[02]ဘုရားသခင်၏ နောက်ဆုံးသော ကာလ တရားစီရင်ခြင်း အမှုတော်ကသာ လူတို့ကို မိမိတို့၏ အပြစ်နှင့်ပြည့်သော သဘာဝများကို စွန့်ပစ်နိုင်စေသည်၊ သန့်စင်ခံရနိုင်စေပြီး ပြည့်ဝသော ကယ်တင်ခြင်းကို ရရှိစေနိုင်သည်

နောက်သို့ ပိုမိုများပြားသော အထူးအကြောင်းအရာများ တရားဝင် ဝဘ်ဆိုက်