်းအခြားတစ်ခုတွင် မကောင်းသည့် အခြင်းအရာ ဖြစ်ပေါ်လာပါက သူ၏မိတ်သဟာရသည် အမြဲလိုလို မကောင်းသော အစိတ်အပိုင်းများကို သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်။ ဤသို့သော မိတ်သဟာရသည် စိတ်ဓာတ်ကျဖွယ်ရာဖြစ်ပြီး အခြားသူတို့သည် သူ၏မိတ်သဟာရနောက် လိုက်လျှောက်ရာတွင် သတိမထားမိဘဲ စိတ်ဓာတ်ကျကြလိမ့်မည်။ နောက်လိုက်သူများ၏ အခြေအနေသည် ခေါင်းဆောင်၏ အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ ပြောင်းလဲသည်။ လုပ်သားတစ်ဦး၏အတွင်းတွင် မည်သို့ရှိသည်ဆိုသည်မှာ သူဖော်ပြသည့်အရာပင်ဖြစ်ပြီး၊ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အလုပ်သည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် လူသား၏အခြေအနေနှင့် အတူပြောင်းလဲသည်။ သူသည် လူသား၏အတွေ့အကြုံနှင့်အညီ အလုပ်လုပ်ဆောင်ပြီး လူသားကို တွန်းအားပေးခြင်းမရှိပေ။ သို့ရာတွင် လူသားတို့ကို လူ့အတွေ့အကြုံ၏ ပုံမှန်လမ်းကြောင်းနှင့်အညီ တောင်းဆိုမှုကို လုပ်ဆောင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ လူသား၏မိတ်သဟာရဖွဲ့ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်ကွဲပြားသည်။ လူသားတို့ မိတ်သဟာရဖွဲ့သည့်အရာသည် သူတို့၏တစ်ဦးချင်း တွေ့မြင်ခြင်းနှင့် အတွေ့အကြုံတို့ကို လွှဲပြောင်းပေးပြီး ဘုရားသခင့်အလုပ်၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ပေါ်တွင် သူတို့တွေ့မြင်ကာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့်အရာတို့ကို ဖော်ပြသည်။ သူတို့၏တာဝန်မှာ ဘုရားသခင်အလုပ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြောကြားခြင်းပြီးနောက်တွင် သူတို့ ကျင့်ဆောင်သင့်သော သို့မဟုတ် ဝင်ရောက်သင့်သည့်အရာကို ရှာဖွေကာ နောက်လိုက်များထံသို့ ဝေမျှရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လူသား၏အလုပ်သည် သူ၏ဝင်ရောက်မှုနှင့် ကျင့်ဆောင်မှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ထိုသို့သောအလုပ်သည် လူသား၏ သင်ခန်းစာများနှင့် အတွေ့အကြုံ သို့မဟုတ် လူသား၏ အချို့အတွေးများနှင့် ရောနှောနေသည်မှာ ဟုတ်ပါသည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် မည်သို့အလုပ်လုပ်နေသည်ဖြစ်စေ၊ သူသည် လူသားပေါ် သို့မဟုတ် လူ့ဇာတိခံယူသော ဘုရားသခင်အထဲတွင် အလုပ်လုပ်သည်ဖြစ်စေ၊ ယင်းသည် လုပ်သားများက သူတို့မည်သည့်အရာဖြစ်ကြောင်းကို အမြဲတမ်း ဖော်ပြနေခြင်းသာဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်က လုပ်ဆောင်နေခြင်း ဖြစ်သော်လည်း အလုပ်သည် လူသား၏ ရှိရင်းစွဲဖြစ်ခြင်းအပေါ်တွင် အခြေခံထားသည်။ အကြောင်းမှာ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် အခြေခံအုတ်မြစ်မရှိဘဲ အလုပ်လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိပေ။ တစ်နည်းဆိုရသော် ဘာမျှမရှိဘဲ အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ ထိုအစား အလုပ်သည် အမြဲလိုပင် မှန်ကန်သော အခြေအနေများနှင့် စစ်မှန်သော အနေအထားများနှင့်အညီ ဖြစ်လေသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သာ လူသား၏ အယူအဆဟောင်းများနှင့် အတွေးဟောင်းများကို ပြောင်းလဲနိုင်ပေမည်၊ လူသား၏ စိတ်သဘောထားကို အသွင်သဏ္ဌာန် ပြောင်းလဲနိုင်ပေမည်။ လူတို့ဖော်ပြသည့်အရာသည် သူမြင်သော၊ တွေ့ကြုံရသောအရာနှင့် စိတ်ကူးနိုင်သောအရာများ ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် အယူဝါဒများ သို့မဟုတ် အယူအဆများ ဖြစ်နေလျှင်ပင် အားလုံးသည် လူသား၏တွေးခေါ်မှုမှ လက်လှမ်းမီနိုင်ပေသည်။ လူသား၏ အလုပ်အရွယ်အစား မည်သို့ပင် ဖြစ်လင့်ကစား ထိုအလုပ်သည် လူသား၏အတွေ့အကြုံ၊ သူမြင်တွေ့သည့်အရာ သို့မဟုတ် လူသား စိတ်ကူးထားသည့် သို့မဟုတ် တွေးထင်ထားနိုင်သည်ထက် ပိုလွန်နိုင်ခြင်းမရှိပေ။ ဘုရားသခင်ဖော်ပြသည့် အရာသည် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင်အကြောင်းဖြစ်ပြီး ထိုအရာသည် လူတို့လက်လှမ်းမီနိုင်သည်ထက် ကျော်လွန်သည်။ ထိုအရာသည် လူသားတို့၏ စဉ်းစားနိုင်မှုထက် ကျော်လွန်သည်။ သူသည် လူသားအားလုံးကို ဦးဆောင်သည့် သူ့အလုပ်ကိုဖော်ပြပြီး ထိုအလုပ်သည် လူသားအတွေ့အကြုံနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက် အတိအကျများနှင့် သင့်လျော်မှု မရှိပေ။ ထိုအစား သူ၏ကိုယ်ပိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် သက်ဆိုင်လေသည်။ လူသားသည် သူ၏အတွေ့အကြုံကို ဖော်ပြနေသော်လည်း ဘုရားသခင်သည် သူ၏ဖြစ်တည်မှုကို ဖော်ပြလေသည်။ ဤဖြစ်တည်မှုသည် သူ၏ပင်ကိုစိတ်သဘောထားဖြစ်ပြီး လူသား လက်လှမ်းမီနိုင်သည်ထက် ကျော်လွန်လေသည်။ လူသား၏ အတွေ့အကြုံသည် ဘုရားသခင်က သူ၏ဖြစ်တည်မှုကို ဖော်ပြသည့် အပေါ်တွင်အခြေခံပြီး ရလာသည့် သူတွေ့မြင်သည့်အရာနှင့် အသိပညာတို့ဖြစ်သည်။ ထိုတွေ့မြင်ခြင်းနှင့် အသိပညာကို လူသား၏ ဖြစ်တည်မှုဟု ခေါ်သည်။ ယင်းတို့ကို လူသား၏ ပင်ကိုစိတ်သဘောထားနှင့် သူ၏ အရည်အချင်းမှန်တို့၏ အခြေခံပေါ်တွင် ဖော်ပြခြင်းခံရသည်။ သို့ဖြစ်၍ ယင်းတို့ကို လူသား၏ ဖြစ်တည်မှုဟုလည်းခေါ်သည်။ လူသားသည် သူတွေ့ကြုံပြီး မြင်ရသောအရာကို မိတ်သဟာရဖွဲ့နိုင်သည်။ သူမတွေ့ကြုံခဲ့ရသော သို့မဟုတ် မတွေ့မြင်ရသော သို့မဟုတ် သူ၏စိတ် လက်လှမ်းမမီနိုင်သောအရာ တစ်နည်းအားဖြင့် သူ၏အတွင်းတွင် မရှိသောအရာများကို သူသည် မိတ်သဟာရမဖွဲ့နိုင်ပေ။ အကယ်၍ လူသားဖော်ပြသောအရာသည် သူ၏တွေ့ကြုံမှုမဟုတ်ပါက ယင်းသည် သူ၏ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်း သို့မဟုတ် အယူဝါဒသာဖြစ်သည်။ တစ်နည်းဆိုသော် သူ၏စကားလုံးများထဲတွင် မည်သည့် စစ်မှန်မှုမှမရှိပေ။ အကယ်၍ သင်သည် အသိုင်းအဝိုင်း၏အရာများနှင့် တစ်ခါမျှ ဆက်စပ်ခဲ့ခြင်းမရှိပါက သင်သည် အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းမှ ရှုပ်ထွေးသော ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုများကို ရှင်းလင်းစွာမိတ်သဟာရ ဖွဲ့နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ အကယ်၍ မိသားစုမရှိပါက အခြားသူများက မိသားစုနှင့်ပတ်သက်သော ပြဿနာအကြောင်းပြောလျှင် သူတို့ပြောနေသည့်အရာအများစုကို သင်နားလည်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့် လူတို့ မိတ်သဟာရဖွဲ့သောအရာနှင့် သူပြုသောအလုပ်တို့သည် သူ၏အတွင်းပိုင်းမှ ဖြစ်ခြင်းကို ကိုယ်စားပြုခြင်း မရှိပေ။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်သည် သူ၏ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့် တရားစီရင်ခြင်းတို့အပေါ် နားလည်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ မိဿဟာရဖွဲ့လိုသော်လည်း ထိုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်ရာရာခိုင်နှုန်းသေချာဖို့ မဆိုထားနှင့်၊ သင့်ထံတွင် ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အတွေ့အကြုံပင်မရှိပါက သင်သည် သူ၏သိရှိမှုကို ငြင်းဆန်ရဲမည်မဟုတ်ပေ။ ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ သူမိတ်သဟာရဖွဲ့သောအရာသည် သင်တစ်ခါမျှ မတွေ့ကြုံခဲ့ဖူးသော၊ မသိခဲ့ဖူးသော သင့်စိတ်ဖြင့် မတွေးထင်ခဲ့ဖူးသော တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်သောကြောင့်တည်း။ သင်သည် သူ၏အသိမှ ပြစ်တင်ဆုံးမမှုနှင့် တရားစီရင်မှုနှင့် ပတ်သက်သော အနာဂတ်လမ်းတစ်ခုကိုသာ ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဤလမ်းသည် အယူဝါဒအပေါ်အခြေခံသော နားလည်မှုအဖြစ်သာ အသုံးခံနိုင်ပြီး သင့်ကိုယ်ပိုင်နားလည်မှုကို အစားမထိုးနိုင်ပေ။ သင်၏အတွေ့အကြုံကို ပို၍ပင်အစား မထိုးနိုင်ပေ။ သူပြောသောအရာသည် အတော်လေးမှန်သည်ဟု သင်ထင်ကောင်းထင်နိုင်သည်။ သို့သော် သင်တွေ့ကြုံချိန်တွင် အရာများစွာ၌ လက်တွေ့ကျခြင်းမရှိဟု သင်တွေ့သည်။ သင်က ကြားသော အသိပညာအချို့သည် အပြည့်အဝ လက်တွေ့ကျမှုမရှိဟု သင်ခံစားရကောင်း ခံစားရနိုင်သည်။ ထိုအချိန်တွင် ထိုအရာနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်အယူအဆကို သိုထားသည်။ သင်သည် ထိုအသိပညာကိုလက်ခံသော်လည်း ထိုအရာကို စိတ်မပါစွာဖြင့်သာ ပြုလေသည်။ သို့ရာတွင် သင်တွေ့ကြုံချိန်၌ သင့်ကို အယူအဆများပေးသော အသိပညာသည် သင်၏လေ့ကျင့်မှုနည်းလမ်းကို ဖြစ်လာလေသည်။ သင်ကျင့်ဆောင်လေလေ သူ့စကားလုံးများ၏ စစ်မှန်သောတန်ဖိုးနှင့် အဓိပ္ပာယ်ကို သင်နားလည်လေလေဖြစ်သည်။ သင့်ထံတွင် အတွေ့အကြုံရှိပြီးသည့်နောက်တွင် သင်တွေ့ကြုံရသော အရာများနှင့်ပတ်သက်၍ သင်ရှိသင့်သော အသိပညာအကြောင်းကို သင်ပြောနိုင်သည်။ ထို့အပြင် သင်သည် အသိပညာစစ်မှန်ပြီး လက်တွေ့ကျသော သူများနှင့် အသိပညာသည် အယူဝါဒအပေါ်အခြေခံပြီး သုံးမရသည့် သူတို့ကိုလည်း ခွဲခြားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် သင်ပြောသော အသိပညာသည် သမ္မာတရားနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိသည် သင့်ထံတွင် လက်တွေ့ အတွေ့အကြုံ ရှိမရှိအပေါ်တွင် ကြီးစွာမူတည်လေသည်။ သင့်အတွေ့အကြုံထဲတွင် သမ္မာတရားရှိပါက သင့်အသိပညာသည် လက်တွေ့ကျပြီး တန်ဖိုးရှိလိမ့်မည်။ သင့်အတွေ့အကြုံအားဖြင့် သင်သည် ချင့်ချိန်နိုင်စွမ်းနှင့် ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုလည်း ရရှိနိုင်ပြီး၊ သင်၏အသိပညာ နက်နဲလာကာ သင့်ဉာဏ်ပညာ တိုးပွားလာပြီး သင့်ကိုယ်သင်ပြုမူရာတွင် ကိုယ်ပိုင်တွေးအခေါ် တိုးမြင့်လာမည်။ သမ္မာတရားကို မပိုင်ဆိုင်သောသူတို့ပြောသော အသိပညာသည် မည်မျှပင်မြင့်နေစေကာမူ အယူဝါဒပင်ဖြစ်သည်။ ဤသို့သော သူမျိုးတို့သည် ဇာတိပကတိကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် အလွန်ပင် တော်ကောင်းတော်နိုင်သော်လည်း ဝိညာဉ်ရေးရာကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် ခွဲခြားမှုမပြုနိုင်ကြပေ။ ထိုသို့ဖြစ်ရသည်မှာ ထိုသို့သော သူများသည် ဝိညာဉ်ရေးရာ ကိစ္စများတွင် အတွေ့အကြုံ လုံးဝမရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဤသူတို့သည် ဝိညာဉ်ရေးရာ ကိစ္စများတွင် ဉာဏ်အလင်းမရသောသူများဖြစ်ပြီး ဝိညာဉ်တော်ကို နားမလည်ကြပေ။ သင်သည် မည်သည့်အသိပညာရှုထောင့်နှင့်ပတ်သက်ကာ ပြောသည်ဖြစ်စေ သင့်ကိုယ်ပိုင် ဖြစ်တည်မှုသာ ဖြစ်နေသရွေ့ ထိုအရာသည် သင့်ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံနှင့် သင့်အသိပညာအစစ်အမှန်ဖြစ်သည်။ အယူဝါဒကိုသာပြောသူများ တစ်နည်းအားဖြင့် သမ္မာတရား သို့မဟုတ် စစ်မှန်မှုကို မပိုင်ဆိုင်သူများက ပြောနိုင်သောအရာသည် သူတို့၏ဖြစ်ခြင်းသာဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ အကြောင်းမှာ သူတို့၏အယူဝါဒသည် နက်ရှိုင်းသော ဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်းမှသာ ရောက်လာနိုင်ပြီး သူတို့၏စိတ်မှ နက်ရှိုင်းစွာ စဉ်းစားထားသော ရလဒ်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ယင်းသည် အယူဝါဒသာဖြစ်ပြီး၊ စိတ်ကူးယဉ်ထက်မပိုလွန်ပေ။ မတူညီသော သူများ၏ အတွေ့အကြုံများသည် သူတို့အတွင်းမှ အရာများကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာအတွေ့အကြုံ မရှိသောသူအားလုံးသည် သမ္မာတရား၏အကြောင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အသိပညာကို မပြောနိုင်ပေ၊ သို့မဟုတ် ဝိညာဉ်ရေးရာများ၏ မတူညီသော အမျိုးအစားများနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပညာကို အမှန်ပြင်နိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ လူတို့ဖော်ပြသောအရာသည် သူ၏အတွင်းမှအရာ ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာသေချာလေသည်။ အကယ်၍ လူတစ်ဦးသည် ဝိညာဉ်ရေးရာများနှင့် သမ္မာတရား၏ အသိပညာကိုရရန် ဆန္ဒရှိပါက သူ့ထံတွင် စစ်မှန်သောအတွေ့အကြုံ ရှိသင့်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် လူ့အသက်နှင့် သက်ဆိုင်သော အသိစိတ်နှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းစွာ မပြောနိုင်ပါက ဝိညာဉ်ရေးရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ပို၍ပင်နည်းပါးစွာ မည်သို့ပြောကြား နိုင်မည်နည်း။ အသင်းတော်များကို ဦးဆောင်ကာ လူတို့ကို အသက်ဖြင့် ထောက်ပံ့ပြီး လူတို့အတွက် တမန်တော်တစ်ဦး ဖြစ်နိုင်သူသည် စစ်မှန်သော အတွေ့အကြုံများ ရှိရမည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာများနှင့် ပတ်သက်၍ မှန်ကန်သောနားလည်မှု၊ မှန်ကန်သော အသိအမှတ်ပြုမှုနှင့် သမ္မာတရားနှင့် ပတ်သက်သော အတွေ့အကြုံရှိရမည်။ ထိုသို့သောလူများသာလျှင် အသင်းတော်များကို ဦးဆောင်သော လုပ်သားများ သို့မဟုတ် တမန်တော်များဖြစ်ရန် အရည်အချင်းရှိပါသည်။ သို့မဟုတ်ပါက သူတို့သည် အနည်းဆုံး နောက်လိုက်လျှောက်သူများသာဖြစ်နိုင်ပြီး ဦးဆောင်ခြင်းမပြုနိုင်ပေ။ လူတို့ကို အသက်ဖြင့် ထောက်ပံ့သော တမန်တော်များ သာ၍မဖြစ်နိုင်ပေ။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ တမန်တော်များ၏ လုပ်ငန်းသည် ပြေးလွှားလုပ်ဆောင်ရန် သို့မဟုတ် တိုက်ခိုက်ရန်မဟုတ်ပေ။ လူသားတို့၏ စိတ်သဘောထားတွင် ပြောင်းလဲခြင်းသို့ ဦးဆောင်ရန်နှင့် အသက်တာတို့ကို ပြုစုရန်ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် လေးလံသောဝန်တာကို လွယ်ပိုးထားရန် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း ခံရသောသူများက လုပ်ဆောင်ရသော လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး လူတိုင်းပြုလုပ်နိုင်သော အရာတစ်ခုမဟုတ်ပေ။ ဤသို့သော အလုပ်ကို အသက်တာ ရှင်သန်သောသူ တစ်နည်းအားဖြင့် သမ္မာတရားနှင့်ပတ်သက်သော အတွေ့အကြုံ ရှိသောသူများကသာ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ လက်မြှောက် အရှုံးပေးနိုင်သူ၊ ပြေးလွှားနိုင်သူ သို့မဟုတ် သုံးစွဲရန် ဆန္ဒရှိသောသူတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်သောအရာ မဟုတ်ပေ။ သမ္မာတရားနှင့် ပတ်သက်သော အတွေ့အကြုံမရှိသူ၊ ပြုပြင်ခြင်း သို့မဟုတ် တရားစီရင်ခြင်းမခံခဲ့ရဖူးသော သူတို့သည် ဤသို့သော လုပ်ငန်းအမျိုးအစားကို လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း မရှိပေ။ အတွေ့အကြုံ မရှိသောသူ တစ်နည်းအားဖြင့် သမ္မာတရားမရှိသူများသည် လက်တွေ့ကျမှုကို ရှင်းလင်းစွာ မမြင်နိုင်ပေ။ အကြောင်းမှာ သူတို့ကိုယ်တိုင်သည် ဤရှုထောင့်တွင် ဖြစ်တည်မှုကို မပိုင်ဆိုင်ကြသောကြောင့်တည်း။ သို့ဖြစ်၍ ဤလူမျိုးတို့သည် ခေါင်းဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို မလုပ်နိုင်ရုံသာမက ကြာရှည်သော ကာလအချိန်တစ်ခုတွင်မှ သူတို့ထံ၌ သမ္မာတရားမရှိပါက ရှင်းလင်းသုတ်သင်ခြင်း ခံရသောအရာ ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။ သင်ပြောသော တွေ့မြင်သည့်အရာသည် အသက်တာတွင်းမှ သင်တွေ့ကြုံရသော အခက်အခဲများ၊ မည်သည့်ကိစ္စများတွင် သင့်ကို ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းခံခဲ့ရပြီး၊ မည်သည့်ပြဿနာများအပေါ်တွင် သင်သည် တရားစီရင်ခြင်းခံခဲ့ရသည်ကို သက်သေပြနိုင်သည်။ ဤအရာသည်လည်း စမ်းသပ်မှုများအတွင်းတွင် မှန်ကန်ပေသည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို စစ်ဆေးခြင်းခံရသောအရာများ၊ တစ်စုံတစ်ယောက် အားနည်းသော အရာများ၊ ဤအရာများသည် လူတစ်ဦးကြုံတွေ့ခဲ့ရသောအရာများဖြစ်ပြီး လူတစ်ဦးကို နည်းလမ်းများ ရှိစေသော အရာများဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် အကယ်၍လူတစ်ဦးသည် အိမ်ထောင်နှင့်ပတ်သက်၍ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုကို ခံစားရလျှင် သူသည်အများအားဖြင့် “ဘုရားသခင် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘုရားသခင် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ ဘုရားသခင့်နှလုံးသားရဲ့ ဆန္ဒကို ကျေနပ်နှစ်သိမ့်စေရပါမယ်။ ကျွန်တော့် အသက်တာတစ်ခုလုံးကို အပ်နှံရပါမယ်။ ကျွန်တော့် အိမ်ထောင်ရေးကို ဘုရားသခင့် လက်တော်တွင်းမှာ အပ်နှံပါတယ်။ ကျွန်တော့်တစ်ဘဝလုံး ဘုရားသခင့်လက်ထဲကို ပေးအပ်ဖို့ ဆန္ဒရှိပါတယ်” ဟု မိတ်သဟာရပြုလုပ်လိမ့်မည်။ မိတ်သဟာရဖွဲ့ခြင်းအားဖြင့် လူထဲမှအရာအားလုံး၊ သူဖြစ်သည့် အရာတို့ကို ကိုယ်စားပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လူတစ်ဦးပြောသော စကား၏အရှိန်၊ စကား ကျယ်ကျယ် သို့မဟုတ် တိုးတိုး ပြောသည်၊ ထိုသို့သော ကိစ္စများသည် အတွေ့အကြုံနှင့်ပတ်သက်သော ကိစ္စများမဟုတ်သည့်အတွက် သူ၏ဖြစ်ခြင်းနှင့် သူ့တွင်ရှိသည့်အရာကို ကိုယ်စားပြုနိုင်ခြင်းမရှိပေ။ ယင်းတို့သည် သူ၏အကျင့်စာရိတ္တ အကောင်းအဆိုးကိုသာ ပြောပြနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် သူ၏ သဘောသဘာဝ အကောင်းအဆိုးကို ပြောပြနိုင်ပြီး သူ့တွင် အတွေ့အကြုံရှိမရှိနှင့် တန်းတူထား၍မရနိုင်ပေ။ စကားပြောစဉ်တွင် မိမိကိုယ်ကို ဖော်ပြရန်စွမ်းရည် သို့မဟုတ် စကားပြောဆို ကျွမ်းကျင်မှု သို့မဟုတ် အမြန်နှုန်းတို့သည် အလေ့အကျင့်တို့မျှသာဖြစ်ပြီး သူ၏အတွေ့အကြုံကို အစားမထိုးနိုင်ပေ။ သင့်တစ်ဦးချင်း အတွေ့အကြုံများနှင့်ပတ်သက်၍ သင်ပြောချိန်တွင် သင်အရေးကြီးသည်ဟု ထင်မြင်သောအရာနှင့် သင့်အတွင်းမှအရာအားလုံးကို သင်မိတ်သဟာရပြုလေသည်။ ငါ့စကားသည် ငါ၏ဖြစ်ခြင်းကို ကိုယ်စားပြုသော်လည်း ငါပြောသောအရာတို့သည် လူသားတို့ လက်လှမ်းမီသည်ထက် ကျော်လွန်လေသည်။ ငါပြောသောအရာသည် လူတို့တွေ့ကြုံသည့် အရာမဟုတ်ပေ။ ယင်းသည်လူသားတို့ တွေ့မြင်နိုင်သောအရာ၊ လူသားတို့ထိတွေ့နိုင်သောအရာ မဟုတ်ပေ။ သို့ရာတွင် ယင်းသည် ငါ၏ဖြစ်ခြင်းတည်း။ လူအချို့တို့သည် ငါမိတ်သဟာရဖွဲ့သောအရာမှာ ငါတွေ့ကြုံခဲ့ရသော အရာများဖြစ်သည်ဟု သိကြသော်လည်း ယင်းသည် ဝိညာဉ်တော်၏ တိုက်ရိုက်ဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်ကို သူတို့သတိမထားမိကြပေ။ မှန်ပေ၏၊ ငါပြောသောအရာသည် ငါတွေ့ကြုံခဲ့ရသောအရာသာ ဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်းခြောက်ထောင်ကျော် စီမံခန့်ခွဲရေးအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့သူမှာ ငါဖြစ်သည်။ ငါသည် လူသားမျိုးနွယ်ကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည့်အစမှ ယခုတိုင်အောင် အရာအားလုံးကို တွေ့ကြုံခဲ့သည်။ ထိုအရာနှင့်ပတ်သက်၍ ငါမပြောနိုင်ဘဲ ရှိလိမ့်မည်လော။ လူသား၏သဘာဝနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် ယင်းကို ငါရှင်းလင်းစွာ မြင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကာ ယင်းကို ငါစောင့်ကြည့်ခဲ့သည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သည်။ ထိုအရာနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းစွာ ငါမပြောနိုင်ဘဲ ရှိလိမ့်မည်လော။ ငါသည် လူသား၏အနှစ်သာရကို ရှင်းလင်းစွာ တွေ့မြင်ချိန်မှစကာ လူသားကို ပြစ်တင်ဆုံးမရန်နှင့် တရားစီရင်ရန် အရည်အချင်းပြည့်မီသည်။ အကြောင်းမှာ လူသားအားလုံးသည် ငါ့ထံမှလာပြီး စာတန်၏ ဖျက်ဆီးခြင်းကို ခံခဲ့ရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မှန်ပေ၏၊ ငါလုပ်သောအလုပ်ကိုလည်း ဆန်းစစ်ရန် ငါသည် အရည်အချင်းပြည့်မီသည်။ ဤအလုပ်ကို ငါ့ဇာတိခန္ဓာဖြင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်း မဟုတ်သော်လည်း ထိုအလုပ်သည် ဝိညာဉ်တော်၏ တိုက်ရိုက်ဖော်ပြချက်ဖြစ်ပြီး ယင်းသည် ငါ၏အရာအားလုံးနှင့် ငါ၏ဖြစ်ခြင်းပင်တည်း။ ထို့ကြောင့် ငါသည် ယင်းကိုဖော်ပြရန်နှင့် ငါလုပ်သင့်သောအရာကို လုပ်ဆောင်ရန် အရည်အချင်းရှိပေသည်။ လူတို့ပြောသောအရာသည် လူတို့ တွေ့ကြုံသောအရာဖြစ်သည်။ ယင်းသည် သူတို့တွေ့မြင်ခဲ့ရသောအရာ၊ သူတို့၏စိတ်များ လက်လှမ်းမီနိုင်သောအရာနှင့် သူတို့အာရုံများထဲတွင် ခံစားနိုင်သောအရာဖြစ်သည်။ ယင်းသည် သူတို့မိတ်သဟာရပြုနိုင်သောအရာ ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ခံယူထားသော လူ့ဇာတိဖြင့်ပြောသော စကားလုံးများသည် ဝိညာဉ်တော်၏ တိုက်ရိုက်ဖော်ပြမှုဖြစ်ပြီး ဝိညာဉ်တော်က ပြုခဲ့သောအလုပ်ကို ဖော်ပြသည်။ ဇာတိခန္ဓာသည် ယင်းကိုမတွေ့ကြုံခဲ့ရ သို့မဟုတ် မတွေ့မြင်ခဲ့ရပေ။ သို့ရာတွင် သူ၏ဖြစ်ခြင်းကို ဖော်ပြနိုင်သေးသည်။ အကြောင်းမှာ ဇာတိခန္ဓာ၏ အနှစ်သာရသည် ဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီး သူသည် ဝိညာဉ်တော်အလုပ်ကို ဖော်ပြနိုင်သည်။ ဇာတိခန္ဓာသည် ယင်းကို မရောက်ရှိနိုင်သော်လည်း ယင်းသည် ဝိညာဉ်တော်မှ ပြုလုပ်နှင့်ပြီးသောအလုပ်ဖြစ်သည်။ လူ့ဇာတိ ခံယူပြီးနောက်တွင် ဇာတိခန္ဓာ၏ ဖော်ပြချက်မှတစ်ဆင့် သူသည် လူတို့ကို ဘုရားသခင်၏ဖြစ်ခြင်းကို သိခွင့်ပေးပြီး ဘုရားသခင်၏စိတ်သဘောထားနှင့် သူပြုခဲ့သောအလုပ်တို့ကို မြင်တွေ့ခွင့်ပေးသည်။ လူသားအလုပ်သည် လူသားတို့ကို သူတို့ဝင်ရောက်သင့်သော၊ သူတို့နားလည်သင့်သော အရာတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုရှင်းလင်းစေခွင့်ပေးသည်။ ထိုအထဲတွင် လူတို့ကို သမ္မာတရားအား နားလည်မှုနှင့် တွေ့ကြုံခြင်းထံသို့ ဦးဆောင်သွားသည်။ လူသား၏အလုပ်သည် လူတို့ကို အဓွန့်ရှည်စေရန်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏အလုပ်သည် လမ်းသစ်များကို ဖွင့်ပေးရန်၊ လူသားမျိုးနွယ်အတွက် ကာလသစ်များကို ဖွင့်လှစ်ပေးရန်နှင့် သေမျိုးသေနွယ်များက မသိထားသည့်အရာတို့ကို လူတို့ထံသို့ပြသရန်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကို ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားကို သိခွင့်ပေးလေသည်။ ဘုရားသခင်၏ အလုပ်သည် လူသားမျိုးနွယ် အားလုံးကို ဦးဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။

သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အလုပ်သည် လူသားတို့ကို အကျိုးအမြတ်ရရှိရန် ခွင့်ပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော အရာအားလုံးဖြစ်သည်။ ယင်းသည် လူသားတို့ကို တည်ဆောက်စေခြင်းအားလုံးနှင့် ပတ်သက်သည်။ လူသားကို အကျိုးမပြုသောအလုပ် မရှိပေ။ သမ္မာတရားသည် နက်သည်ဖြစ်စေ၊ တိမ်သည်ဖြစ်စေ၊ သမ္မာတရားကို လက်ခံသောသူတို့၏ အစွမ်းအစသည် မည်သို့ရှိနေသည်ဖြစ်စေ၊ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် မည်သည့်အရာကို လုပ်ဆောင်သည်ဖြစ်စေ၊ ယင်းတို့အားလုံးသည် လူသားကို အကျိုးပြုသည်။ သို့သော် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏အလုပ်သည် တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပေ။ ထိုအလုပ်သည် သူနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သော လူသားများမှတစ်ဆင့် သွားရသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သာ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အလုပ်၏ ရလဒ်များကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မှန်ပေ၏၊ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ တိုက်ရိုက်အလုပ်ဖြစ်ပါက မသန့်ရှင်းခြင်း လုံးဝမရှိပေ။ သို့ရာတွင် လူသားကို ကြားခံအဖြစ် အသုံးပြုချိန်တွင် အလွန်တရာရောနှောသွားပြီး၊ ယင်းသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ မူလအလုပ် မဟုတ်တော့ပေ။ ဤနည်းဖြင့် သမ္မာတရားသည် မတူညီသော အဆင့်များသို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။ နောက်လိုက်သူများသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ မူလအဓိပ္ပာယ်ကို မရရှိဘဲ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အလုပ်နှင့် လူသား၏အတွေ့အကြုံ၊ အသိပညာတို့ ပေါင်းနေသည့်အရာကို ရရှိကြသည်။ နောက်လိုက်သူများမှရရှိသော သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အလုပ်၏အပိုင်းသည် မှန်ကန်သည်။ လူသားရရှိသော အတွေ့အကြုံနှင့် အသိပညာသည် ကွဲပြားမှုရှိသည်။ အကြောင်းမှာ လုပ်သားများသည် မတူညီသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ လုပ်သားများသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ ဉာဏ်အလင်းပေးမှုနှင့် လမ်းညွှန်မှုကို ရရှိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် သူတို့သည် တစ်ဆက်တည်းတွင် ဤဉာဏ်အလင်းနှင့် လမ်းညွှန်မှုပေါ်တွင် အခြေခံ၍ အတွေ့အကြုံရကြသည်။ ဤအတွေ့ အကြုံများအတွင်းတွင် လူသား၏စိတ်နှင့် အတွေ့အကြုံအပြင် လူသားမျိုးနွယ်၏ဖြစ်ခြင်းလည်း ပေါင်းစပ်ပါဝင်နေသည်။ ထို့နောက်တွင် သူတို့သည် သူတို့ရသင့်သော အသိပညာသို့မဟုတ် တွေ့မြင်ရသည့်အရာများကို ရရှိကြသည်။ ယင်းသည် လူသားအနေဖြင့် သမ္မာတရားကို တွေ့ကြုံပြီးနောက်တွင် ကျင့်ကြံသော လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ ဤကျင့်ကြံသည့် နည်းလမ်းသည် အမြဲတမ်းအတူတူပင် မဟုတ်ပေ။ အကြောင်းမှာ လူတို့သည် မတူညီသော အတွေ့အကြုံများ ရှိပြီး လူတို့တွေ့ကြုံသော အရာများသည် ကွဲပြားလေသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ တူညီသော ဉာဏ်အလင်းပေးမှုသည် မတူညီသော အသိပညာနှင့် ကျင့်ကြံမှုတွင် အဆုံးသတ်ရလဒ်များကို ရကြသည်။ အကြောင်းမှာ ဉာဏ်အလင်းကို လက်ခံရရှိသူများသည် ကွဲပြားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ လူအချို့တို့သည် ကျင့်ကြံစဉ်တွင် သေးငယ်သောအမှားများကို ပြုကြသည်။ အချို့တို့က ကြီးမားသော အမှားများ ပြုကြသည်။ အချို့တို့က အမှားမှလွဲ၍ ပြုသောအရာမရှိကြပေ။ ယင်းမှာ လူသားတို့၏ နားလည်နိုင်သော စွမ်းရည်များသည် ကွဲပြားပြီး သူတို့၏ အရည်အချင်းအမှန်သည်လည်း ကွဲပြားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ လူအချို့တို့သည် သတင်းစကားတစ်ခုကို ကြားပြီးသည့်နောက်တွင် ဤသို့နားလည်ကြပြီး အချို့တို့က သမ္မာတရားတစ်ခုကို ကြားနာပြီးသည်နောက်တွင် ထိုသို့နားလည်ကြသည်။ လူအချို့တို့သည် အနည်းငယ်လမ်းလွဲကြသည်။ အချို့တို့သည် သမ္မာတရား၏ စစ်မှန်သောအဓိပ္ပာယ်ကို လုံးဝနားမလည်ကြပေ။ ထို့ကြောင့် လူတစ်ဦးသည် ယင်းကိုမည်မျှနားလည်သည်မှာ သူအခြားသူများကို ဦးဆောင်မည့် ပုံစံပင်ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် တိကျမှန်ကန်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ သူ၏အလုပ်သည် သူ၏ဖြစ်ခြင်းကိုသာ ဖော်ပြနေခြင်း ဖြစ်သည်။ သမ္မာတရားနှင့်ပတ်သက်သော မှန်ကန်သည့်နားလည်မှုရှိသောသူများ၏ ဦးဆောင်ခြင်း ခံရသောသူများသည် သမ္မာတရားနှင့်ပတ်သက်သော မှန်ကန်သည့် နားလည်မှုတစ်ခုကိုလည်း ရရှိပါလိမ့်မည်။ နားလည်မှုတွင် မှားယွင်းမှုများရှိသောသူများ ရှိနေလျှင်ပင် ထိုသို့သောသူ အနည်းငယ်သာ ရှိသည်။ လူအားလုံးသည် အမှားများရှိလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ သမ္မာတရားနှင့်ပတ်သက်သော နားလည်မှုတွင် မှားယွင်းမှုများရှိသော သူများ၏ဦးဆောင်မှုကို ခံရသောသူများသည် မှားယွင်းမှုတွင်ရှိနေမည်မှာ သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာ မရှိပေ။ ဤလူများသည် စကားလုံး၏ အဓိပ္ပာယ်တိုင်းတွင် မှားယွင်းနေလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ နောက်လိုက်များအကြား သမ္မာတရားကိုနားလည်မှုအဆင့်သည် လုပ်သားများအပေါ်တွင် ကြီးစွာမူတည်လေသည်။ ဘုရားသခင်ထံမှ သမ္မာတရားသည် မှန်ကန်ကာ၊ အမှားမရှိဘဲ၊ လုံးဝသေချာသည်မှာ မလွဲဧကန်ပေတည်း။ သို့ရာတွင် လုပ်သားများသည် အပြည့်အဝမှန်ကန်မှုမရှိပေ။ သူတို့ကို အပြည့်အဝ ယုံကြည်နိုင်သည်ဟု မပြောနိုင်ပေ။ အကယ်၍ လုပ်သားများသည် အလွန်လက်တွေ့ကျသော သမ္မာတရားကို ကျင့်ဆောင်သည့်နည်းတစ်ခု ရှိသည်ဆိုပါက နောက်လိုက်သူများသည်လည်း ကျင့်ကြံရန် နည်းတစ်ခုကို ရရှိပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ လုပ်သားများသည် သမ္မာတရားကို ကျင့်ကြံရန် နည်းလမ်းတစ်ခုမရှိဘဲ အယူဝါဒသာရှိပါက နောက်လိုက်သူများသည် မည်သည့်စစ်မှန်မှုကိုမျှ ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ နောက်လိုက်များ၏ အရည်အချင်းနှင့် သဘာဝသည် သူတို့၏မွေးရာပါဖြင့် သတ်မှတ်ပြီး လုပ်သားများနှင့် သက်ဆိုင်မှုမရှိပေ။ သို့ရာတွင် နောက်လိုက်သူများ (ယင်းသည် လူအချို့အတွက်သာ ဖြစ်သည်) အနေဖြင့် သမ္မာတရားကို နားလည်ပြီး ဘုရားသခင်ကိုသိခြင်း၏ အဆင့်သည် လုပ်သားများအပေါ်တွင် မူတည်သည်။ လုပ်သားသည် မည်သည့်အရာနှင့် တူညီသည်ဖြစ်စေ ယင်းသည် သူဦးဆောင်သော နောက်လိုက်များ တူညီမည့်အရာ ဖြစ်ပေသည်။ လုပ်သားတစ်ဦးက ဖော်ပြသည့်အရာသည် သူ၏ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တည်မှုဖြစ်ပြီး ချန်လှပ်ထား၍မရပေ။ သူ၏နောက်လိုက်များအပေါ်တွင် သူထားသော တောင်းဆိုချက်များသည် သူကိုယ်တိုင်ရရှိရန် ဆန္ဒရှိသောအရာ သို့မဟုတ် သူရရှိနိုင်သောအရာ ဖြစ်လေသည်။ လုပ်သားအများစုသည် လူများစွာ လုံးဝမရရှိနိုင်သော ဖြစ်တည်မှုများ ရှိသော်လည်း သူတို့ကိုယ်တိုင် လုပ်ဆောင်သောအရာပေါ် အခြေခံ၍ နောက်လိုက်များကို တောင်းဆိုမှုများ ပြုကြသည်။ လူတို့ စွမ်းဆောင်မရရှိနိုင်သော အရာသည် သူတို့၏ ဝင်ရောက်မှုအတွက် အတားအဆီးတစ်ခု ဖြစ်လာလေသည်။

