ဘုရားသခင်၏ အလုပ်နှင့် လူသား၏အလုပ် (အပိုင်း နှစ်)

သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အလုပ်သည် လူသားတို့ကို အကျိုးအမြတ်ရရှိရန် ခွင့်ပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော အရာအားလုံးဖြစ်သည်။ ယင်းသည် လူသားတို့ကို တည်ဆောက်စေခြင်းအားလုံးနှင့် ပတ်သက်သည်။ လူသားကို အကျိုးမပြုသောအလုပ် မရှိပေ။ သမ္မာတရားသည် နက်သည်ဖြစ်စေ၊ တိမ်သည်ဖြစ်စေ၊ သမ္မာတရားကို လက်ခံသောသူတို့၏ အရည်အချင်းသည် မည်သို့ရှိနေသည်ဖြစ်စေ၊ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် မည်သည့်အရာကို လုပ်ဆောင်သည်ဖြစ်စေ၊ ယင်းတို့အားလုံးသည် လူသားကို အကျိုးပြုသည်။ သို့သော် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏အလုပ်သည် တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပေ။ ထိုအလုပ်သည် သူနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သော လူသားများမှတစ်ဆင့် သွားရသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သာ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အလုပ်၏ ရလဒ်များကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မှန်ပေ၏၊ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ တိုက်ရိုက်အလုပ်ဖြစ်ပါက မသန့်ရှင်းခြင်း လုံးဝမရှိပေ။ သို့ရာတွင် လူသားကို ကြားခံအဖြစ် အသုံးပြုချိန်တွင် အလွန်တရာရောနှောသွားပြီး၊ ယင်းသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ မူလအလုပ် မဟုတ်တော့ပေ။ ဤနည်းဖြင့် သမ္မာတရားသည် မတူညီသော အဆင့်များသို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။ နောက်လိုက်သူများသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ မူလအဓိပ္ပာယ်ကို မရရှိဘဲ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အလုပ်နှင့် လူသား၏အတွေ့အကြုံ၊ အသိပညာတို့ ပေါင်းနေသည့်အရာကို ရရှိကြသည်။ နောက်လိုက်သူများမှရရှိသော သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အလုပ်၏အပိုင်းသည် မှန်ကန်သည်။ လူသားရရှိသော အတွေ့အကြုံနှင့် အသိပညာသည် ကွဲပြားမှုရှိသည်။ အကြောင်းမှာ လုပ်သားများသည် မတူညီသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ လုပ်သားများသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ ဉာဏ်အလင်းပေးမှုနှင့် လမ်းညွှန်မှုကို ရရှိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် သူတို့သည် တစ်ဆက်တည်းတွင် ဤဉာဏ်အလင်းနှင့် လမ်းညွှန်မှုပေါ်တွင် အခြေခံ၍ အတွေ့အကြုံရကြသည်။ ဤအတွေ့ အကြုံများအတွင်းတွင် လူသား၏စိတ်နှင့် အတွေ့အကြုံအပြင် လူသားမျိုးနွယ်၏ဖြစ်ခြင်းလည်း ပေါင်းစပ်ပါဝင်နေသည်။ ထို့နောက်တွင် သူတို့သည် သူတို့ရသင့်သော အသိပညာသို့မဟုတ် တွေ့မြင်ရသည့်အရာများကို ရရှိကြသည်။ ယင်းသည် လူသားအနေဖြင့် သမ္မာတရားကို တွေ့ကြုံပြီးနောက်တွင် ကျင့်ကြံသော လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ ဤကျင့်ကြံသည့် နည်းလမ်းသည် အမြဲတမ်းအတူတူပင် မဟုတ်ပေ။ အကြောင်းမှာ လူတို့သည် မတူညီသော အတွေ့အကြုံများ ရှိပြီး လူတို့တွေ့ကြုံသော အရာများသည် ကွဲပြားလေသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ တူညီသော ဉာဏ်အလင်းပေးမှုသည် မတူညီသော အသိပညာနှင့် ကျင့်ကြံမှုတွင် အဆုံးသတ်ရလဒ်များကို ရကြသည်။ အကြောင်းမှာ ဉာဏ်အလင်းကို လက်ခံရရှိသူများသည် ကွဲပြားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ လူအချို့တို့သည် ကျင့်ကြံစဉ်တွင် သေးငယ်သောအမှားများကို ပြုကြသည်။ အချို့တို့က ကြီးမားသော အမှားများ ပြုကြသည်။ အချို့တို့က အမှားမှလွဲ၍ ပြုသောအရာမရှိကြပေ။ ယင်းမှာ လူသားတို့၏ နားလည်နိုင်သော စွမ်းရည်များသည် ကွဲပြားပြီး သူတို့၏ အရည်အချင်းအမှန်သည်လည်း ကွဲပြားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ လူအချို့တို့သည် သတင်းစကားတစ်ခုကို ကြားပြီးသည့်နောက်တွင် ဤသို့နားလည်ကြပြီး အချို့တို့က သမ္မာတရားတစ်ခုကို ကြားနာပြီးသည်နောက်တွင် ထိုသို့နားလည်ကြသည်။ လူအချို့တို့သည် အနည်းငယ်လမ်းလွဲကြသည်။ အချို့တို့သည် သမ္မာတရား၏ စစ်မှန်သောအဓိပ္ပာယ်ကို လုံးဝနားမလည်ကြပေ။ ထို့ကြောင့် လူတစ်ဦးသည် ယင်းကိုမည်မျှနားလည်သည်မှာ သူအခြားသူများကို ဦးဆောင်မည့် ပုံစံပင်ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် တိကျမှန်ကန်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ သူ၏အလုပ်သည် သူ၏ဖြစ်ခြင်းကိုသာ ဖော်ပြနေခြင်း ဖြစ်သည်။ သမ္မာတရားနှင့်ပတ်သက်သော မှန်ကန်သည့်နားလည်မှုရှိသောသူများ၏ ဦးဆောင်ခြင်း ခံရသောသူများသည် သမ္မာတရားနှင့်ပတ်သက်သော မှန်ကန်သည့် နားလည်မှုတစ်ခုကိုလည်း ရရှိပါလိမ့်မည်။ နားလည်မှုတွင် မှားယွင်းမှုများရှိသောသူများ ရှိနေလျှင်ပင် ထိုသို့သောသူ အနည်းငယ်သာ ရှိသည်။ လူအားလုံးသည် အမှားများရှိလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ သမ္မာတရားနှင့်ပတ်သက်သော နားလည်မှုတွင် မှားယွင်းမှုများရှိသော သူများ၏ဦးဆောင်မှုကို ခံရသောသူများသည် မှားယွင်းမှုတွင်ရှိနေမည်မှာ သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာ မရှိပေ။ ဤလူများသည် စကားလုံး၏ အဓိပ္ပာယ်တိုင်းတွင် မှားယွင်းနေလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ နောက်လိုက်များအကြား သမ္မာတရားကိုနားလည်မှုအဆင့်သည် လုပ်သားများအပေါ်တွင် ကြီးစွာမူတည်လေသည်။ ဘုရားသခင်ထံမှ သမ္မာတရားသည် မှန်ကန်ကာ၊ အမှားမရှိဘဲ၊ လုံးဝသေချာသည်မှာ မလွဲဧကန်ပေတည်း။ သို့ရာတွင် လုပ်သားများသည် အပြည့်အဝမှန်ကန်မှုမရှိပေ။ သူတို့ကို အပြည့်အဝ ယုံကြည်နိုင်သည်ဟု မပြောနိုင်ပေ။ အကယ်၍ လုပ်သားများသည် အလွန်လက်တွေ့ကျသော သမ္မာတရားကို ကျင့်ဆောင်သည့်နည်းတစ်ခု ရှိသည်ဆိုပါက နောက်လိုက်သူများသည်လည်း ကျင့်ကြံရန် နည်းတစ်ခုကို ရရှိပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ လုပ်သားများသည် သမ္မာတရားကို ကျင့်ကြံရန် နည်းလမ်းတစ်ခုမရှိဘဲ အယူဝါဒသာရှိပါက နောက်လိုက်သူများသည် မည်သည့်စစ်မှန်မှုကိုမျှ ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ နောက်လိုက်များ၏ အရည်အချင်းနှင့် သဘာဝသည် သူတို့၏မွေးရာပါဖြင့် သတ်မှတ်ပြီး လုပ်သားများနှင့် သက်ဆိုင်မှုမရှိပေ။ သို့ရာတွင် နောက်လိုက်သူများ (ယင်းသည် လူအချို့အတွက်သာ ဖြစ်သည်) အနေဖြင့် သမ္မာတရားကို နားလည်ပြီး ဘုရားသခင်ကိုသိခြင်း၏ အဆင့်သည် လုပ်သားများအပေါ်တွင် မူတည်သည်။ လုပ်သားသည် မည်သည့်အရာနှင့် တူညီသည်ဖြစ်စေ ယင်းသည် သူဦးဆောင်သော နောက်လိုက်များ တူညီမည့်အရာ ဖြစ်ပေသည်။ လုပ်သားတစ်ဦးက ဖော်ပြသည့်အရာသည် သူ၏ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တည်မှုဖြစ်ပြီး ချန်လှပ်ထား၍မရပေ။ သူ၏နောက်လိုက်များအပေါ်တွင် သူထားသော တောင်းဆိုချက်များသည် သူကိုယ်တိုင်ရရှိရန် ဆန္ဒရှိသောအရာ သို့မဟုတ် သူရရှိနိုင်သောအရာ ဖြစ်လေသည်။ လုပ်သားအများစုသည် လူများစွာ လုံးဝမရရှိနိုင်သော ဖြစ်တည်မှုများ ရှိသော်လည်း သူတို့ကိုယ်တိုင် လုပ်ဆောင်သောအရာပေါ် အခြေခံ၍ နောက်လိုက်များကို တောင်းဆိုမှုများ ပြုကြသည်။ လူတို့ စွမ်းဆောင်မရရှိနိုင်သော အရာသည် သူတို့၏ ဝင်ရောက်မှုအတွက် အတားအဆီးတစ်ခု ဖြစ်လာလေသည်။

