သခင်ယေရှုဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းအား သင် ကြုံတွေ့ပြီးပြီလား။

သခင်ယေရှုဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်း၏ သမ္မာကျမ်းစာ ပရောဖက်ပြုချက်များ ပြည့်စုံပြီဖြစ်သည်။ သခင့်အား သင် တွေ့ပြီးပြီလား။ သင်သည် ကပ်ဘေးမတိုင်ခင်တွင် ချီဆောင်ခံလိုပါသလား။

2019-06-18 07:05:54

ဇာတိခံယူခြင်း။ ။ နက်နဲမှုကို ဖြေရှင်းခြင်း (အပိုင်း တစ်)

သခင်ယေရှုသည် အဘယ်ကြောင့် နောက်ဆုံးသော ကာလတွင် အမှုပြုရန် လူ့ဇာတိခံယူခဲ့သနည်း။ ဘုရားသခင် လူ့ဇာတိခံယူခြင်း၏ အလွန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော အဓိပ္ပါယ်မှာ အဘယ်နည်း။

2019-08-11 16:37:32