ပြုပြင်ခြင်းနှင့် တရားစီရင်ခြင်းကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရသောသူများ၏ အလုပ်တွင် မှားယွင်းမှု အတော်နည်းပါးသည်။ ထို့ပြင် သူတို့အလုပ်၏ ဖော်ပြချက်သည် ပို၍တိကျမှုရှိသည်။ အလုပ်လုပ်ရန် သူတို့၏ သဘာဝကျမှုအပေါ်တွင် မူတည်သောသူများသည် အဓိကအမှားများကို ပြုလုပ်ကြသည်။ ပြည့်စုံမှုမရှိသော သူတို့၏အလုပ်တွင် သဘာဝကျမှု အတော်များသည်။ ယင်းသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အလုပ်အတွက် အဓိကအတားအဆီးကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အလုပ်အတွက် မွေးရာပါအခြေအနေများ ရှိထားနှင့်ပြီးဖြစ်သည့် သူများပင်လျှင် ဘုရားသခင်၏အလုပ်ကို ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ပြုပြင်ခြင်းနှင့် တရားစီရင်ခြင်းကို တွေ့ကြုံခြင်းလည်းရှိရမည်။ အကယ်၍ သူတို့သည် ထိုသို့သော တရားစီရင်မှုကို မဖြတ်ကျော်ရပါက သူတို့မည်မျှကောင်းအောင် ဆောင်ရွက်သည်ဖြစ်စေ ယင်းသည် သမ္မာတရား၏ နိယာမများနှင့်အညီ မဖြစ်နိုင်ဘဲ အလုံးစုံသည် သဘာဝကျမှုနှင့် လူသား၏ကောင်းမှုသာလျှင် ဖြစ်ပေမည်။ ဘုရားသခင်၏အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်ရာတွင် ပြုပြင်ခြင်းနှင့် တရားစီရင်ခြင်းကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရသူများ၏ အလုပ်သည် တရားစီရင်မှုကို မခံခဲ့ရသောသူများ၏အလုပ်ထက် ပိုတိကျသည်။ တရားစီရင်မှုကို မဖြတ်ကျော်ခဲ့ရသော သူများသည် လူသား၏အသိဉာဏ်နှင့် မွေးရာပါ စွမ်းရည်များစွာ ပေါင်းစပ်နေသည့် လူသား၏ဇာတိပကတိနှင့် အတွေးများမှလွဲ၍ မည်သည့်အရာကိုမျှ ဖော်ပြနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ယင်းသည် လူသား၏ ဘုရားသခင်အလုပ်ကို တိကျသောဖော်ပြချက်မဟုတ်ပေ။ သူတို့နောက်လိုက်သော သူများသည် သူတို့၏ မွေးရာပါစွမ်းရည်ဖြင့်သာ သူတို့ရှေ့သို့ ခေါ်ဆောင်ခံရခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့သည် လူသား၏ များစွာသောတွေ့မြင်မှုနှင့် အတွေ့အကြုံများကို ဖော်ပြပြီး၊ ယင်းတို့သည် ဘုရားသခင်၏ မူလအဓိပ္ပာယ်နှင့် လုံးဝနီးပါးဆက်စပ်မှုမရှိဘဲ ထိုအရာမှ အလွန်ကွဲလွဲနေသဖြင့် ဤလူစားမျိုး၏အလုပ်သည် လူတို့ကို ဘုရားသခင်ရှေ့သို့ မယူပေးနိုင်ဘဲ သူတို့ရှေ့သို့သာ ယူဆောင်လာပေးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် တရားစီရင်ခြင်းနှင့် ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းကို မကျော်ဖြတ်ခဲ့ရသောသူများသည် ဘုရားသခင်၏အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်ရန် အရည်အချင်း မရှိပေ။ အရည်အချင်းရှိသော လုပ်သားတစ်ဦး၏ အလုပ်သည် လူတို့ကို မှန်ကန်သောလမ်းသို့ ယူဆောင်လာပေးပြီး သမ္မာတရားအတွင်းသို့ ပိုနက်ရှိုင်းအောင် သွားခွင့်ပြုလေသည်။ သူလုပ်ဆောင်သော အလုပ်သည် လူတို့ကို ဘုရားသခင်ရှေ့တော်သို့ ပို့ဆောင်ပေးသည်။ ထို့အပြင် သူလုပ်သော အလုပ်သည် လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကြား ကွဲပြားမှုရှိပြီး စည်းမျဉ်းများဖြင့် ကန့်သတ်ထားခြင်း မရှိဘဲ လူတို့ကို လွတ်မြောက်မှုနှင့် လွတ်လပ်ခြင်းတို့ကို ခွင့်ပြုသည်။ ထို့အပြင် သူတို့သည် အသက်တာတွင် တဖြည်းဖြည်း ကြီးထွားလာနိုင်ပြီး သမ္မာတရားအတွင်းသို့ ပိုနက်ရှိုင်းစွာ တဖြည်းဖြည်း တိုးဝင်သွားနိုင်သည်။ အရည်အချင်းမရှိသော လုပ်သား၏အလုပ်သည် တိုတောင်းပျက်စီးသည်၊ သူ၏အလုပ်သည် မိုက်မဲ၏။ သူ့အနေဖြင့် လူတို့ကို စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတွင်းသို့သာ ပို့ဆောင်နိုင်လေသည်၊ လူတို့ကို သူတောင်းဆိုသော အရာသည် လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မကွာခြားပေ၊ သူသည် လူတို့အမှန်တကယ် လိုအပ်နေသော အရာများနှင့်အညီ အလုပ်မလုပ်ပေ။ ဤသို့သောအလုပ်အမျိုးအစားတွင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများစွာနှင့် အယူအဆများစွာရှိပြီး၊ လူတို့ကို အရှိတရားအတွင်းသို့၊ သို့မဟုတ် အသက်တာတွင် ပုံမှန်ကြီးထွားမှုအတွက် ကျင့်ကြံမှုအတွင်းသို့ မပို့ဆောင်နိုင်ပေ။ ယင်းသည် လူတို့ကို သုံးမရသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း အနည်းငယ်တို့အပေါ်တွင် ရပ်တည်နိုင်ခွင့်ကိုသာ ပေးသည်။ ဤသို့သော လမ်းညွှန်မှုမျိုးသည် လူတို့ကို လမ်းလွဲသို့သာ ဦးဆောင်သည်။ သူသည် သင့်ကို သူနှင့်တူသည့်အရာ ဖြစ်လာစေရန် ဦးဆောင်သည်၊ သူ၏အရာအားလုံးနှင့် သူ၏ဖြစ်ခြင်းအတွင်းသို့သာ သင့်ကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည်။ နောက်လိုက်များအနေဖြင့် ခေါင်းဆောင်များသည် အရည်အချင်းရှိမရှိကို သိနိုင်ရန် အဓိကသော့ချက်မှာ သူတို့ဦးဆောင်သော လမ်းကြောင်းနှင့် သူတို့အလုပ်၏ ရလဒ်များကို ကြည့်ရန်၊ နောက်လိုက်များသည် သမ္မာတရားနှင့်အညီ နိယာမများကို လက်ခံရရှိခြင်း ရှိမရှိနှင့် သူတို့ကို အသွင်သဏ္ဌာန် ပြောင်းလဲစေနိုင်ရန်အတွက် သင့်တော်သော ကျင့်ကြံမှုနည်းလမ်းများကို လက်ခံရရှိမှု ရှိမရှိတို့ကိုကြည့်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ သင်သည် မတူညီသောလူ အမျိုးအစားတို့၏ မတူညီသည့်အလုပ်များကို ခွဲခြားသင့်ပါသည်။ သင်သည် မိုက်မဲသော နောက်လိုက်တစ်ဦး မဖြစ်သင့်ပေ။ ယင်းသည် သင့်ဝင်ရောက်မှုကိစ္စအပေါ်တွင် ထိခိုက်စေသည်။ အကယ်၍ သင်သည် မည်သူ့ဦးဆောင်မှုတွင် လမ်းတစ်လမ်းရှိပြီး၊ မည်သူ့ဦးဆောင်မှု၌ မရှိသည်ကို မခွဲခြားနိုင်ပါက သင်သည် လွယ်ကူစွာ လှည့်စားခြင်းခံရနိုင်သည်။ ဤအရာအားလုံးသည် သင့်ကိုယ်ပိုင်အသက်တာအပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ မစုံလင်သောသူများ၏ အလုပ်တွင် သဘာဝအလွန်ကျသော အရာများ ရှိသည်။ လူသား၏များစွာသောဆန္ဒသည် ထိုအထဲတွင် ရောနှောနေသည်။ သူတို့၏ဖြစ်ခြင်းသည် သဘာဝကျခြင်း၊ သူတို့မွေးဖွားစဉ်ပါလာသော အရာတို့ဖြစ်ပြီး၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းကို ကျော်ဖြတ်ပြီးသော အသက်တာ သို့မဟုတ် အသွင်သဏ္ဌာန် ပြောင်းလဲခြင်းခံရပြီးနောက် မှန်ကန်မှုတို့ မဟုတ်ပေ။ ဤသို့သော လူစားမျိုးတို့သည် အသက်တာနောက် ရှာဖွေသောသူများကို မည်သို့ထောက်ပံ့နိုင်မည်နည်း။ လူသား၏မူလ အသက်တာသည် သူ၏ရှိရင်းစွဲ ဉာဏ်စွမ်းရည် သို့မဟုတ် ပင်ကိုစွမ်းရည်ဖြစ်သည်။ ဤသို့သော ဉာဏ်စွမ်းရည် သို့မဟုတ် ပင်ကိုစွမ်းရည်သည် လူသားအတွက် ဘုရားသခင်၏ တိကျသော တောင်းဆိုချက်များနှင့် အတော်လေး ဝေးကွာလေသည်။ အကယ်၍ လူတစ်ဦးသည် စုံလင်အောင်ပြုခြင်းမခံရ၊ သူ၏ပျက်စီးသော စိတ်သဘောထားကို ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ကိုင်တွယ်ခြင်းမခံရပါက သူဖော်ပြသောအရာနှင့် သမ္မာတရားတို့ကြားတွင် ကြီးမားသောကွက်လပ်တစ်ခု ရှိနေလိမ့်မည်။ ယင်းသည် သူ၏စိတ်ကူးယဉ်မှုနှင့် တစ်ဖက်သက် အတွေ့အကြုံ အစရှိသည့် ဝေဝါးသောအရာများနှင့် ရောနှောနေလိမ့်မည်။ ထို့အပြင် သူမည်သို့ အလုပ်လုပ်သည်ဖြစ်စေ လူအားလုံးတို့၏ ဝင်ရောက်မှုအတွက် သင့်တော်သော ယေဘုယျပန်းတိုင်နှင့် သမ္မာတရားမရှိဟု ခံစားရသည်။ လူတို့အပေါ်တွင်ထားသော တောင်းဆိုမှုအများစုသည် ဘဲတစ်ကောင်ကို အိပ်တန်းပေါ်သို့ မောင်းသကဲ့သို့ သူတို့နှင့် လက်လှမ်းမမီနိုင်သောအရာများကို လုပ်စေသည်။ ယင်းသည် လူသားဆန္ဒ၏ အလုပ်ဖြစ်သည်။ လူသား၏ ပျက်စီးသောစိတ်သဘောထား၊ သူ၏အတွေးများနှင့် အယူအဆများသည် သူ့ကိုယ်ခန္ဓာ၏ အပိုင်းအားလုံးကို သက်ရောက်သည်။ လူသားသည် သမ္မာတရားကိုလေ့ကျင့်ရန် ပင်ကိုစိတ်ဖြင့် မွေးလာခြင်း မဟုတ်ပေ။ သမ္မာတရားကို တိုက်ရိုက်နားလည်ရန် ပင်ကိုစိတ်လည်းမရှိပေ။ လူသား၏ ပျက်စီးသော စိတ်သဘောထားနှင့်အတူပေါင်းလျှင် ဤသို့သော သဘာဝလူပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည် အလုပ်လုပ်သောအခါတွင် ယင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းသည် နှောင့်ယှက်ခြင်းတစ်ခုပင် မဟုတ်ပါလော။ သို့ရာတွင် စုံလင်အောင်ပြုခြင်း ခံရသောလူတစ်ဦးသည် လူတို့နားလည်သင့်သော သမ္မာတရား၏ အတွေ့အကြုံနှင့် သူတို့၏ပျက်စီးသော စိတ်သဘောထားနှင့် ပတ်သက်သည့် ဗဟုသုတတို့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် သူ၏အလုပ်အတွင်းမှ ဝေဝါးပြီး အစစ်အမှန်မဟုတ်သော အရာများသည် တဖြည်းဖြည်း မှေးမှိန်သွားသည်။ အဓိပ္ပာယ်မှာ သူဖော်ပြသော သမ္မာတရားသည် ပိုတိကျလာပြီး ပိုပြီး စစ်မှန်လာသည်။ လူသား၏စိတ်ထဲမှ စိတ်ကူးများသည် အထူးသဖြင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အလုပ်ကို ပိတ်ဆို့သည်။ လူသားသည် ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်ရာတွင် ကြွယ်ဝသော စိတ်ကူး၊ ကျိုးသင့်ကြောင်းသင့်ဆက်စပ်မှုနှင့် အတွေ့အကြုံဟောင်းများရှိသည်။ အကယ်၍ ဤအရာများသည် ပြုပြင်ခြင်းနှင့် မှန်ကန်အောင် ပြင်ဆင်ခြင်းကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့ခြင်းမရှိပါက ယင်းတို့အားလုံးသည် အလုပ်အတွက် အတားအဆီးများပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လူသား၏အလုပ် အထူးသဖြင့် မစုံလင်သောသူတို့၏ အလုပ်သည် အတိကျဆုံးသော အဆင့်သို့မရောက်ရှိနိုင်ပေ။