ပြုပြင်ခြင်းနှင့် တရားစီရင်ခြင်းကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရသောသူများ၏ အလုပ်တွင် မှားယွင်းမှု အတော်နည်းပါးသည်။ သူတို့အလုပ်၏ ဖော်ပြချက်သည် ပို၍တိကျမှုရှိသည်။ အလုပ်လုပ်ရန် သူတို့၏ သဘာဝကျမှုအပေါ်တွင် မူတည်သောသူများသည် အဓိကအမှားများကို ပြုလုပ်ကြသည်။ ပြည့်စုံမှုမရှိသော သူတို့၏အလုပ်တွင် သဘာဝကျမှု အတော်များသည်။ ယင်းသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အလုပ်အတွက် အဓိကအတားအဆီးကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အလုပ်အတွက် မွေးရာပါအခြေအနေများ ရှိထားနှင့်ပြီးဖြစ်သည့် သူများပင်လျှင် ဘုရားသခင်၏အလုပ်ကို ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ပြုပြင်ခြင်းနှင့် တရားစီရင်ခြင်းကို တွေ့ကြုံခြင်းလည်းရှိရမည်။ အကယ်၍ သူတို့သည် ထိုသို့သော တရားစီရင်မှုကို မဖြတ်ကျော်ရပါက သူတို့မည်မျှကောင်းအောင် ဆောင်ရွက်သည်ဖြစ်စေ ယင်းသည် သမ္မာတရား၏ နိယာမများနှင့်အညီ မဖြစ်နိုင်ဘဲ အလုံးစုံသည် သဘာဝကျမှုနှင့် လူသား၏ကောင်းမှုသာလျှင် ဖြစ်ပေမည်။ ဘုရားသခင်၏အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်ရာတွင် ပြုပြင်ခြင်းနှင့် တရားစီရင်ခြင်းကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရသူများ၏ အလုပ်သည် တရားစီရင်မှုကို မခံခဲ့ရသောသူများ၏အလုပ်ထက် ပိုတိကျသည်။ တရားစီရင်မှုကို မဖြတ်ကျော်ခဲ့ရသော သူများသည် လူသား၏အသိဉာဏ်နှင့် မွေးရာပါ စွမ်းရည်များစွာ ပေါင်းစပ်နေသည့် လူသား၏ဇာတိပကတိနှင့် အတွေးများမှလွဲ၍ မည်သည့်အရာကိုမျှ ဖော်ပြနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ယင်းသည် လူသား၏ ဘုရားသခင်အလုပ်ကို တိကျသောဖော်ပြချက်မဟုတ်ပေ။ သူတို့နောက်လိုက်သော သူများသည် သူတို့၏ မွေးရာပါစွမ်းရည်ဖြင့်သာ သူတို့ရှေ့သို့ ခေါ်ဆောင်ခံရခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့သည် လူသား၏ များစွာသောတွေ့မြင်မှုနှင့် အတွေ့အကြုံများကို ဖော်ပြပြီး၊ ယင်းတို့သည် ဘုရားသခင်၏ မူလအဓိပ္ပာယ်နှင့် လုံးဝနီးပါးဆက်စပ်မှုမရှိဘဲ ထိုအရာမှ အလွန်ကွဲလွဲနေသဖြင့် ဤလူစားမျိုး၏အလုပ်သည် လူတို့ကို ဘုရားသခင်ရှေ့သို့ မယူပေးနိုင်ဘဲ သူတို့ရှေ့သို့သာ ယူဆောင်လာပေးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် တရားစီရင်ခြင်းနှင့် ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းကို မကျော်ဖြတ်ခဲ့ရသောသူများသည် ဘုရားသခင်၏အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်ရန် အရည်အချင်း မရှိပေ။ အရည်အချင်းရှိသော လုပ်သားတစ်ဦး၏ အလုပ်သည် လူတို့ကို မှန်ကန်သောလမ်းသို့ ယူဆောင်လာပေးပြီး သမ္မာတရားအတွင်းသို့ ပိုနက်ရှိုင်းအောင် သွားခွင့်ပြုလေသည်။ သူလုပ်ဆောင်သော အလုပ်သည် လူတို့ကို ဘုရားသခင်ရှေ့တော်သို့ ပို့ဆောင်ပေးသည်။ ထို့အပြင် သူလုပ်သော အလုပ်သည် လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကြား ကွဲပြားမှုရှိပြီး စည်းမျဉ်းများဖြင့် ကန့်သတ်ထားခြင်း မရှိဘဲ လူတို့ကို လွတ်မြောက်မှုနှင့် လွတ်လပ်ခြင်းတို့ကို ခွင့်ပြုသည်။ ထို့အပြင် သူတို့သည် အသက်တာတွင် တဖြည်းဖြည်း ကြီးထွားလာနိုင်ပြီး