လူသား၏အလုပ်သည် အတိုင်းအတာနှင့် အကန့်အသတ်များရှိသည်။ လူတစ်ဦးသည် တိကျသော အဆင့်တစ်ခု၏ အလုပ်ကိုသာ လုပ်နိုင်ပြီး ခေတ်တစ်ခေတ်လုံး၏ အလုပ်ကို မလုပ်နိုင်ပေ၊ သို့မဟုတ်ပါက သူသည် လူတို့ကို စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဖြင့် ဦးဆောင်လိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ လူသား၏အလုပ်သည် အချိန်တစ်ခု၊ သို့မဟုတ် အဆင့်တစ်ဆင့်တွင်သာ သင့်လျော်နိုင်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ လူသား၏ အတွေ့အကြုံသည် အတိုင်းအတာတစ်ခုရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ တစ်ယောက်သောသူသည် လူသား၏အလုပ်ကို ဘုရားသခင်၏အလုပ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်းမပြုနိုင်ပေ။ လူသား၏ကျင့်ကြံမှု နည်းလမ်းများနှင့် သမ္မာတရားနှင့်ပတ်သက်သော သူ၏အသိပညာသည် တိကျသော အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွက်သာ အားလုံးသင့်လျော်လေသည်။ လူသားတို့ နင်းလျှောက်သော လမ်းကြောင်းသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ အလိုတော်အပြည့်အဝဖြစ်သည်ဟု သင်မပြောနိုင်ပေ၊ အကြောင်းမှာ လူသားသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဉာဏ်အလင်းပေးခြင်းကိုသာ ခံရနိုင်ပြီး သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဖြင့် အလုံးစုံ ပြည့်ဝခြင်း မခံရနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လူသားတို့ တွေ့ကြုံနိုင်သည့် အရာများအားလုံးသည် သာမန်လူသားမျိုးနွယ်၏ အတိုင်းအတာအတွင်းတွင်သာရှိပြီး သာမန်လူသား၏စိတ်အတွင်းမှ အတွေးများ၏ အပိုင်းအခြားထက် မကျော်လွန်နိုင်ပေ။ လက်တွေ့ကျသော ဖော်ပြချက်များနှင့် လူအားလုံးသည် ဤအပိုင်းအခြားအတွင်း တွေ့ကြုံကြသည်။ သူတို့သည် သမ္မာတရားကို တွေ့ကြုံချိန်တွင် ယင်းသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ ဉာဏ်အလင်းပေးမှုအောက်မှ သာမန်လူသား အသက်တာဖြင့် အတွေ့အကြုံတစ်ခုသာ အမြဲဖြစ်ပြီး၊ သာမန်လူသားအသက်တာမှ ကွဲလွဲသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြင့် တွေ့ကြုံခြင်းမဟုတ်ပေ။ သူတို့၏ လူသားအသက်တာ၌ နေထိုင်ခြင်း အခြေခံပေါ်တွင် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ ဉာဏ်အလင်းပေးသော သမ္မာတရားကို သူတို့သည် တွေ့ကြုံကြသည်။ ထို့အပြင် ဤသမ္မာတရားသည် လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ကွဲပြားပြီး၊ ထိုအရာ၏အတိမ်အနက်သည် လူတစ်ဦး၏ အခြေအနေနှင့် ဆက်နွှယ်သည်။ လူတစ်ယောက်က သူတို့လျှောက်သော လမ်းကြောင်းသည် သမ္မာတရားကို လိုက်လျှောက်သော လူသားတစ်ဦး၏ သာမန်လူ့အသက်တာဖြစ်ပြီး၊ ယင်းသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ ဉာဏ်အလင်းပေးခြင်းရှိသော သာမန်လူသားတစ်ဦးကလျှောက်သော လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်ဟုသာ ဆိုနိုင်ပါသည်။ လူတစ်ယောက်က သူတို့နင်းလျှောက်သော လမ်းကြောင်းသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သုံးသော လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဟု သင်မဆိုနိုင်ပေ။ သာမန်လူသားအတွေ့အကြုံတွင် လိုက်လျှောက်သော လူတို့သည် မတူညီသောကြောင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အလုပ်သည်လည်း တူညီမှုမရှိပေ။ ထို့အပြင် သူတို့တွေ့ကြုံသော ပတ်ဝန်းကျင်များနှင့် သူတို့အတွေ့အကြုံ၏ အပိုင်းအခြားများသည် မတူညီခြင်းကြောင့်၊ သူတို့၏စိတ်နှင့်အတွေးများ ရောနှောနေခြင်းကြောင့်၊ သူတို့၏အတွေ့အကြုံသည် မတူညီသော အဆင့်များဖြင့် ရောနှောနေပါသည်။ လူတစ်ဦးစီသည် သူတို့တစ်ဦးစီ၏ မတူညီသောအခြအနေများနှင့်အညီ သမ္မာတရားကို နားလည်ကြသည်။ သမ္မာတရား၏ စစ်မှန်သောအဓိပ္ပာယ်အပေါ် သူတို့၏နားလည်မှုသည် မပြည့်စုံဘဲ ယင်း၏ ရှုထောင့်တစ်ခု၊ သို့မဟုတ် ရှုထောင့်အနည်းငယ်သာ ဖြစ်လေသည်။ လူသားတွေ့ကြုံသော သမ္မာတရား၏ အတိုင်းအတာသည် လူတစ်ဦးစီ၏ မတူညီသောအခြေအနေများပေါ်တွင် အခြေခံသောကြောင့် တူညီမှုမရှိကြပေ။ ဤနည်းအားဖြင့် မတူညီသောသူများက တူညီသောသမ္မာတရားကို ဖော်ပြသည့် အသိပညာသည် ကွဲပြားလေသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရလျှင် လူသား၏အတွေ့အကြုံသည် အမြဲတမ်း အကန့်အသတ်များရှိပြီး သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အလိုတော်ကို အပြည့်အဝကိုယ်စားပြုနိုင်ခြင်းမရှိပေ၊ ထို့ပြင် လူသားဖော်ပြသော အရာသည် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့် အလွန်နီးစပ်စွာ ဆက်စပ်နေလျှင်ပင်ဖြစ်စေ၊ လူသား၏ အတွေ့အကြုံသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က လုပ်ဆောင်သော စုံလင်စေခြင်းအလုပ်နှင့် အလွန်နီးစပ်နေလျှင်ပင်ဖြစ်စေ၊ လူသားအလုပ်ကို ဘုရားသခင်၏အလုပ်ကဲ့သို့ ရှုမြင်၍ မရနိုင်ပေ။ လူသားသည် ဘုရားသခင်က သူ့အပေါ် တာဝန်ပေးစေခိုင်းထားသောအလုပ်ကို လုပ်ဆောင်လျက် ဘုရားသခင်၏ငယ်သားသာ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ လူသားသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ ဉာဏ်အလင်းပေးမှုအောက်မှ အသိပညာနှင့် သူ၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံများထံမှရရှိသော သမ္မာတရားများကိုသာ ဖော်ပြနိုင်သည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ ထွက်ပေါက်ဖြစ်ရန် လူသားသည် အရည်အချင်းမပြည့်မီ၊ အခြေအနေများမရှိပေ။ လူသား၏အလုပ်သည် ဘုရားသခင်၏ အလုပ်ဖြစ်သည်ဟု သူဆိုနိုင်ခွင့်မရှိပေ။ လူသားတွင် လူသား၏ အလုပ်လုပ်သည့် နည်းဥပဒေသများရှိပြီး၊ လူသားအားလုံးသည် ကွဲပြားသော အတွေ့အကြုံများရှိကာ မတူညီသော အခြေအနေများကို ပိုင်ဆိုင်သည်။ လူသားအလုပ်တွင် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ ဉာဏ်အလင်းပေးမှုအောက်မှ သူ၏အတွေ့အကြုံအားလုံး ပါဝင်သည်။ ဤအတွေ့အကြုံများသည် လူသား၏ဖြစ်ခြင်းကိုသာ ကိုယ်စားပြုနိုင်ပြီး ဘုရားသခင်၏ဖြစ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အလိုတော်ကို ကိုယ်စားပြုနိုင်ခြင်းမရှိပေ။ ထို့ကြောင့် လူသားလျှောက်သော လမ်းကြောင်းသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်လျှောက်သော လမ်းဖြစ်သည်ဟု မဆိုနိုင်ပေ၊ အကြောင်းမှာ လူသား၏အလုပ်သည် ဘုရားသခင်၏အလုပ်ကို ကိုယ်စားမပြုနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပြီး၊ လူသား၏အလုပ်နှင့် လူသား၏ အတွေ့အကြုံသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အလိုတော်အပြည့်အဝ မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လူသား၏အလုပ်သည် စည်းမျဉ်းတစ်ခုအတွင်းသို့ ကျရောက်လေ့ရှိပြီး၊ သူ့အလုပ်၏နည်းလမ်းသည် အကန့်အသတ်ရှိသော နယ်ပယ်တစ်ခုအတွင်းတွင် လွယ်လင့်တကူ ဘောင်ခတ်ထားခြင်းခံရကာ၊ လူသားတို့ကို လွတ်မြောက်ခြင်းလမ်းသို့ ဦးဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပေ။ နောက်လိုက်အများစုသည် အကန့်အသတ်ရှိသော နယ်ပယ်တစ်ခုအတွင်းတွင် နေထိုင်ပြီး၊ သူတို့၏တွေ့ကြုံမှုနည်းလမ်းသည်လည်း ထိုနယ်ပယ်အတွင်းတွင် ကန့်သတ်ခြင်းခံထားရလေသည်။ လူသား၏အတွေ့အကြုံသည် အမြဲတမ်း အကန့်အသတ်ရှိသည်။ သူ့အလုပ်၏ နည်းလမ်းသည်လည်း အမျိုးအစား အနည်းငယ်အတွင်းတွင် ကန့်သတ်ထားခြင်းခံရပြီး၊ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏အလုပ်၊ သို့မဟုတ် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင်၏အလုပ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်နိုင်ခြင်းမရှိပေ၊ ယင်းသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ နောက်ဆုံး၌ လူသား၏ အတွေ့အကြုံသည် အကန့်အသတ်ရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် သူ၏အလုပ်ကို မည်သို့ပင်လုပ်သည်ဖြစ်စေ၊ ထိုအထဲတွင် စည်းမျဉ်းများ မပါဝင်ပေ၊ ထိုအလုပ်ကို မည်သို့ပင်ပြုလုပ်ပြီးစီးသည်ဖြစ်စေ၊ ယင်းကို နည်းလမ်းတစ်ခုတည်းဖြင့် ကန့်သတ်ထားခြင်းမဟုတ်ပေ။ ဘုရားသခင်၏ အလုပ်အတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ လုံးဝမရှိပေ၊ သူ၏အလုပ်အားလုံးကို လွတ်လပ်စွာ လုပ်ဆောင်လေသည်။ လူသားသည် ဘုရားသခင်နောက်လိုက်ပြီး အချိန်မည်မျှကုန်ဆုံးခဲ့စေကာမူ သူ့အလုပ်၏နည်းလမ်းများအတွက် ဥပဒေများကို အကျဉ်းချုံးဖော်ပြနိုင်ခြင်း မရှိပေ။ ဘုရားသခင်၏ အလုပ်သည် စည်းကမ်းရှိသော်လည်း ယင်းကို အမြဲတမ်းနည်းလမ်းသစ်များဖြင့် ပြုလုပ်ပြီး၊ ယင်းသည် လူသားတို့ လက်လှမ်းမီနိုင်မှုမှကျော်လွန်သည့် အသစ်သော တိုးတက်မှုများ အစဉ်အမြဲရှိသည်။ အချိန်ကာလ တစ်ခုအတွင်းတွင် ဘုရားသခင်သည် ကွဲပြားသော အလုပ်အမျိုးအစားများနှင့် ကွဲပြားသော ဦးဆောင်မှုနည်းလမ်းများရှိနိုင်ကာ လူသားတို့ကို အသစ်သော ဝင်ရောက်မှုများနှင့် အသစ်သော ပြောင်းလဲမှုများရှိရန် ခွင့်ပြုလေသည်။ သင်သည် ဘုရားသခင်အလုပ်၏ ဥပဒေသများကို ရှာဖွေနိုင်ခြင်းမရှိပေ၊ အကြောင်းမှာ သူသည် အမြဲတမ်း အသစ်သော နည်းလမ်းများဖြင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းဖြင့်သာ ဘုရားသခင်၏ နောက်လိုက်များသည် စည်းမျဉ်းများထဲသို့ မကျရောက်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင်၏အလုပ်သည် လူတို့၏အယူအဆများကို ရှောင်ရှားပြီး သူတို့၏ အယူအဆများကို ဆန့်ကျင်သည်။ စစ်မှန်သော နှလုံးသားတစ်ခုနှင့် ဘုရားသခင်နောက်သို့လိုက်ပြီး ရှာမှီးသောသူများသာလျှင် သူတို့၏ စိတ်သဘောထားများ အသွင်သဏ္ဌာန်ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပြီး၊ မည်သည့်စည်းမျဉ်းအောက်တွင်မျှမရှိဘဲ၊ သို့မဟုတ် မည်သည့် ဘာသာတရားအယူအဆများဖြင့် ချုပ်နှောင်ထားခြင်းမရှိဘဲ လွတ်လပ်စွာ နေနိုင်လေသည်။ လူသား၏အလုပ်က လူတို့ကို တောင်းဆိုသည့် အရာသည် သူ၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံနှင့် သူကိုယ်တိုင်စွမ်းဆောင်နိုင်သော အရာပေါ်တွင် အခြေခံသည်။ ဤသတ်မှတ်ချက်များ၏ အဆင့်အတန်းသည် တိကျသော နယ်ပယ်တစ်ခုအတွင်းတွင် ကန့်သတ်ထားပြီး ကျင့်ဆောင်သည့် နည်းလမ်းများသည်လည်း အလွန်အကန့်အသတ်ရှိသည်။ ဤသို့ဖြင့် နောက်လိုက်သူများသည် ဤကန့်သတ်သော နယ်ပယ်အတွင်းတွင် မရည်ရွယ်ဘဲနှင့် အသက်ရှင်ကြသည်။ အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းတို့သည် စည်းမျဉ်းများနှင့် ရိုးရာဓလေ့များဖြစ်လာသည်။ အကယ်၍ ကာလတစ်ခု၏ အလုပ်သည် ဘုရားသခင်၏ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ စုံလင်အောင်ပြုခြင်းကို မဖြတ်ကျော်ခဲ့ဘဲ တရားစီရင်ခြင်းကိုမရခဲ့သော သူတစ်ဦးမှ ဦးဆောင်ခြင်းခံရလျှင် သူ၏နောက်လိုက်များအားလုံးသည် ဘာသာရေးသမားများနှင့် ဘုရားသခင်ကို ခုခံဆန့်ကျင်ခြင်းတွင် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်သည် အရည်အချင်းရှိသော ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပါက ထိုသူသည် တရားစီရင်ခြင်းကို ကြုံရမည်ဖြစ်ပြီး စုံလင်အောင်ပြုခြင်းကို လက်ခံရမည်။ တရားစီရင်မှုကို ကြုံတွေ့ခြင်း မရှိသောသူများသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အလုပ် သူတို့၌ရှိနေနိုင်သော်လည်း သူတို့သည် ဝေဝါးပြီး မစစ်မှန်သော အရာများကိုသာ ဖော်ပြသည်။ အချိန်နှင့်အမျှ သူတို့သည် လူတို့ကို ဝေဝါးပြီး သဘာဝလွန်သော စည်းမျဉ်းများအတွင်းသို့ ဦးဆောင်လိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်လုပ်ဆောင်သော အလုပ်သည် လူသား၏ ဇာတိပကတိနှင့် ကိုက်ညီခြင်းမရှိပေ။ ယင်းသည် လူသား၏ အတွေးနှင့်အညီမဟုတ်ဘဲ လူသား၏ အယူအဆများနှင့် ဆန့်ကျင်လေသည်။ ယင်းသည် ဝေဝါးသောဘာသာတရား အရောင်နှင့် ရောနှောခြင်းမရှိပေ။ ဘုရားသခင်အလုပ်၏ ရလဒ်များကို ဘုရားသခင်က စုံလင်အောင် ပြုပေးခြင်းမခံရသော လူသားတစ်ဦးက မရရှိနိုင်ဘဲ ယင်းသည် လူသား၏အတွေးရောက်နိုင်သည့် အရာထက် ကျော်လွန်လေသည်။

လူသား၏စိတ်ထဲရှိအလုပ်ကို လူသားက အလွန်လွယ်ကူစွာ စွမ်းဆောင်ရရှိနိုင်ပေသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဘာသာရေး လောကအတွင်းရှိ သင်းအုပ်များနှင့် ခေါင်းဆောင်များသည် သူတို့၏ အလုပ်ကိုလုပ်ရန် သူတို့၏ ပါရမီများနှင့် အဆင့်အတန်းများအပေါ် အမှီပြုသည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာ သူတို့နောက်သို့လိုက်သောသူများသည် သူတို့ပါရမီများ၏ ဓာတ်ကူးခြင်းကိုခံရကာ သူတို့ဖြစ်တည်မှုအချို့တို့၏ လွှမ်းမိုးမှုကို ခံရလိမ့်မည်။ သူတို့သည် လူသား၏ ပါရမီများ၊ စွမ်းရည်များနှင့် အသိပညာတို့အပေါ်တွင် အာရုံထား၍ သဘာဝလွန်သည့်အရာ အချို့တို့နှင့် အလွန်နက်ရှိုင်းပြီး မစစ်မှန်သော အယူဝါဒများ (ဤနက်ရှိုင်းသော အယူဝါဒများကို မရယူနိုင်သည်မှာ သေချာပါသည်) အပေါ်တွင် သူတို့အာရုံစိုက်ကြသည်။ သူတို့သည် လူသား၏ စိတ်သဘောထားကို ပြောင်းလဲခြင်းများအပေါ်တွင် အာရုံမထားဘဲ လူတို့၏ တရားဟောကြားခြင်းနှင့် လုပ်ဆောင်မှု စွမ်းရည်များကို လေ့ကျင့်ပေးခြင်း၊ လူသား၏အသိပညာနှင့် ကြွယ်ဝသော ဘာသာရေး အယူဝါဒများကို တိုးတက်စေခြင်းတို့ကိုသာ အာရုံထားလေသည်။ သူတို့သည် လူတို့၏ စိတ်သဘောထားများ မည်မျှပြောင်းလဲသည်၊ သို့မဟုတ် လူသားသည် သမ္မာတရားကို မည်မျှနားလည်သည်တို့အပေါ်တွင် အာရုံမထားပေ။ သူတို့သည် လူတို့၏သာမန်နှင့် သာမန်မဟုတ်သော အခြေအနေတို့ကို သိအောင် ကြိုးစားရန် မဆိုထားနှင့်၊ လူတို့၏အနှစ်သာရနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ပင်မဝင်စားပေ။ သူတို့သည် လူသား၏ အားနည်းချက်များ၊ သို့မဟုတ် ဖောက်ပြန်မှုများကို ပြုပြင်ရန်မဆိုထားနှင့်၊ လူသား၏ အယူအဆများကို တွေ့ကြုံခြင်း၊ သို့မဟုတ် သူတို့၏အယူအဆများကို ဖော်ပြခြင်းပင်မရှိပေ။ သူတို့နောက်သို့လိုက်သော သူအများစုသည် သူတို့၏ ပင်ကိုပါရမီများဖြင့် အစေခံပြီး၊ သူတို့ဖော်ပြသောအရာသည် အသိပညာနှင့် ဝေဝါးသော ဘာသာရေး အမှန်တရားဖြစ်သည်။ ယင်းသည် လက်တွေ့အရှိတရားနှင့် ကင်းကွာပြီး လူတို့အား အသက်အပ်နှင်းနိုင်ခြင်း လုံးဝမရှိပေ။ အမှန်တွင်မူ သူတို့အလုပ်၏ အနှစ်သာရသည် ပါရမီကို ပျိုးထောင်ခြင်း၊ ဘာမျှမရှိသော သူတစ်ဦးကို နောက်ပိုင်းတွင် အလုပ်လုပ်၍ ဦးဆောင်မည့် ပါရမီရှိသော ကျမ်းစာသင်ကျောင်း ဘွဲ့ရတစ်ဦးဖြစ်ရန် ပျိုးထောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ နှစ်ပေါင်း ခြောက်ထောင်ကျော် အလုပ်နှင့်အတူ နည်းဥပဒေသတစ်စုံတစ်ရာကို သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါသလော။ လူလုပ်သောအလုပ်တွင် စည်းမျဉ်းများနှင့် အတားအဆီးများစွာရှိပြီး လူသားဦးနှောက်သည် အလွန်တယူသန်ဆန်သည်။ ထို့ကြောင့် လူသားဖော်ပြသောအရာသည် သူ၏အတွေ့အကြုံ အားလုံးအတွင်းမှ အသိပညာအချို့နှင့် သဘောပေါက်မိခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ လူသားသည် ယင်းအရာတို့မှလွဲ၍ မည်သည့်အရာကိုမျှ ဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပေ။ လူသား၏ အတွေ့အကြုံ သို့မဟုတ် အသိတရားသည် သူ၏မွေးရာပါ ပါရမီများ သို့မဟုတ် သူ၏ပင်ကိုစိတ်မှ ပေါ်လာခြင်းမဟုတ်ပေ။ ယင်းတို့ပေါ်လာခြင်းမှာ ဘုရားသခင်၏ လမ်းညွှန်မှုနှင့် ဘုရားသခင်၏ တိုက်ရိုက်လမ်းပြမှုတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။ လူသားသည် ဤလမ်းညွှန်မှုကို လက်ခံရသည့် အင်္ဂါသာရှိပြီး ဘုရားသဘောသဘာဝသည် အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကို တိုက်ရိုက်ဖော်ပြရန် အင်္ဂါမရှိပေ။ လူသားသည် အရင်းအမြစ်မဖြစ်နိုင်ဘဲ အရင်းအမြစ်မှ ရေကိုလက်ခံသော အိုးတစ်ခုသာ ဖြစ်နိုင်သည်။ ယင်းသည် လူသား၏ပင်ကိုအသိစိတ်ဖြစ်သည်။ လူသားတစ်ဦးအနေဖြင့် ရှိသင့်သော အင်္ဂါလည်း ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ လူတစ်ဦးသည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို လက်ခံရန် အင်္ဂါကိုဆုံးရှုံး၍ လူသား၏ ပင်ကိုအသိစိတ်ကို ဆုံးရှုံးပါက ထိုလူသည် တန်ဖိုးအရှိဆုံးသော အရာကိုလည်း ဆုံးရှုံးကာ ဖန်ဆင်းခံရသော လူသား၏ တာဝန်ကို ဆုံးရှုံးသည်။ အကယ်၍ လူတစ်ဦးသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော် သို့မဟုတ် သူ၏အလုပ်နှင့် ပတ်သက်သော အတွေ့အကြုံ သို့မဟုတ် အသိပညာမရှိပါက ထိုလူသည် သူ၏တာဝန်ကို ဆုံးရှုံးကာ ဖန်ဆင်းခံ လူသားတစ်ဦးအနေဖြင့် သူဆောင်ရွက်သင့်သော သူ၏တာဝန်ကို ဆုံးရှုံး၍ ဖန်ဆင်းခံ လူသားတစ်ဦး၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ဆုံးရှုံးမည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသဘောသဘာဝမှာ မည်သည်ဖြစ်သည်ကို ဖော်ပြရန်၊ ယင်းကို လူ့ဇာတိဖြင့် သို့မဟုတ် ဝိညာဉ်တော်က တိုက်ရိုက်ဖော်ပြခြင်း ရှိမရှိဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ ပင်ကိုအသိဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ဘုရားသခင်၏ သာသနာဖြစ်သည်။ လူသားသည် ဘုရားသခင်၏ အလုပ်အတွင်း သို့မဟုတ် အလုပ်ပြီးနောက်တွင် သူ၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံ သို့မဟုတ် အသိပညာ (သူ့ဖြစ်ခြင်းကို ဖော်ပြသည်ကို ဆိုလိုသည်) ကိုဖော်ပြသည်။ ယင်းသည် လူသား၏ ပင်ကိုစိတ်နှင့် လူသား၏တာဝန်ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် လူသားက စွမ်းဆောင်ရရှိသင့်သော အရာဖြစ်သည်။ လူသား၏ ဖော်ပြချက်သည် ဘုရားသခင်၏ ဖော်ပြချက်နောက်ကောက်ကျန်ခဲ့သော်လည်း လူသားဖော်ပြသည့်အရာတွင် စည်းမျဉ်းများစွာပါရှိပြီး၊ လူသားသည် သူဖြည့်ဆည်းသင့်သောတာဝန်ကို ဖြည့်ဆည်းကာ သူလုပ်သင့်သည့် အရာကိုလုပ်ရပါမည်။ လူသားသည် သူ၏တာဝန်ကိုဖြည့်ဆည်းရန် လူသားအနေဖြင့် လုပ်နိုင်သမျှသော အရာအားလုံးကို လုပ်သင့်ပြီး ယင်းအတွက် အနည်းငယ် ထိန်ချန်သိုမှီးထားခြင်းပင် မရှိသင့်ပေ။