သမ္မာတရားအတွင်းသို့ ပိုနက်ရှိုင်းစွာ တဖြည်းဖြည်း တိုးဝင်သွားနိုင်သည်။ အရည်အချင်းမရှိသော လုပ်သား၏အလုပ်သည် တိုတောင်းပျက်စီးသည်။ သူ၏အလုပ်သည် မိုက်မဲသည်။ လူတို့ကို စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတွင်းသို့သာ ပို့ဆောင်နိုင်လေသည်။ လူတို့ကို သူတောင်းဆိုသော အရာသည် လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ကွာခြားသည်။ သူသည် လူတို့အမှန်တကယ် လိုအပ်နေသော အရာများနှင့်အညီ အလုပ်မလုပ်ပေ။ ဤသို့သောအလုပ်အမျိုးအစားတွင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများစွာနှင့် အယူအဆများစွာရှိပြီး လူတို့ကို သမ္မာတရားအတွင်းသို့ သို့မဟုတ် အသက်တာတွင် ပုံမှန်ကြီးထွားမှုအတွက် ကျင့်ကြံမှုအတွင်းသို့ မပို့ဆောင်နိုင်ပေ။ ယင်းသည်လူတို့ကို အသုံးမရသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း အနည်းငယ်တို့အပေါ်တွင် ရပ်တည်နိုင်ခွင့်ကိုသာ ပေးသည်။ ဤသို့သော လမ်းညွှန်မှုမျိုးသည် လူတို့ကို လမ်းလွှဲသို့သာ ဦးဆောင်သည်။ သူသည် သင့်ကို သူနှင့်တူသည့်အရာ ဖြစ်လာစေရန် ဦးဆောင်သည်။ သူ၏အရာအားလုံးနှင့် သူ၏ဖြစ်ခြင်းအတွင်းသို့သာ သင့်ကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည်။ နောက်လိုက်များအနေဖြင့် ခေါင်းဆောင်များသည် အရည်အချင်းရှိမရှိကို သိနိုင်ရန် အဓိကသော့ချက်မှာ သူတို့ဦးဆောင်သော လမ်းကြောင်းနှင့် သူတို့အလုပ်၏ ရလဒ်များကို ကြည့်ရန်၊ နောက်လိုက်များသည် သမ္မာတရားနှင့်အညီ နိယာမများကို လက်ခံရရှိခြင်း ရှိမရှိနှင့် သူတို့ကို အသွင်သဏ္ဌာန် ပြောင်းလဲစေနိုင်ရန်အတွက် သင့်တော်သော ကျင့်ကြံမှုနည်းလမ်းများကို လက်ခံရရှိမှု ရှိမရှိတို့ကိုကြည့်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ သင်သည် မတူညီသောလူ အမျိုးအစားတို့၏ မတူညီသည့်အလုပ်များကို ခွဲခြားသင့်ပါသည်။ သင်သည် မိုက်မဲသော နောက်လိုက်တစ်ဦး မဖြစ်သင့်ပေ။ ယင်းသည် သင့်ဝင်ရောက်မှုကိစ္စအပေါ်တွင် ထိခိုက်စေသည်။ အကယ်၍ သင်သည် မည်သူ့ဦးဆောင်မှုတွင် လမ်းတစ်လမ်းရှိပြီး၊ မည်သူ့ဦးဆောင်မှု၌ မရှိသည်ကို မခွဲခြားနိုင်ပါက သင်သည် လွယ်ကူစွာ လှည့်စားခြင်းခံရနိုင်သည်။ ဤအရာအားလုံးသည် သင့်ကိုယ်ပိုင်အသက်တာအပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ မစုံလင်သောသူများ၏ အလုပ်တွင် သဘာဝအလွန်ကျသော အရာများ ရှိသည်။ လူသား၏များစွာသောဆန္ဒသည် ထိုအထဲတွင် ရောနှောနေသည်။ သူတို့၏ဖြစ်ခြင်းသည် သဘာဝကျခြင်း၊ သူတို့မွေးဖွားစဉ်ပါလာသော အရာတို့ဖြစ်ပြီး၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းကို ကျော်ဖြတ်ပြီးသော အသက်တာ သို့မဟုတ် အသွင်သဏ္ဌာန် ပြောင်းလဲခြင်းခံရပြီးနောက် မှန်ကန်မှုတို့ မဟုတ်ပေ။ ဤသို့သော လူစားမျိုးတို့သည် အသက်တာနောက် ရှာဖွေသောသူများကို မည်သို့ထောက်ပံ့နိုင်မည်နည်း။ လူသား၏မူလ အသက်တာသည် သူ၏ရှိရင်းစွဲ ဉာဏ်စွမ်းရည် သို့မဟုတ် ပင်ကိုစွမ်းရည်ဖြစ်သည်။ ဤသို့သော ဉာဏ်စွမ်းရည် သို့မဟုတ် ပင်ကိုစွမ်းရည်သည် လူသားအတွက် ဘုရားသခင်၏ တိကျသော တောင်းဆိုချက်များနှင့် အတော်လေး ဝေးကွာလေသည်။ အကယ်၍ လူတစ်ဦးသည် စုံလင်အောင်ပြုခြင်းမခံရ၊ သူ၏ပျက်စီးသော စိတ်သဘောထားကို ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ကိုင်တွယ်ခြင်းမခံရပါက သူဖော်ပြသောအရာနှင့် သမ္မာတရားတို့ကြားတွင် ကြီးမားသောကွက်လပ်တစ်ခု ရှိနေလိမ့်မည်။ ယင်းသည် သူ၏စိတ်ကူးယဉ်မှုနှင့် တစ်ဖက်သက် အတွေ့အကြုံ အစရှိသည့် ဝေဝါးသောအရာများနှင့် ရောနှောနေလိမ့်မည်။ ထို့အပြင် သူမည်သို့ အလုပ်လုပ်သည်ဖြစ်စေ လူအားလုံးတို့၏ ဝင်ရောက်မှုအတွက် သင့်တော်သော ယေဘုယျပန်းတိုင်နှင့် သမ္မာတရားမရှိဟု ခံစားရသည်။ လူတို့အပေါ်တွင်ထားသော တောင်းဆိုမှုအများစုသည် ဘဲတစ်ကောင်ကို အိပ်တန်းပေါ်သို့ မောင်းသကဲ့သို့ သူတို့နှင့် လက်လှမ်းမမီနိုင်သောအရာများကို လုပ်စေသည်။ ယင်းသည် လူသားဆန္ဒ၏ အလုပ်ဖြစ်သည်။ လူသား၏ ပျက်စီးသောစိတ်သဘောထား၊ သူ၏အတွေးများနှင့် အယူအဆများသည် သူ့ကိုယ်ခန္ဓာ၏ အပိုင်းအားလုံးကို သက်ရောက်သည်။ လူသားသည် သမ္မာတရားကိုလေ့ကျင့်ရန် ပင်ကိုစိတ်ဖြင့် မွေးလာခြင်း မဟုတ်ပေ။ သမ္မာတရားကို တိုက်ရိုက်နားလည်ရန် ပင်ကိုစိတ်လည်းမရှိပေ။ လူသား၏ ပျက်စီးသော စိတ်သဘောထားနှင့်အတူပေါင်းလျှင် ဤသို့သော သဘာဝလူပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည် အလုပ်လုပ်သောအခါတွင် ယင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းသည် နှောင့်ယှက်ခြင်းတစ်ခုပင် မဟုတ်ပါလော။ သို့ရာတွင် စုံလင်အောင်ပြုခြင်း ခံရသောလူတစ်ဦးသည် လူတို့နားလည်သင့်သော သမ္မာတရား၏ အတွေ့အကြုံနှင့် သူတို့၏ပျက်စီးသော စိတ်သဘောထားနှင့် ပတ်သက်သည့် ဗဟုသုတတို့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် သူ၏အလုပ်အတွင်းမှ ဝေဝါးပြီး အစစ်အမှန်မဟုတ်သော အရာများသည် တဖြည်းဖြည်း မှေးမှိန်သွားသည်။ အဓိပ္ပာယ်မှာ သူဖော်ပြသော သမ္မာတရားသည် ပိုတိကျလာပြီး ပိုပြီး စစ်မှန်လာသည်။ လူသား၏စိတ်ထဲမှ စိတ်ကူးများသည် အထူးသဖြင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အလုပ်ကို ပိတ်ဆို့သည်။ လူသားသည် ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်ရာတွင် ကြွယ်ဝသော စိတ်ကူး၊ ကျိုးသင့်ကြောင်းသင့်ဆက်စပ်မှုနှင့် အတွေ့အကြုံဟောင်းများရှိသည်။ အကယ်၍ ဤအရာများသည် ပြုပြင်ခြင်းနှင့် မှန်ကန်အောင် ပြင်ဆင်ခြင်းကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့ခြင်းမရှိပါက ယင်းတို့အားလုံးသည် အလုပ်အတွက် အတားအဆီးများပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လူသား၏အလုပ် အထူးသဖြင့် မစုံလင်သောသူတို့၏ အလုပ်သည် အတိကျဆုံးသော အဆင့်သို့မရောက်ရှိနိုင်ပေ။

လူသား၏အလုပ်သည် အတိုင်းအတာနှင့် အကန့်အသတ်များရှိသည်။ လူတစ်ဦးသည် တိကျသော အဆင့်တစ်ခု၏ အလုပ်ကိုသာ လုပ်နိုင်ပြီး ခေတ်တစ်ခေတ်လုံး၏ အလုပ်ကို မလုပ်နိုင်ပေ။ သို့မဟုတ်ပါက သူသည် လူတို့ကို စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဖြင့် ဦးဆောင်လိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ လူသားအလုပ်သည် အချိန်တစ်ခု သို့မဟုတ် အဆင့်တစ်ဆင့်တွင်သာ သင့်လျော်နိုင်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ လူသား၏ အတွေ့အကြုံသည် နယ်ပယ်တစ်ခုရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ တစ်ယောက်သောသူသည် လူသား၏အလုပ်ကို ဘုရားသခင်၏ အလုပ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်းမပြုနိုင်ပေ။ လူသား၏ကျင့်ကြံမှု နည်းလမ်းများနှင့် သမ္မာတရားနှင့်ပတ်သက်သော သူ၏အသိပညာသည် တိကျသော နယ်ပယ်တစ်ခုနှင့်သာ အားလုံးသင့်လျော်လေသည်။ လူသားတို့ နင်းလျှောက်သော လမ်းကြောင်းသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ အလိုတော်အပြည့်အဝဖြစ်သည်ဟု သင်မပြောနိုင်ပေ။ အကြောင်းမှာ လူသားသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဉာဏ်အလင်းပေးခြင်းကိုသာ ခံရနိုင်ပြီး သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဖြင့် အလုံးစုံ ပြည့်ဝခြင်း မခံရနိုင်ပေ။ လူသားတို့ တွေ့ကြုံနိုင်သည့် အရာများအားလုံးသည် သာမန် လူသားမျိုးနွယ်၏ နယ်ပယ်အတွင်းတွင်သာရှိပြီး သာမန်လူသား၏စိတ်အတွင်းမှ အတွေးများ၏ အတိုင်းအတာထက် မကျော်လွန်နိုင်ပေ။ လက်တွေ့ကျသော ဖော်ပြချက်များနှင့် လူအားလုံးသည် ဤအတိုင်းအတာအတွင်း တွေ့ကြုံကြသည်။ သူတို့သည် သမ္မာတရားကို တွေ့ကြုံချိန်တွင် ယင်းသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ ဉာဏ်အလင်းပေးမှုအောက်မှ သာမန်လူသား အသက်တာဖြင့် အတွေ့အကြုံတစ်ခုသာ အမြဲဖြစ်ပြီး သာမန်လူသားအသက်တာမှ ကွဲလွဲသောနည်းလမ်း တစ်ခုဖြင့် တွေ့ကြုံခြင်းမဟုတ်ပေ။ သူတို့၏ လူသားအသက်တာတွင် နေထိုင်ခြင်း အခြေခံပေါ်တွင် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ ဉာဏ်အလင်းပေးသော သမ္မာတရားကို သူတို့သည် တွေ့ကြုံကြသည်။ ထို့အပြင် ဤသမ္မာတရားသည် လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ကွဲပြားပြီး ထိုအရာ၏အတိမ်အနက်သည် လူတစ်ဦး၏ အခြေအနေနှင့် ဆက်နွှယ်သည်။ လူတစ်ယောက်က သူတို့လျှောက်သော လမ်းသည် သမ္မာတရားကို လိုက်လျှောက်သော လူသားတစ်ဦး၏ သာမန်လူ့အသက်တာဖြစ်ပြီး ယင်းသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ ဉာဏ်အလင်းပေးခြင်းရှိသော သာမန်လူသားတစ်ဦးကလျှောက်သော လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်ဟုသာ ဆိုနိုင်ပါသည်။ လူတစ်ယောက်က သူတို့နင်းလျှောက်သော လမ်းကြောင်းသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် သုံးသောလမ်းကြောင်းမဟုတ်ဟု သင်မဆိုနိုင်ပေ။ သာမန်လူသားအတွေ့အကြုံတွင် လိုက်လျှောက်သော လူတို့သည် မတူညီသောကြောင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အလုပ်သည်လည်း တူညီမှုမရှိပေ။ ထို့အပြင် သူတို့တွေ့ကြုံသော အတွေ့အကြုံများနှင့် သူတို့အတွေ့အကြုံ၏ အတိုင်းအတာများသည် မတူညီသဖြင့်၊ သူတို့၏စိတ်နှင့်အတွေးများ ရောနှောနေခြင်းကြောင့် သူတို့၏အတွေ့အကြုံသည် မတူညီသော အဆင့်များဖြင့် ရောနှောနေပါသည်။ လူတစ်ဦးစီသည် သူတို့တစ်ဦးစီ၏ မတူညီသောအခြအနေများနှင့်အညီ သမ္မာတရားကို နားလည်ကြသည်။ သမ္မာတရား၏ စစ်မှန်သောအဓိပ္ပာယ်အပေါ် သူတို့၏နားလည်မှုသည် မပြည့်စုံဘဲ ယင်း၏ ရှုထောင့်တစ်ခု သို့မဟုတ် ရှုထောင့်အနည်းငယ်သာ ဖြစ်လေသည်။ လူသားတွေ့ကြုံသော သမ္မာတရား၏ နယ်ပယ်သည် လူတစ်ဦးစီ၏ မတူညီသောအခြေအနေများပေါ်တွင် အခြေခံသောကြောင့် တူညီမှုမရှိကြပေ။ ဤနည်းအားဖြင့် မတူညီသောသူများက တူညီသောသမ္မာတရားကို ဖော်ပြသည့် အသိပညာသည် ကွဲပြားလေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ လူသား၏အတွေ့အကြုံသည် အမြဲတမ်းအကန့်အသတ်များရှိပြီး သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အလိုတော်ကို အပြည့်အဝကိုယ်စားပြုနိုင်ခြင်းမရှိပေ။ လူသားဖော်ပြသော အရာသည် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့် အလွန်နီးစပ်စွာ ဆက်စပ်နေလျှင်ပင်ဖြစ်စေ၊ လူသား၏ အတွေ့အကြုံသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က လုပ်ဆောင်သော စုံလင်ခြင်းအလုပ်နှင့် အလွန်နီးစပ်နေလျှင်ပင်ဖြစ်စေ လူသားအလုပ်ကို ဘုရားသခင်၏အလုပ်ကဲ့သို့ ရှုမြင်နိုင်ခြင်း မရှိပေ။ လူသားသည် ဘုရားသခင်က သူ့ကို အပ်နှံထားသောအလုပ်ကို လုပ်ဆောင်ပြီး ဘုရားသခင်၏ငယ်သားသာ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ လူသားသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ ဉာဏ်အလင်းပေးမှုအောက်မှ အသိပညာနှင့် သူတို့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံများထံမှရရှိသော သမ္မာတရားများကိုသာ ဖော်ပြနိုင်သည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ လမ်းကြောင်းဖြစ်ရန် လူသားသည် အရည်အချင်းမပြည့်မီ၊ အခြေအနေများမရှိပေ။ လူသား၏အလုပ်သည် ဘုရားသခင်၏ အလုပ်ဖြစ်သည်ဟု သူဆိုနိုင်ခွင့်မရှိပေ။ လူသားတွင် လူသား၏ အလုပ်လုပ်သည့် နည်းဥပဒေသများရှိပြီး လူသားအားလုံးသည် ကွဲပြားသော အတွေ့အကြုံများရှိကာ မတူညီသော အခြေအနေများကို ပိုင်ဆိုင်သည်။ လူသားအလုပ်တွင် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ ဉာဏ်အလင်းပေးမှုအောက်မှ သူ၏အတွေ့အကြုံအားလုံးပါဝင်သည်။ ဤအတွေ့အကြုံများသည် လူသား၏ ဖြစ်ခြင်းကိုသာ ကိုယ်စားပြုပြီး ဘုရားသခင်၏ဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အလိုတော်ကို ကိုယ်စားပြုခြင်းမရှိပေ။ ထို့ကြောင့် လူသားလျှောက်သော လမ်းကြောင်းသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်လျှောက်သော လမ်းဖြစ်သည်ဟု မဆိုနိုင်ပေ။ အကြောင်းမှာ လူသား၏အလုပ်သည် ဘုရားသခင်၏အလုပ်ကို ကိုယ်စားမပြုသောကြောင့်ဖြစ်ပြီး လူသား၏အလုပ်နှင့် လူသား၏ အတွေ့အကြုံသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အလိုတော်အပြည့်အဝ မဟုတ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ လူသား၏အလုပ်သည် စည်းမျဉ်းတစ်ခုအတွင်းသို့ ကျရောက်နိုင်ချေရှိပြီး သူ့အလုပ်၏နည်းလမ်းသည် အကန့်အသတ်ရှိသော နယ်ပယ်တစ်ခုအတွင်းတွင် လွယ်လင့်တကူ ကန့်သတ်ထားပြီး လူသားတို့ကို လွတ်မြောက်ခြင်းလမ်းသို့ ဦးဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပေ။ နောက်လိုက်အများစုသည် အကန့်အသတ်ရှိသော နယ်ပယ်တစ်ခုအတွင်းတွင် နေထိုင်ပြီး သူတို့၏တွေ့ကြုံမှုနည်းလမ်းသည်လည်း ထိုနယ်ပယ်အတွင်းတွင် ကန့်သတ်ထားလေသည်။ လူသား၏အတွေ့အကြုံသည် အမြဲတမ်းအကန့်အသတ်ရှိသည်။ သူ့အလုပ်၏ နည်းလမ်းသည် အမျိုးအစားအနည်းငယ်အတွင်းတွင် ကန့်သတ်ထားခြင်းခံရပြီး၊ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏အလုပ် သို့မဟုတ် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင်၏အလုပ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်နိုင်ခြင်းမရှိပေ။ ယင်းသည် နောက်ဆုံး၌ လူသား၏ အတွေ့အကြုံသည် အကန့်အသတ်ရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ဘုရားသခင်သည် သူ၏အလုပ်ကိုလုပ်သည်။ ထိုအထဲတွင် စည်းမျဉ်းများမပါဝင်ပေ။ ထိုအလုပ်ကို မည်သို့ ပြုလုပ်သည်ဖြစ်စေ ယင်းကို နည်းလမ်းတစ်ခုတည်းဖြင့် ကန့်သတ်ထားခြင်းမဟုတ်ပေ။ ဘုရားသခင်၏ အလုပ်အတွက် မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ စည်းမျဉ်းမရှိပေ။ သူ၏အလုပ်အားလုံးသည် လွတ်လပ်စွာ လုပ်ဆောင်လေသည်။ လူသားသည် ဘုရားသခင်နောက်လိုက်ပြီး အချိန်မည်မျှ ကုန်ဆုံးခဲ့စေကာမူ သူ့အလုပ်၏နည်းလမ်းများအတွက် ဥပဒေများကို အကျဉ်းချုံးဖော်ပြနိုင်ခြင်း မရှိပေ။ ဘုရားသခင်၏ အလုပ်သည် စည်းကမ်းရှိသော်လည်း ယင်းကို အမြဲတမ်းနည်းလမ်းသစ်များဖြင့် ပြုလုပ်ပြီး၊ ယင်းသည် လူသားတို့ လက်လှမ်းမီနိုင်မှုမှကျော်လွန်သည့် အသစ်သော တိုးတက်မှုများ အစဉ်အမြဲရှိသည်။ အချိန်ကာလ တစ်ခုအတွင်းတွင် ဘုရားသခင်သည် ကွဲပြားသော အလုပ်အမျိုးအစားများနှင့် ကွဲပြားသော ဦးဆောင်မှုနည်းလမ်းများရှိနိုင်ကာ လူသားတို့ကို အသစ်သော ဝင်ရောက်မှုများနှင့် အသစ်သော ပြောင်းလဲမှုများရှိရန် ခွင့်ပြုလေသည်။ သင်သည် ဘုရားသခင်အလုပ်၏ ဥပဒေများကို ရှာဖွေနိုင်ခြင်းမရှိပေ။ အကြောင်းမှာ သူသည် အမြဲတမ်း အသစ်သော နည်းလမ်းများဖြင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းဖြင့်သာ ဘုရားသခင်၏ နောက်လိုက်များသည် စည်းမျဉ်းများထဲသို့ မကျရောက်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင်၏အလုပ်သည် လူသား၏အယူအဆများကို ရှောင်ရှားပြီး သူတို့၏ အယူအဆကို ဆန့်ကျင်သည်။ စစ်မှန်သော နှလုံးသားတစ်ခုနှင့် ဘုရားသခင်နောက်သို့ နောက်လိုက်ပြီး လိုက်လျှောက်သောသူများသာလျှင် သူတို့၏ စိတ်သဘောထားများ အသွင်သဏ္ဌာန်ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပြီး၊ မည်သည့်စည်းမျဉ်း၏ အောက်တွင်မှမရှိဘဲ သို့မဟုတ် မည်သည့် ဘာသာတရားအယူအဆများဖြင့် ချုပ်နှောင်ထားခြင်းမရှိဘဲ လွတ်လပ်စွာ နေနိုင်လေသည်။ လူသား၏အလုပ်က လူတို့ကို တောင်းဆိုသည့် အရာသည် သူ၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံနှင့် သူကိုယ်တိုင်ရနိုင်သော အရာပေါ်တွင် အခြေခံသည်။ ဤသတ်မှတ်ချက်များ၏ အဆင့်အတန်းသည် တိကျသော နယ်ပယ်တစ်ခုအတွင်းတွင် ကန့်သတ်ထားပြီး ကျင့်ဆောင်သည့် နည်းလမ်းများသည်လည်း အလွန်အကန့်အသတ်ရှိသည်။ ဤသို့ဖြင့် နောက်လိုက်သူများသည် ဤကန့်သတ်သော နယ်ပယ်အတွင်းတွင် မသိလိုက်ပါဘဲနှင့် အသက်ရှင်ကြသည်။ အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းတို့သည် စည်းမျဉ်းများနှင့် ရိုးရာဓလေ့များဖြစ်လာသည်။ အကယ်၍ ကာလတစ်ခု၏ အလုပ်သည် ဘုရားသခင်၏ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ စုံလင်အောင်ပြုခြင်းကို မဖြတ်ကျော်ခဲ့ဘဲ တရားစီရင်ခြင်းကိုမရခဲ့သော သူတစ်ဦးမှ ဦးဆောင်ခြင်းခံရလျှင် သူ၏နောက်လိုက်များအားလုံးသည် ဘာသာရေးသမားများနှင့် ဘုရားသခင်ကို ခုခံဆန့်ကျင်ခြင်းတွင် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်သည် အရည်အချင်းရှိသော ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပါက ထိုသူသည် တရားစီရင်ခြင်းကို ဖြတ်သန်းပြီး စုံလင်အောင်ပြုခြင်းကို လက်ခံသင့်သည်။ တရားစီရင်မှုကို ဖြတ်သန်းခြင်း မရှိသောသူများသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အလုပ် သူတို့၌ရှိနေနိုင်သော်လည်း သူတို့သည် ဝေဝါးပြီး မစစ်မှန်သော အရာများကိုသာ ဖော်ပြသည်။ အချိန်နှင့်အမျှ သူတို့သည် လူတို့ကို ဝေဝါးပြီး သဘာဝလွန်သော စည်းမျဉ်းများအတွင်းသို့ ဦးဆောင်လိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်လုပ်ဆောင်သော အလုပ်သည် လူသား၏ ဇာတိပကတိနှင့် ကိုက်ညီခြင်းမရှိပေ။ ယင်းသည် လူသား၏ အတွေးနှင့်အညီမဟုတ်ဘဲ လူသား၏ အယူအဆနှင့် ဆန့်ကျင်လေသည်။ ယင်းသည် ဝေဝါးသောဘာသာတရား အရောင်နှင့် ရောနှောခြင်းမရှိပေ။ ဘုရားသခင်အလုပ်၏ ရလဒ်များကို ဘုရားသခင်က စုံလင်အောင် ပြုပေးခြင်းမခံရသော လူသားတစ်ဦးက မရရှိနိုင်ဘဲ ယင်းသည် လူသား၏အတွေးရောက်နိုင်သည့် အရာထက် ကျော်လွန်လေသည်။

ဘုရားသခင်၌ မည်သည့်ယုံကြည်မှုမျိုးသည် သူ၏ ချီးမွမ်းခြင်းကို ခံရနိုင်သည်ကို သင်သိပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၌ စစ်မှန်သော ယုံကြည်ခြင်းကို မည်သို့ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သနည်း။ အဖြေများကို ရရှိဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ရန် အားမနာပါနှင့်။
Messenger မှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
Viber မှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။