နှစ်ပေါင်းများစွာ အလုပ်လုပ်ပြီးနောက်တွင် လူသားသည် ဤနှစ်ပေါင်းများစွာ၏ အတွေ့အကြုံ အချို့တို့နှင့်အတူ စုဆောင်းထားခဲ့သော ဉာဏ်ပညာနှင့် စည်းမျဉ်းတို့ကို အကျဉ်းချုံးလိမ့်မည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာ အလုပ်လုပ်သောသူသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အလုပ်၏ လှုပ်ရှားမှုအား မည်သို့ ခံစားရမည်ကိုသိပြီး မည်သည့်အချိန်တွင် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် အလုပ်လုပ်သည်နှင့် မည်သည့်အချိန်တွင် အလုပ်မလုပ်သည်ကို သိလေသည်။ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတစ်ခုကို သယ်ဆောင်စဉ်တွင် မည်သို့မိတ်သဟာရ ပြုရမည်ကို သူသိပြီး သူသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အလုပ်၏ သာမန်အခြေအနေကို သတိပြုမိကာ အသက်တာတွင် လူသားကြီးထွားမှု၏ ပုံမှန်အခြေအနေကို သတိပြုမိသည်။ ယင်းသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏အလုပ်ကို သိသောသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ အလုပ်လုပ်ခဲ့သောသူသည် ခိုင်ခိုင်မာမာနှင့် စိတ်အေးလက်အေး စကားပြောသည်။ သူတို့စကားပြောစရာ မရှိသည့်အချိန်တွင်ပင် သူတို့သည် တည်ငြိမ်မှုရှိကြသည်။ အတွင်း၌ သူတို့သည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အလုပ်ကို ရှာဖွေရန် ဆက်လက်ဆုတောင်းနိုင်ကြသည်။ သူတို့သည် အလုပ်လုပ်ရာတွင် အတွေ့အကြုံရှိကြသည်။ အချိန်အတော်ကြာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး သင်ခန်းစာနှင့် အတွေ့အကြုံများစွာ ရှိသောသူတစ်ဦးသည် အတွင်း၌ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏အလုပ်ကို တားဆီးနှောင့်ယှက်သော အရာများစွာရှိသည်။ ယင်းသည် သူ့ရေရှည်အလုပ်၏ ချွတ်ယွင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုမှ အလုပ်စလုပ်သော သူတစ်ဦးသည် လူသား၏ သင်ခန်းစာများ သို့မဟုတ် အတွေ့အကြုံများကို ယူဆောင်လာခြင်းမရှိပေ။ အထူးသဖြင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကို မသိပေ။ သို့သော် အလုပ်လုပ်ဆောင်နေစဉ်တွင် သူသည် တဖြည်းဖြည်းနှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် မည်ကဲ့သို့ အလုပ်လုပ်သည်ကို ခံစားနိုင်ရန် သင်ယူလာပြီး သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အလုပ်ကိုရရန် မည်သည့်အရာကို လုပ်ရမည်သတိပြုလာကာ အခြားသူတို့၏ အလွန်အရေးပါသော နေရာများကို မည်ကဲ့သို့ ထိတွေ့ရမည်ကို သတိထားမိလာကြသည်။ သူသည် အလုပ်လုပ်သူများ ပိုင်ဆိုင်ထားသင့်သည့် ထိုသို့သော သာမန်အသိပညာမျိုးကို သိလာသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ သူသည် အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ထိုသို့သော ဉာဏ်ပညာနှင့် သာမန်အသိပညာတို့ကို သူ၏လက်ဖမိုးကဲ့သို့ပင် သိလာပြီး အလုပ်လုပ်ချိန်တွင် သူတို့ကို လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုပုံပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ သို့ရာတွင် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် သူအလုပ်လုပ်သည့် နည်းလမ်းကို ပြောင်းလဲချိန်တွင် သူသည် သူ၏အလုပ်လုပ်ခြင်း အသိပညာဟောင်းနှင့် အလုပ်လုပ်ခြင်း စည်းမျဉ်းဟောင်းများကို ဖက်တွယ်ဆဲဖြစ်ပြီး၊ အလုပ်လုပ်နေသည့် လှုပ်ရှားမှုအသစ်နှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်နည်းကျဉ်းစွာသာ သိသည်။ နှစ်ချီသော အလုပ်နှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ မျက်မှောက်နှင့် လမ်းညွှန်မှုပြည့်နေခြင်းသည် သူ့အား အလုပ်လုပ်သည့် သင်ခန်းစာများနှင့် အတွေ့အကြုံများကို ပို၍ပို၍ပေးလေသည်။ ထိုသို့သောအရာများသည် သူ့ကို မာနမဟုတ်သည့် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုဖြင့် ပြည့်စေသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုသော် သူသည် သူ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အတွက် အတော်ကျေနပ်ပြီး သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အလုပ်နှင့်ပတ်သက်၍ သူရရှိခဲ့သော သာမန်အသိပညာကို အလွန်ကျေနပ်လေသည်။ အထူးသဖြင့် အခြားသူများမရှိခဲ့သော သို့မဟုတ် မသိခဲ့သော အရာများသည် သူ့ကို ပို၍မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကို ပေးအပ်လေသည်။ သူ့အတွင်းမှ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် အလုပ်သည် မည်သည့်အခါမျှ ငြိမ်းသတ်ခြင်းမရှိသည့်ပုံပေါက်ပြီး အခြားသူများသည် ဤအထူးဆက်ဆံရေးအတွက် အရည်အချင်းမရှိသည့်ပုံပေါက်နေသည်။ သူကဲ့သို့ နှစ်ပေါင်းများစွာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး များစွာအသုံးကျသည့် တန်ဖိုးရှိသူများသာလျှင် ယင်းကို ခံစားရန် အရည်အချင်းပြည့်လေသည်။ ဤအရာများသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အလုပ်အသစ်အပေါ် သူ၏လက်ခံမှုအတွက် ကြီးမားသော အဟန့်အတားတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။ သူသည်အလုပ်အသစ်ကို လက်ခံနိုင်လျှင်ပင် ယင်းသည် တစ်ညတည်းဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အရာမဟုတ်ပေ။ သူသည် ယင်းကို လက်မခံခင်ကပင်လျှင် အတန်ငယ်သော အကွေ့အကောက်များနှင့် အလှည့်အပြောင်းများကို ဖြတ်ကျော်ရမည်မှာ သေချာလှပါသည်။ သူ၏ အယူအဆဟောင်းများကို ဖြေရှင်းပြီး သူတို့၏စိတ်သဘောထားဟောင်းများသည် တရားစီရင်ခြင်းခံရပြီး နောက်တွင်သာ တဖြည်းဖြည်းနှင့် ဤအခြေအနေသို့ ပြန်လှည့်လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤအဆင့်များကို ဖြတ်သန်းပြီးခြင်းမရှိဘဲ သူ၏အယူအဆဟောင်းများနှင့် မကိုက်ညီသော သင်ယူမှုအသစ်များနှင့် အလုပ်တို့ကို လက်လွတ်လိုက်ပြီး လွယ်ကူစွာ လက်ခံခြင်းမရှိပေ။ ယင်းသည် လူနှင့် ဆက်နွှယ်ရန် အခက်ခဲဆုံးသော အရာဖြစ်ပြီး ယင်းကို ပြောင်းလဲရန် မလွယ်ကူပေ။ အကယ်၍ လုပ်သားတစ်ဦးအနေဖြင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏အလုပ်အား နားလည်မှုကိုရရှိရန်နှင့် ယင်း၏လှုပ်ရှားမှုကို အကျဉ်းချုပ်ပြောရန် နှစ်ခုလုံး ရရှိနိုင်သည့်အပြင် သူ၏အလုပ်လုပ်သည့်အတွေ့အကြုံမှ တားမြစ်ခြင်းကို မခံရနိုင်ဘဲ အလုပ်ဟောင်းကို ထောက်ရှု၍ အလုပ်သစ်ကို လက်ခံနိုင်ပါက သူသည် ပညာရှိသောသူနှင့် အရည်အချင်းရှိသော လုပ်သားတစ်ဦး ဖြစ်လေသည်။ လူသားများသည် သူတို့၏အလုပ်အတွေ့အကြုံများကို အကျဉ်းချုံးနိုင်ခြင်းမရှိပဲ၊ တစ်ခါတစ်ရံ နှစ်ပေါင်းများစွာ အလုပ်လုပ်ကြသည်၊ သို့မဟုတ် သူ၏အလုပ်လုပ်သည့် အတွေ့အကြုံနှင့် ဉာဏ်ပညာကို အကျဉ်းချုံးပြီးနောက် အလုပ်သစ်ကိုလက်ခံရန် အခက်အခဲဖြစ်လာကာ၊ အလုပ်သစ်ကို အလုပ်ဟောင်းကဲ့သို့ ကောင်းမွန်စွာ နားလည်နိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် မှန်ကန်စွာ ဆက်ဆံနိုင်ခြင်းမရှိပေ။ လူသားတို့သည် ကိုင်တွယ်ရန် အမှန်ပင်ခက်ခဲလှပါသည်။ သင်တို့အများစုသည် ထိုသို့ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အလုပ်ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ တွေ့ကြုံခဲ့ရသော သူတို့သည် အလုပ်အသစ်ကို လက်ခံရန်ခက်ခဲကြပြီး သူတို့ လက်လွှတ်လိုက်ရန် ခက်ခဲသောအယူအဆများဖြင့် အမြဲပြည့်နေကာ တစ်ဖက်တွင် ယခုမှ အလုပ်စတင်လုပ်သော သူတစ်ဦးသည် အလုပ်လုပ်ခြင်းအကြောင်း သာမန်အသိပညာ ကင်းမဲ့နေကာ အရိုးရှင်းဆုံး ကိစ္စအချို့တို့ကိုပင် မည်ကဲ့သို့ကိုင်တွယ်ရမည်ဆိုသည်ကို မသိကြပေ။ သင်တို့လူသားများသည် အလွန်ပင် ခက်ခဲလှသည်။ အချို့သော အတွေ့အကြုံရင့်သူများသည် အလွန်မာနကြီးကြပြီး သူတို့မည်သည့်နေရာမှ လာခဲ့သည်ကို မေ့လျော့ကာ စိတ်ကြီးဝင်နေကြသည်။ သူတို့သည် ပိုငယ်သောသူများကို အမြဲတမ်း အထင်သေးကြသော်လည်း သူတို့သည် အလုပ်သစ်ကို လက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ သူတို့နှစ်ပေါင်းများစွာ စုဆောင်းပြီး ထားသိုခဲ့သော အယူအဆများကို လက်လွှတ်နိုင်ခြင်းမရှိကြပေ။ ထိုငယ်ရွယ်ပြီး ပညာမဲ့သော သူတို့သည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အလုပ်သစ် အနည်းငယ်ကို လက်ခံနိုင်ပြီး သူတို့သည် အတော်ပင် စိတ်အားထက်သန်ကြသော်လည်း ပြဿနာများကြုံတွေ့ရချိန်တွင် အမြဲတမ်း စိတ်ရှုပ်ထွေးလာကြကာ အဘယ်အရာလုပ်ရမည်ကို မသိကြပေ။ စိတ်တက်ကြွမှုရှိသော်လည်း သူတို့သည် အလွန်ပင် ပညာမဲ့ကြသည်။ သူတို့၌ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အလုပ်နှင့်ပတ်သက်သော အသိပညာသည် အနည်းငယ်သာရှိပြီး သူတို့အသက်တာများတွင် အသုံးပြုရန်မဖြစ်နိုင်ပေ။ ထိုအရာသည် လုံးဝအသုံးမကျသော အယူဝါဒသက်သက်သာ ဖြစ်သည်။ သင်တို့ကဲ့သို့သော လူများစွာရှိသည်။ မည်မျှသော လူတို့သည် အသုံးပြုရန် သင့်တော်သနည်း။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ ဉာဏ်အလင်းပေးခြင်းနှင့် ဖွင့်ပြခြင်းကို နာခံနိုင်သောသူနှင့် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကို ပြည့်စုံစေရန် တာဝန်ယူနိုင်သောသူ မည်မျှရှိသနည်း။ ယခုထက်ထိတိုင်အောင် နောက်လိုက်များ ဖြစ်လာသည့် ထိုသို့သောသင်တို့တွင် အလွန်နာခံမှုရှိလာကြသည့်ပုံပေါ်သည်။ သို့ရာတွင် သင်တို့သည် သင်တို့အယူအဆများကို လက်လွှတ်လိုက်ခြင်းမရှိသေးဘဲ သမ္မာကျမ်းထဲတွင် ရှာဖွေနေဆဲ၊ ဝေဝါးမှုများဖြင့် ယုံကြည်နေဆဲ သို့မဟုတ် အယူအဆများထဲတွင် သွားလာနေဆဲဖြစ်သည်။ ယနေ့ စစ်မှန်သော အလုပ်ကို သေချာစွာစုံစမ်းနေသောသူ သို့မဟုတ် ထိုအလုပ်ကို အလေးအနက်ထားသောသူ မရှိပေ။ သင်တို့သည် ယနေ့လမ်းကို သင်တို့၏ အယူအဆဟောင်းများဖြင့်သာ လက်ခံနေဆဲဖြစ်သည်။ ထိုသို့သော ယုံကြည်ချက်ဖြင့် သင်တို့သည် မည်သည့်အရာကို ရနိုင်သနည်း။ သင်တို့အတွင်းတွင် ဖော်ပြခြင်းမရှိသော အယူအဆများစွာ ပုန်းကွယ်နေပြီး သင်တို့သည် ထိုအရာတို့ကို ကွယ်နေအောင် အန္တိမကြိုးစားမှုတစ်ခုကို ပြုလုပ်နေကာ သူတို့ကိုလွယ်ကူစွာ ဖော်ပြခြင်းမပြုသည်ဟု ပြောနိုင်ပါသည်။ သင်သည် အလုပ်သစ်ကို စိတ်ရင်းအမှန်နှင့် လက်ခံခြင်းမရှိ၊ သင်တို့၏ အယူအဆဟောင်းများကို စွန့်လွှတ်ရန် စီစဉ်ထားခြင်းမရှိပေ။ သင်တို့ထံတွင် အလွန်များပြားသော အလွန်ဆိုးရွားသည့် ဘဝအတွေးအခေါ် များစွာရှိသည်။ သင်တို့သည် သင်တို့၏ အတွေးအခေါ်ဟောင်းများကို မစွန့်လွှတ်ဘဲ အလုပ်သစ်နှင့် စိတ်မပါဘဲ လုပ်နေရသည်။ သင်တို့၏ နှလုံးသားများသည် အလွန်ဆိုးယုတ်လှပြီး သင်တို့သည် အလုပ်သစ်၏ အဆင့်များကို နှလုံးသားထဲထိတိုင်အောင် ရိုးရှင်းစွာ ယူဆောင်ခြင်းမရှိပေ။ သင်တို့ကဲ့သို့သော ဖြုန်းတီးသူများသည် ဧဝံဂေလိကို ပြန့်ပွားသော အလုပ်ကို လုပ်နိုင်ပါမည်လော။ ယင်းကို စကြဝဠာ တစ်ခုလုံးဆီသို့ ပြန့်ပွားသော အလုပ်ကို သင်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်သလော။ သင်တို့၏ ဤသို့သော ကျင့်ဆောင်မှုများသည် သင်တို့၏ စိတ်သဘောထားများကို ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ဘုရားသခင်ကို သိကျွမ်းခြင်းတို့မှ ရပ်တန့်စေသည်။ အကယ်၍ သင်တို့သည် ဤသို့ရှေ့ဆက်နေပါက နောက်ဆုံးတွင် ပယ်ရှားခံရမည်မှာ သေချာပေ၏။

သင်တို့သည် ဘုရားသခင်၏အလုပ်ကို လူသား၏အလုပ်နှင့် မည်သို့ခွဲခြားရမည်ဆိုသည်ကို သိရမည်။ လူသား၏အလုပ်မှ မည်သည့်အရာကို သင်မြင်နိုင်သနည်း။ လူသား၏အလုပ်တွင် လူသားအတွေ့အကြုံ၏ အရိပ်လက္ခဏာများစွာရှိသည်။ လူသားဖော်ပြသည့်အရာသည် သူ၏ဖြစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်သည်လည်း သူ၏ဖြစ်ခြင်းကိုသာ ဖော်ပြသည်၊ သို့ရာတွင် ဘုရားသခင်၏ ဖြစ်ခြင်းသည် လူသား၏ဖြစ်ခြင်းနှင့် ကွာခြားသည်။ လူသား၏ ဖြစ်ခြင်းသည် လူသား၏အတွေ့အကြုံနှင့် အသက်တာတို့ကို (လူသား၏ အသက်တာတွင် လူသားတွေ့ကြုံသည့်အရာ၊ သို့မဟုတ် ကြုံဆုံသည့်အရာ၊ သို့မဟုတ် သူ့တွင်ရှိသော အသက်တာဒဿနိကများ) ကိုယ်စားပြုခြင်းဖြစ်ပြီး ကွဲပြားသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် နေထိုင်သည့် သူများသည် ကွဲပြားသော ဖြစ်ခြင်းများကို ဖော်ပြသည်။ သင့်ထံတွင် လူမှုရေးအတွေ့အကြုံများ ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ၊ သင်သည် သင့်မိသားစုအတွင်းတွင် မည်သို့အမှန်တကယ်အသက်ရှင်ပြီး တွေ့ကြုံသည်ကို သင်ဖော်ပြသောအရာတွင် တွေ့နိုင်သည်၊ သို့သော် လူ့ဇာတိခံယူသော ဘုရားသခင်၏အလုပ်ကိုမူ ဘုရားသခင်ထံတွင် လူမှုရေးအတွေ့အကြုံများရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ သင်သည်မမြင်နိုင်ပေ။ သူသည် လူသားအနှစ်သာရကို ကောင်းမွန်စွာ သတိပြုမိပြီး၊ လူအမျိုးအစားအားလုံးထံသို့ သက်ဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့် အမျိုးအစားအားလုံးကို သူဖော်ပြနိုင်သည်။ သူသည် လူသား၏ ဖောက်ပြန်သော စိတ်သဘောထားနှင့် ပုန်ကန်တတ်သော အပြုအမူတို့ကိုဖော်ပြရာတွင် ပို၍တော်လေသည်။ သူသည် လောကီနှင့်ဆိုင်သော လူများအကြားတွင် နေထိုင်ခြင်းမရှိပေ၊ သို့ရာတွင် သူသည် သေမျိုးများ၏သဘာဝနှင့် လောကီနှင့်ဆိုင်သော လူများ၏ ဖောက်ပြန်မှုအားလုံးကို သတိပြုမိသည်။ ယင်းသည် သူ၏ဖြစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူသည် လောကနှင့် ဆက်ဆံမှုမရှိသော်လည်း ကမ္ဘာကြီးနှင့်ဆက်ဆံသည့် စည်းမျဉ်းများကို သူသိသည်၊ အကြောင်းမှာ သူသည် လူသား၏သဘာဝကို အပြည့်အဝ နားလည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူသည် လူသားမျက်လုံးဖြင့် မမြင်နိုင်သော၊ လူသားနားဖြင့် မကြားနိုင်သော၊ ယနေ့နှင့် အတိတ်နှစ်ခုစလုံးမှ ဝိညာဉ်တော်၏ အလုပ်အကြောင်းကို သိသည်။ ထိုအထဲတွင် ဘဝဒဿနိက မဟုတ်သော အသိဉာဏ်နှင့် လူတို့နားလည်ရန် ခက်ခဲသော အံ့ဖွယ်ရာတို့ပါဝင်သည်။ ယင်းသည် သူ၏ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ လူတို့ကိုသိအောင်ပြုပြီး လူတို့ထံမှလည်း ဖုံးကွယ်ထားလေသည်။ သူဖော်ပြသည့်အရာသည် သာမန်မဟုတ်သောသူတစ်ဦး၏ ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဝိညာဉ်တော်၏ ပင်ကိုအရည်အချင်းများနှင့် ဖြစ်ခြင်းတို့ပင်ဖြစ်သည်။ သူသည် ကမ္ဘာပတ်ခရီး မထွက်သော်လည်း အရာအားလုံးကိုသိသည်။ သူသည် အသိတရား၊ သို့မဟုတ် ထိုးထွင်းအသိဉာဏ်မရှိသော “လူမျောက်ဝံများ” ကိုဆက်သွယ်သော်လည်း အသိတရားထက်မြင့်သော စကားလုံးများနှင့် ကြီးမြတ်သော လူသားများအထက်မှ စကားလုံးများကို ဖော်ပြသည်။ သူသည် လူ့သဘာဝမရှိသော၊ လူသား၏ အစဉ်အလာများနှင့် အသက်တာများကို နားမလည်သော၊ အကင်းမပါးဘဲ ထုံအသော လူအုပ်စုတစ်စုအကြားတွင် နေထိုင်သည်။ သို့ရာတွင် သူသည် လူသားမျိုးနွယ်ကို ပုံမှန်လူ့သဘာဝဖြင့် နေထိုင်အောင်စေခိုင်းနိုင်ပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင် လူသားမျိုးနွယ်၏ အခြေကျပြီး နှိမ့်ကျသော လူ့သဘာဝကို ဖော်ပြနိုင်သည်။ ဤအရာအားလုံးသည် သူ၏ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပြီး အသွေးအသားရှိသည့် မည်သည့်လူသားမဆို၏ ဖြစ်ခြင်းထက် မြင့်မားလေသည်။ သူ့အတွက်ဆိုလျှင် သူလုပ်ရန်လိုသော အလုပ်ကိုလုပ်ရန် ရှုပ်ထွေးသော၊ ဝန်လေးစေပြီး ယုတ်ညံ့သော လူမှုရေးအသက်တာကို တွေ့ကြုံရန်နှင့် လူသားမျိုးနွယ်၏ ဖောက်ပြန်မှု၏ အနှစ်သာရကို နှံ့စပ်စွာဖော်ပြရန် မလိုအပ်ပေ။ ယုတ်ညံ့သော လူမှုရေးအသက်တာသည် သူ၏ဇာတိခန္ဓာကို မတည်ဆောက်ပေ။ သူ၏အလုပ်နှင့် နှုတ်ကပတ်တော်များသည် လူသား၏ မနာခံမှုကိုသာ ဖော်ပြပြီး၊ လူသားကို လောကနှင့်ဆက်စပ်ရန်အတွက် အတွေ့အကြုံများနှင့် သင်ခန်းစာများပေးအပ်ခြင်း မပြုပေ။ လူသားတို့ကို အသက်ဖြင့် ထောက်ပံ့စဉ်တွင် လူ့အသိုင်းအဝိုင်း၊ သို့မဟုတ် လူသား၏မိသားစုကို စုံစမ်းရန် သူမလိုအပ်ပေ။ လူသားကို ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် တရားစီရင်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ ဇာတိခန္ဓာနှင့်ဆိုင်သော အတွေ့အကြုံများ၏ ဖော်ပြချက်တစ်ခု မဟုတ်ပေ။ ယင်းသည် လူသား၏မနာခံမှုနှင့် လူသားမျိုးနွယ်၏ စက်ဆုပ်ရွံရှာကောင်းသော ဖောက်ပြန်မှုကို ကြာမြင့်စွာ သိရှိထားပြီးနောက်တွင် လူသား၏မဖြောင့်မတ်မှုကို ဖော်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။ သူပြုသော အမှုအားလုံးသည် လူသားထံသို့ သူ၏စိတ်သဘောထားကို ပြသရန်နှင့် သူ၏ဖြစ်တည်မှုကို ဖော်ပြရန်အတွက် ဖြစ်သည်။ သူသာလျှင် ဤအလုပ်ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး၊ ယင်းသည် အသွေးအသားနှင့် လူသားက စွမ်းဆောင်ရရှိနိုင်သည့် တစ်စုံတစ်ရာ မဟုတ်ပေ။ သူ့အလုပ်နှင့် ပတ်သက်လာလျှင် လူသားအနေဖြင့် ဘုရားသခင်သည် မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး ဖြစ်သည်ကို မပြောနိုင်ကြပေ။ ဖန်ဆင်းခံလူသားတစ်ဦး အနေဖြင့် လူသားသည် ဘုရားသခင်၏ အလုပ်ပေါ်တွင်အခြေခံကာ ဘုရားသခင်ကို အတန်းအစား ပိုင်းခြားနိုင်ခြင်းလည်း မရှိပေ။ ဘုရားသခင်၏ဖြစ်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်ကို ဖန်ဆင်းခံ လူသားတစ်ဦးကဲ့သို့ ပိုင်းခြားသတ်မှတ်နိုင်ခြင်း မပြုနိုင်မှုကိုလည်း ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ လူသားသည် ဘုရားသခင်ကို လူသားမဟုတ်သည့်အရာတစ်ခုဟုသာ စဉ်းစားနိုင်ပြီး ဘုရားသခင်အား မည်သည့်အမျိုးအစားတွင် ထည့်သွင်းရမည်ကို မသိကြပေ။ ထို့ကြောင့် လူသားသည် ဘုရားသခင်ကို ဘုရားအမျိုးအစားထဲတွင် ထည့်သွင်းထားရန် တွန်းအားပေးခြင်း ခံရလေသည်။ ထိုသို့ပြုရန်လူသားအတွက် မတရားရာကျနေပေသည်။ အကြောင်းမှာ ဘုရားသခင်သည် လူသားများကြားတွင် လူသားတို့ မလုပ်ဆောင်နိုင်သည့် မြောက်မြားစွာသော အမှုတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

ဘုရားသခင်လုပ်သော အလုပ်သည် သူ့ဇာတိခန္ဓာ၏အတွေ့အကြုံကို ကိုယ်စားမပြုပေ။ လူသားလုပ်သောအလုပ်မှာမူ လူသား၏အတွေ့အကြုံကို ကိုယ်စားပြုသည်။ လူတိုင်းသည် သူတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံနှင့်ပတ်သက်၍ ပြောဆိုကြသည်။ ဘုရားသခင်သည် သမ္မာတရားကို တိုက်ရိုက်ဖော်ပြနိုင်ချိန်တွင် လူသားသည် သမ္မာတရားကို တွေ့ကြုံပြီးနောက် သက်ဆိုင်သော အတွေ့အကြုံကိုသာ ဖော်ပြနိုင်လေသည်။ ဘုရားသခင်၏အလုပ်၌ စည်းမျဉ်းများ မရှိပေ၊ ထို့ပြင် ထိုအလုပ်ကို အချိန်၊ သို့မဟုတ် တည်နေရာနယ်နိမိတ်များဖြင့် ပိုင်းခြားထားခြင်းမရှိပေ။ ဘုရားသခင်သည် သူ၏ဖြစ်ခြင်းကို အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေးတွင် ဖော်ပြနိုင်သည်။ သူစိတ်ရှိသည့်အတိုင်း သူအလုပ်လုပ်လေသည်။ လူသား၏အလုပ်၌ အခြေအနေများနှင့် နောက်ခံအကြောင်းအရာများရှိသည်၊ သို့မဟုတ်လျှင် သူသည် သူ၏အလုပ်ကို လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ဘုရားသခင်နှင့်ပတ်သက်သော သူ၏အသိပညာကို ဖော်ပြနိုင်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် သမ္မာတရားနှင့်ပတ်သက်သော သူ၏အတွေ့အကြုံကို ဖော်ပြနိုင်ခြင်း မရှိပေ။ သင့်အနေဖြင့် ထိုအလုပ်သည် ဘုရားသခင်၏ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လော၊ သို့မဟုတ် လူသား၏အလုပ်လောဆိုသည်ကို ပြောရန် သူတို့ကြားမှ မတူညီသည့်အရာများကို နှိုင်းယှဉ်ရုံသာဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင်ပြုသော အလုပ်မရှိဘဲ လူသား၏အလုပ်သာရှိလျှင် လူသားတို့၏ သွန်သင်ချက်များသည် အဆင့်မြင့်ကာ လူတိုင်း၏ တတ်ကျွမ်းမှုစွမ်းရည်ထက် ကျော်လွန်နေသည်ကို သင် အလွယ်တကူ သိလိမ့်မည်။ သူတို့၏ စကားပြောသည့် အသံနေအသံထား၊ သူတို့၏ အရာရာတို့ကို ကိုင်တွယ်သည့် နိယာမများနှင့် အလုပ်လုပ်ခြင်းတွင် သူတို့၏ အတွေ့အကြုံများနှင့် တည်ငြိမ်သည့်ပုံစံများသည် အခြားသူတို့ လက်လှမ်းနိုင်သည်ထက် ကျော်လွန်နေမည်။ သင်တို့အားလုံးသည် မြင့်မားသော လူ့သဘာဝနှင့် ဤသို့သောသူများကို အားကျနှစ်ခြိုက်ကြသည်။ သို့ရာတွင် ဘုရားသခင်၏အလုပ်နှင့် နှုတ်ကပတ်တော်များထံမှ ဘုရားသခင်၏ လူ့သဘာဝ မည်မျှမြင့်မားသည်ကို သင်တို့မတွေ့မြင်နိုင်ပေ။ ထို့အစား သူသည် ရိုးရိုးသာဖြစ်ပြီး သူအလုပ်လုပ်ချိန်တွင် သူသည်သာမန်ဖြစ်၍ စစ်မှန်မှုရှိသော်လည်း သေမျိုးသေနွယ်များအနေဖြင့် တိုင်းတာ၍မရနိုင်ပေ။ ထို့ကြောင့် လူသားတို့အား သူ့ကို ရိုသေလေးမြတ်ခြင်း တစ်မျိုးကို ခံစားရစေသည်။ လူသားတစ်ဦး၏အလုပ်မှ အတွေ့အကြုံသည် မြင့်မားကောင်း မြင့်မားနေမည် သို့မဟုတ် သူ၏အတွေးအထင်နှင့် ဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းတို့သည် အထူးသဖြင့် မြင့်မားနေပြီး သူ၏ လူ့သဘောသဘာဝသည် အထူးသဖြင့် ကောင်းမွန်နေမည်။ ဤအရာအားလုံးသည် လူသား၏ ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုကိုသာ ရရှိစေနိုင်သော်လည်း သူတို့၏ လေးစားမှုနှင့် ကြောက်ရွံ့မှုကို မထွက်ပေါ်လာစေနိုင်ပေ။ လူတို့သည် အလုပ်လုပ်နိုင်သော စွမ်းရည်ရှိသူများ၊ အထူးသဖြင့် လေးနက်သော အတွေ့အကြုံရှိသူများနှင့် သမ္မာတရားကို ကျင့်ကြံနိုင်သောသူများကို အားလုံးလေးစားကြသော်လည်း သူတို့သည် လေးစားခြင်းနှင့် မနာလိုမှုမျှသာဖြစ်ပြီး၊ အံ့သြမှုကို သူတို့သည် မည်သည့်အခါမျှ မထုတ်ဖော်နိုင်ကြပေ။ သို့ရာတွင် ဘုရားသခင်၏အလုပ်ကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရသောလူများသည် ဘုရားသခင်ကို လေးစားမှုမရှိကြပေ။ ထို့အစား ဘုရားသခင်၏အလုပ်သည် လူသားတို့ လက်လှမ်းမီသည်ထက် ကျော်လွန်သည်၊ လူသားတို့နားမလည်နိုင်၊ ယင်းသည် လတ်ဆတ်ပြီး အံ့ဖွယ်ဖြစ်သည်ဟု ခံစားကြသည်။ လူတို့သည် ဘုရားသခင်၏အလုပ်ကို ကြုံတွေ့ရချိန်တွင် သူနှင့်ပတ်သက်သော သူတို့၏ ပထမအသိပညာမှာ ဘုရားသခင်သည် နားလည်ရန် ခက်ခဲလှသည်၊ ဉာဏ်ပညာရှိပြီး အံ့ဖွယ်ဖြစ်သည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် မသိလိုက်ဘဲ ဘုရားသခင်ကို ရိုသေလေးမြတ်နေပြီး သူပြုသောအလုပ်သည် လူသားတို့စိတ်က လက်လှမ်းမမီနိုင်သည့် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ဖြစ်သည်ဟု ခံစားရသည်။ လူသားသည် ဘုရားသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်များကို ပြည့်မီအောင်၊ ဘုရားသခင် စိတ်ကျေနပ်မှုရှိအောင်သာ အလိုရှိပြီး၊ ဘုရားသခင်ထက် ကျော်လွန်လိုသော ဆန္ဒမရှိပေ။ အကြောင်းမှာ ဘုရားသခင်ပြုသောအမှုသည် လူသားတို့ တွေးထင်ထားမှုနှင့် စိတ်ကူးတို့ထက်ကျော်လွန်ပြီး လူသားက အစားထိုးမလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ လူသားကိုယ်တိုင်ပင်လျှင် သူ၏ကိုယ်ပိုင်မပြည့်စုံမှုများကို မသိပေ။ တစ်ဖက်တွင် ဘုရားသခင်သည် လမ်းအသစ်တစ်ခုကို ဖွင့်ထားပြီး လူသားတို့ကို ပို၍သစ်သော ပို၍လှပသော ကမ္ဘာတစ်ခုသို့ ယူဆောင်ရန် လာလေသည်။ သို့မှသာ လူသားမျိုးနွယ်သည် အသစ်သောတိုးတက်မှုကို ပြုလုပ်နိုင်ကာ အသစ်သော စတင်မှုရှိပေမည်။ ဘုရားသခင်အပေါ် လူသားခံစားသည့်အရာသည် လေးစားမှုမဟုတ်ပေ။ လေးစားမှုတစ်ခုတည်းလည်း မဟုတ်ပေ။ သူတို့၏အလေးနက်ဆုံး အတွေ့အကြုံသည် ရိုသေခံ့ညားခြင်းနှင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်ပြီး သူတို့၏ ခံစားချက်မှာ ဘုရားသခင်သည် အမှန်ပင် အံ့ဖွယ်ဖြစ်သည်ဆိုခြင်းတည်း။ ဘုရားသခင်သည် လူသားတို့ မလုပ်နိုင်သောအရာကို လုပ်သည်၊ မပြောနိုင်သောအရာကို ပြောသည်။ ဘုရားသခင်၏ အလုပ်ကို တွေ့ကြုံဖူးသောသူများသည် အမြဲတမ်း ဖော်မပြနိုင်သော ခံစားချက်တစ်ခုကို ကြုံတွေ့ရသည်။ ပို၍လေးနက်သော အတွေ့အကြုံနှင့်လူများသည် အထူးသဖြင့် ဘုရားသခင်ကို ချစ်ကြသည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းမှုကို အမြဲတမ်းခံစားရပြီး ဘုရားသခင်၏အလုပ်သည် အလွန်ပင် ဉာဏ်ပညာရှိသည်၊ အလွန်ပင် အံ့ဖွယ်ဖြစ်သည်ဟု ခံစားမိကာ၊ ထို့ကြောင့် ယင်းသည် သူတို့ကြားတွင် အဆုံးမရှိသောစွမ်းအင်ကို ထုတ်ပေးသည်ဟု ခံစားမိကြသည်။ ယင်းသည် ကြောက်ရွံ့ခြင်း သို့မဟုတ် ရံဖန်ရံခါ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် လေးစားမှုမဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင်၏ လူသားအပေါ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် သည်းခံမှုကို နက်နဲစွာခံစားခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ဘုရားသခင်၏ ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့် တရားစီရင်ခြင်းကို တွေ့ကြုံခဲ့ရသောသူများက ဘုရားသခင်သည် ဘုန်းအာနုဘော်ကြီးပြီး လွန်ကျူးစော်ကား၍မရဟု ခံစားကြရသည်။ ဘုရားသခင်၏အလုပ်များစွာကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော လူများပင်လျှင် ဘုရားသခင်ကို နားလည်နိုင်ခြင်း မရှိကြပေ။ ဘုရားသခင်၏အလုပ်သည် လူသားတို့၏ အယူအဆများနှင့် မကိုက်ညီဘဲ အမြဲတမ်းပင် သူတို့၏အယူအဆများနှင့် ဆန့်ကျင်နေကြောင်းကို ဘုရားသခင်ကို အမှန်တကယ် ရိုသေလေးမြတ်သော သူအားလုံးတို့သည် သိကြသည်။ ဘုရားသခင်သည် လူတို့အား လေးစားမှုအပြည့်ရှိရန် သို့မဟုတ် သူ့ကို ဆပ်ကပ်မှုပုံစံကိုပေးရန် မလိုအပ်ဘဲ စစ်မှန်သော ရိုသေလေးမြတ်မှုနှင့် စစ်မှန်သော ဆပ်ကပ်မှုရှိရန်သာ လိုလေသည်။ ဘုရားသခင်၏ များစွာသော အလုပ်တို့ထဲတွင် စစ်မှန်သောအတွေ့အကြုံနှင့် သူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို လေးစားမှုထက် ပို၍မြင့်သော ရိုသေလေးမြတ်မှုကို ခံစားရသည်။ လူသားတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့် တရားစီရင်ခြင်းတို့ကြောင့် သူ၏စိတ်သဘောထားကို တွေ့မြင်ခဲ့ပြီး သူတို့သည် ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်ကို သူတို့၏နှလုံးသားများထဲတွင် ရိုသေလေးမြတ်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကို ရိုသေလေးမြတ်ရန်နှင့် နာခံရန်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ သူ၏ဖြစ်ခြင်းနှင့် သူ၏စိတ်သဘောထားသည် ဖန်ဆင်းခံတစ်ဦးနှင့် အတူတူမဟုတ်ဘဲ ဖန်ဆင်းခံတစ်ဦး၏အထက်၌ ရှိလေသည်။ ဘုရားသခင်သည် ဖန်ဆင်းခံတစ်ဦးမဟုတ်၊ သူသာလျှင် ရိုသေလေးမြတ်မှုနှင့် ဆပ်ကပ်မှုကို ခံရရန် ထိုက်တန်သည်။ လူသားသည် ဤအခြင်းအရာ အတွက် အရည်အချင်းမပြည့်မီပေ။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်၏အလုပ်ကို တွေ့ကြုံခဲ့သော ဘုရားသခင်ကို စစ်မှန်စွာသိသောသူအားလုံးသည် ဘုရားသခင်အား ရိုသေလေးမြတ်မှုကို ခံစားကြရသည်။ သို့ရာတွင် ဘုရားသခင်နှင့်ပတ်သက်သော အယူအဆများကို လက်မလွှတ်သောသူများ၊ ဆိုလိုသည်မှာ ဘုရားသခင်ကို ဘုရားသခင်ဟု မသတ်မှတ်နိုင်ကြသူများသည် ဘုရားသခင်ကို ရိုသေလေးမြတ်မှု မရှိသူများဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်နောက်သို့ လိုက်ကြသော်လည်း သူတို့သည် သိမ်းပိုက်ခြင်းကို မခံရပေ။ သူတို့သည် သဘာဝအရ မနာခံတတ်သူများဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ဤအမှုကိုပြုရခြင်းမှာ ဖန်ဆင်းခံသော အရာများအားလုံး ဖန်ဆင်းရှင်ကို ရိုသေလေးမြတ်ရန်၊ ကိုးကွယ်ရန်နှင့် သူ၏အုပ်စိုးမှုအောက်သို့ လုံးလုံးလျားလျား ဆပ်ကပ်အပ်နှံရန် အစရှိသည့်ရလဒ်တို့ကို ရရှိရန်ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ အားလုံးသောအလုပ်မှ ရယူလိုသော နောက်ဆုံးရလဒ်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သောအလုပ်ကို တွေ့ကြုံခဲ့သော လူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို အနည်းငယ်လေးပင် ရိုသေလေးမြတ်မှု မရှိပါက၊ အကယ်၍ သူတို့၏ယခင်က မနာခံမှုသည် ပြောင်းလဲခြင်းလုံးဝမရှိပါက ထိုသို့သောသူတို့သည် အမှန်ပင်ပယ်ရှားခြင်း ခံရလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်အပေါ်ထားသော လူတစ်ယောက်၏ သဘောထားသည် အကွာအဝေးတစ်ခုမှ လေးစားရန် သို့မဟုတ် ရိုသေမှုကိုပြသရန်သာဖြစ်ပြီး အနည်းငယ်ပင် ချစ်ခင်ရန်မဟုတ်ပါက ယင်းသည် ဘုရားသခင်ကိုချစ်သည့် နှလုံးသားမရှိသောသူတစ်ဦးမှ လက်လှမ်းမီသည့်အရာဖြစ်ပြီး ထိုသူသည် စုံလင်ခြင်းခံရမည့် အခြေအနေများ ကင်းမဲ့လေသည်။ အကယ်၍ များစွာသော အလုပ်တို့သည် လူတစ်ဦး၏ စစ်မှန်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ရယူရန်မဖြစ်နိုင်ပါက ယင်း၏အဓိပ္ပာယ်မှာ လူတစ်ဦးသည် ဘုရားသခင်ကို မရရှိသေးခြင်း၊ သမ္မာတရားကို စစ်မှန်စွာ မလိုက်လျှောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကို မချစ်သော သူတစ်ဦးသည် သမ္မာတရားကို မချစ်ပေ။ သို့ဖြစ်ရာ သူသည် ဘုရားသခင်ကို ရရန်မဆိုထားနှင့် ဘုရားသခင်၏ နှစ်သက်မှုကိုပင် မရနိုင်ပေ။ ထိုသို့သောသူများသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏အလုပ်ကို မည်သို့ တွေ့ကြုံသည်ဖြစ်စေ၊ တရားစီရင်မှုကို သူတို့သည် မည်သို့တွေ့ကြုံခဲ့သည်ဖြစ်စေ သူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို ရိုသေလေးမြတ်မှု မရှိဆဲပင်ဖြစ်သည်။ ဤသို့သောသူများသည် သဘာဝအရ ပြောင်းလဲခြင်းမပြုနိုင်သော၊ အလွန်ပင် ကောက်ကျစ်သော စိတ်သဘောထားရှိသူများ ဖြစ်ကြသည်။ ဘုရားသခင်ကို မရိုသေမလေးမြတ်သောသူအားလုံးတို့သည် ပယ်ရှားခြင်းခံရမည်။ မဖြောင့်မတ်သောအရာများကို ပြုလုပ်ခဲ့သောသူတို့ထက် နာကျင်ခံစားရကာ အပြစ်ဒဏ်ခံရသည့်အရာအဖြစ် မကောင်းမှုပြုသော သူတို့နည်းတူ အပြစ်ပေးခြင်းခံရမည်။

အရှေ့သို့- အောင်မြင်မှုနှင့် ရှုံးနိမ့်မှုသည် လူလျှောက်သော လမ်းကြောင်းအပေါ်တွင် မူတည်သည်

နောက်တစ်ခုသို့- ဘုရားသခင်၏ အမှုအဆင့် သုံးဆင့်ကို သိခြင်းသည် ဘုရားသခင်ကို သိခြင်း၏ လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်

ဘုရားသခင်၌ မည်သည့်ယုံကြည်မှုမျိုးသည် သူ၏ ချီးမွမ်းခြင်းကို ခံရနိုင်သည်ကို သင်သိပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၌ စစ်မှန်သော ယုံကြည်ခြင်းကို မည်သို့ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သနည်း။ အဖြေများကို ရရှိဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ရန် အားမနာပါနှင့်။
Messenger မှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
Viber မှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။

သက်ဆိုင်သည့် အကြောင်းအရာ

ခေါ်ခြင်းခံရသူ များသော်လည်း ရွေးကောက်ခံရသူ နည်းပါး၏

ဤကမ္ဘာပေါ်၌ ငါ၏နောက်လိုက်များ ဖြစ်လာစေရန် လူအမြောက်အမြားကို ရှာတွေ့ထားသည်။ ထိုနောက်လိုက်များ အားလုံးအထဲ၌ ယဇ်ပုရောဟိတ်များ၊...

ဆိုးသွမ်းသောများသူသည် အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းကို ခံကြရလိမ့်မည်

မိမိလုပ်သမျှအရာရာတိုင်း၌ ဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိ၊ မရှိနှင့် မိမိ၏အပြုအမူများသည် ဘုရားသခင်၏ နည်းလမ်းများနှင့် ကိုက်ညီ၊ မညီ...

သုံးပါးတစ်ဆူ တည်ရှိပါသလော

လူ့ဇာတိခံယူသော ယေရှု၏သမ္မာတရား ဖြစ်တည်လာပြီးနောက်တွင် လူသည် ဤသို့ယုံကြည်ခဲ့သည်- ကောင်းကင်ဘုံ၌ ခမည်းတော် တစ်ပါးတည်းသာ ရှိသည်မဟုတ်၊ သူ၏...

ဘုရားသခင်၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအထဲ၌သာ လူသားသည် ကယ်တင်ခြင်း ခံရနိုင်သည်

ဘုရားသခင်၏ စီမံခန့်ခွဲမှုသည် လူသားနှင့် လုံးဝသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဟု လူတို့ထင်မြင်ကြသဖြင့် ဘုရားသခင်၏ စီမံခန့်ခွဲမှုသည် ထူးဆန်းသည်ဟု လူတိုင်းက...

နှုတ်ကပတ်တော်သည် လူ့ဇာတိ၌ ပေါ်လာ၏ တရားစီရင်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ အိမ်တော်မှ စတင်သည် နောက်ဆုံးသောကာလခရစ်တော်၊ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်ထံမှ စံနမူနာ နှုတ်ကပတ်တော်များ ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် လက်ရွေးစင်များ သိုးသငယ်နောက်လိုက်ပြီး သီချင်းအသစ်များကိုသီဆိုပါ နောက်ဆုံးသောကာလ၏ ခရစ်တော်အတွက် သက်သေများ ဘုရားသခင်၏သိုးတို့သည် ဘုရားသခင်၏ အသံတော်ကို ကြားကြ၏ ယုံကြည်သူအသစ်အတွက် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ ဘုရားသခင်၏ အသံကို နားထောင်လော့ ဘုရားသခင်၏ ပေါ်လာခြင်းကို ရှုမြင်ကြလော့ နိုင်ငံတော် ဧဝံဂေလိတရားတော် ဖြန့်ဝေခြင်းအတွက် လမ်းညွှန်ချက်များ နိုင်ငံတော်၏ ဧဝံဂေလိတရားအကြောင်း စံနမူနာ အမေးအဖြေများ လက်ရွေးစင်များ ခရစ်တော်၏ တရားစီရင်ခြင်း ပလ္လင်တော်ရှေ့ အတွေ့အကြုံများအကြောင်း သက်သေခံချက်များ အောင်မြင်သောသူများ၏ သက်သေခံချက်များ အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်ထံ ကျွန်ုပ်ပြန်လှည့်ခဲ့ပုံ

ဆက်တင်

  • စာတို
  • နောက်ခံအပြင်အဆင်များ

တပြေးညီ အရောင်များ

နောက်ခံအပြင်အဆင်များ

စာလုံးပုံစံ

စာလုံးအရွယ်အစား

စာကြောင်း အကွာအဝေး

စာကြောင်း အကွာအဝေး

စာမျက်နှာအနံ

မာတိကာ

ရှာဖွေမည်

  • ဤစာကို ရှာမည်
  • ဤစာအုပ်ကို ရှာမည်