ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ- အမှုတော် အဆင့်သုံးဆင့် | ကောက်နုတ်ချက် ၄၃

ယေရှုသည် သူ၏အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်ရန် လာခဲ့စဉ်အချိန်က၊ ယင်းသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ ညွှန်ကြားမှုအောက်တွင် ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် အလိုရှိသည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး၊ ယင်းသည် ဓမ္မဟောင်း ပညတ်တော်ခေတ်အရ သို့မဟုတ် ယေဟောဝါ၏ အလုပ်အရ မဟုတ်ခဲ့ချေ။ ယေရှုလာရောက် လုပ်ဆောင်သည့် အလုပ်သည် ယေဟောဝါ၏ ဥပဒေသများ သို့မဟုတ် ယေဟောဝါ၏ ပညတ်တော်များကို လိုက်နာခြင်း မဟုတ်သော်လည်း၊ သူတို့၏ ရင်းမြစ်မှာ တစ်ခုတည်း ဖြစ်ပြီး တူညီကြပါသည်။ ယေရှုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် အလုပ်သည် ယေရှု၏အမည်နာမကို ကိုယ်စားပြုခဲ့ပြီး၊ ယင်းသည် ကျေးဇူးတော်ခေတ်ကို ကိုယ်စားပြုခဲ့သည်။ ယေဟောဝါ လုပ်ခဲ့သည့် အလုပ်မူကား ယေဟောဝါနှင့် ပညတ်တော်ခေတ်ကို ကိုယ်စားပြုခဲ့သည်။ သူတို့၏အလုပ်မှာ ဝိညာဉ်တော်တစ်ခုတည်း မှနေပြီး မတူညီသည့် ခေတ်နှစ်ခေတ်တွင် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယေရှု လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် အလုပ်သည် ကျေးဇူးတော် ခေတ်ကိုသာ ကိုယ်စားပြုနိုင်ပြီး၊ ယေဟောဝါ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် အလုပ်သည် ဓမ္မဟောင်း ပညတ်တော်ခေတ် ကိုသာ ကိုယ်စားပြုနိုင်သည်။ ယေဟောဝါသည် ဣသရေလနှင့် အဲဂုတ္တုမှ လူများနှင့် ဣသရေလတိုင်းပြည် တစ်ဝိုက်ရှိ တိုင်းနိုင်ငံများအားလုံးကိုသာ လမ်းညွှန်ခဲ့သည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်း ကျေးဇူးတော်ခေတ်အောက်မှ ယေရှု၏ အလုပ်သည် ယေရှု နာမတော်အောက်မှ ဘုရားသခင်၏ အလုပ်ဖြစ်သည်၊ သူကခေတ်ကို လမ်းညွှန် ပေးခဲ့သည့်အတွက် ဖြစ်သည်။ ယေရှု၏အလုပ်က ယေဟောဝါ၏ အလုပ်ကိုအခြေခံပြီး၊ သူသည် မည်သည့် အလုပ်သစ်ကိုမျှ စတင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ၊ သူလုပ်သမျှ အလုံးစုံတို့သည် ယေဟောဝါ၏ စကားများအတိုင်း၊ ယေဟောဝါ၏ အလုပ်နှင့် ဟေရှာယ၏ ပရောဖက်ပြုသည်များ အတိုင်းဖြစ်သည်ဟု သင်ပြောမည်ဆိုပါက၊ ယေရှုသည် ဘုရားသခင် လူ့ဇာတိခံယူသူ ဖြစ်တော့မည် မဟုတ်ပေ။ ဤနည်းလမ်းဖြင့် သူ၏အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်နေခဲ့ပါက၊ သူသည် ပညတ်တော်ခေတ်၏ လုပ်ဆောင်သူတစ်ဦး သို့မဟုတ် တမန်တော်တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ပါမည်။ သင်ပြောသလိုသာ ဖြစ်မည်ဆိုပါက၊ ယေရှုသည် ခေတ်တစ်ခေတ်ကို ဖွင့်ပေးနိုင်ခဲ့မည် မဟုတ် သကဲ့သို့ အခြားမည်သည့် အလုပ်ကိုမျှလည်း လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့မည် မဟုတ်ပေ။ ထိုနည်းတူစွာ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် သူ၏အလုပ်ကို ယေဟောဝါမှတစ်ဆင့် အဓိကအားဖြင့် လုပ်ဆောင်ရပြီး ယေဟောဝါမှ တစ်ဆင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းမှလွဲ၍ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဥ်တော်သည် မည်သည့် အလုပ်သစ် တစ်ခုကိုမျှ လုပ်နိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ ယေရှု၏ အလုပ်ကို ဤနည်းလမ်းဖြင့် လူတို့က နားလည်နေသည်မှာ မှားယွင်း ပါသည်။ ယေရှု လုပ်ခဲ့သည့် အလုပ်က ယေဟောဝါ၏ စကားများနှင့် ဟေရှာယ၏ ပရောဖက်ပြုချက်များအရ ဖြစ်သည်ဟု လူကယုံကြည်နေပါက၊ ယေရှုက ဘုရားသခင် လူ့ဇာတိခံယူခဲ့သူလော သို့မဟုတ် ပရောဖက်များ ထဲမှ တစ်ဦးလော။ ဤအမြင်အရဆိုလျှင်၊ ကျေးဇူးတော်ခေတ် ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်၊ ထို့ပြင် ယေရှုသည်လည်း ဘုရားသခင် လူ့ဇာတိခံယူသည့်သူ ဖြစ်လိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် အလုပ်သည် ကျေးဇူးတော်ခေတ်ကို ကိုယ်စားမပြုနိုင်ဘဲ၊ ဓမ္မဟောင်း ပညတ်တော်ခေတ်ကိုသာ ကိုယ်စား ပြုသည့်အတွက် ဖြစ်သည်။ ယေရှု အလုပ်သစ် လုပ်ဆောင်ရန်၊ ခေတ်သစ်တစ်ခုကို အစပျိုးရန်၊ ဣသရေလ တိုင်းပြည်တွင် အရင်ကလုပ်ခဲ့သည့်အလုပ်ကို ချိုးဖျက်ရန်နှင့် ဣသရေလတိုင်းပြည်တွင် ယေဟောဝါ လုပ်ခဲ့သည့် အလုပ်နှင့် မကိုက်ညီသည့် သို့မဟုတ် သူ၏ စည်းကမ်းဟောင်းများနှင့် မကိုက်ညီသည့် သို့မဟုတ် မည်သည့် စည်းမျဉ်းနှင့်မျှ မကိုက်ညီသော်လည်း၊ သူလုပ်သင့်သည့် အလုပ်သစ်ကိုသာ ဆောင်ရွက်ရန် လာခဲ့သည့်အချိန်တွင်၊ ခေတ်သစ်တစ်ခေတ်သာ ရှိနိုင်သည်။ ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် ခေတ်တစ်ခုကို ဖွင့်ရန် ကြွလာသည်၊ ထို့နောက် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင်ပင် ခေတ်ကို အဆုံးသတ်သို့ ဆောင်ယူသည်။ လူသည် ခေတ်ကိုအစပြုရန်နှင့် ခေတ်ကို အဆုံးသတ်ရန် လုပ်နိုင်သည့် အစွမ်းအစမရှိပေ။ ယေရှုသည် သူကြွလာပြီးနောက် ယေဟောဝါ၏အလုပ်ကို အဆုံးမသတ်ခဲ့ပါက၊ သူသည် လူသားတစ်ဦးမျှသာဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်ကို ကိုယ်စားမပြုနိုင်ဟု သက်သေပြသကဲ့သို့ ဖြစ်နေမည်။ ယေရှုကြွလာခဲ့ပြီး ယေဟောဝါ၏အလုပ်ကို အဆုံးသတ်ခဲ့သည်၊ ယေဟောဝါ၏ အလုပ်ကို ဆက်လုပ်ခဲ့သည့်အပြင် သူ၏ကိုယ်ပိုင်အလုပ်၊ အလုပ်သစ်တစ်ခုကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်မှာ အတိအကျပင် ဖြစ်သောကြောင့် ယင်းသည် ခေတ်သစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ယေရှုသည် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင်ပင် ဖြစ် ကြောင်း သက်သေပြနေသည်။ သူတို့သည် မတူညီဘဲ ကွဲပြားသည့် အလုပ်အဆင့်နှစ်ဆင့်ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြ သည်။ အဆင့်တစ်ဆင့်ကို ဗိမာန်တော်အတွင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး၊ အခြားတစ်ခုကို ဗိမာန်တော်ပြင်ပတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အဆင့်တစ်ခုက လူသား၏ အသက်တာကို ပညတ်တော်အတိုင်း လမ်းညွှန်ရန်ဖြစ်ပြီး၊ အခြားတစ်ခုက အပြစ်ဖြေရာယဇ်ကို ပေးလှူရန်ဖြစ်သည်။ ဤအလုပ်အဆင့် နှစ်ဆင့်မှာ သိသာစွာ ကွဲပြား ကြသည်။ ဤကား ခေတ်သစ်ကို ခေတ်ဟောင်းမှ ခွဲခြားလိုက်ပြီး၊ မတူညီသည့် ခေတ်နှစ်ခေတ် ဟုပြောရန် လုံးဝမှန်ပါသည်။ သူတို့အလုပ်၏ တည်နေရာက ကွဲပြားပြီး၊ သူတို့အလုပ်၏ အကြောင်းအရာလည်း တူညီမှု မရှိသည့်အပြင်၊ သူတို့အလုပ်၏ ရည်မှန်းချက်ကလည်း ခြားနားကြသည်။ ဓမ္မဟောင်းနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းများ စသဖြင့် ခေတ်နှစ်ခေတ်အဖြစ် ခွဲခြားထားနိုင်သည်၊ ပြောရမည်ဆိုလျှင်၊ ခေတ်သစ်နှင့် ခေတ်ဟောင်းများ ဖြစ်ကြသည်။ ယေရှုလာစဉ်အချိန်က သူသည် ဗိမာန်တော်သို့ မသွားခဲ့ပေ၊ ယင်းသည် ယေဟောဝါ၏ခေတ် အဆုံးသတ်ကြောင်းကို သက်သေပြခြင်းဖြစ်သည်။ ဗိမာန်တော်အတွင်းမှ ယေဟောဝါ၏ လုပ်ဆောင်မှု ပြီးပြတ်ခဲ့ပြီး၊ တစ်ဖန်ပြန်လုပ်ဆောင်ရန် မလိုအပ်တော့ဘဲ၊ ယင်းကို ထပ်မံဆောင်ရွက်ခြင်းက ယင်းကို ထပ်ကျော့ခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက် သူသည် ဗိမာန်တော်ထဲသို့ မဝင်ရောက်ခဲ့ပါ။ ဗိမာန်တော်ကို စွန့်ခွာမှသာ၊ ဗိမာန်တော် ပြင်ပတွင် လမ်းသစ်ကို ဖွင့်လှစ်ပြီး အသစ်သော အလုပ်ကိုစတင်ခြင်းအားဖြင့်၊ သူသည် ဘုရားသခင်၏ အလုပ်ကို အထွတ်အထိပ်သို့ ယူဆောင်သွားနိုင်ခဲ့သည် မဟုတ်လော။ သူ့အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်ရန် သူသည် ဗိမာန်တော်မှ မထွက်ခွာခဲ့လျှင်၊ ဘုရားသခင်၏ အလုပ်သည် ဗိမာန်တော်၏ အခြေခံများမှ တိုးတက်လာလိမ့်မည် မဟုတ်ဘဲ၊ အသစ်သော ပြောင်းလဲမှု တစ်ခုမျှလည်း ရှိလာလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ ထို့အတွက်ကြောင့် ယေရှုကြွလာခဲ့စဉ်က ဗိမာန်တော်သို့ မဝင်ရောက်ဘဲ၊ သူ၏အလုပ်ကိုလည်း ဗိမာန်တော်အတွင်းတွင် မလုပ်ဆောင်ခဲ့ပေ။ သူ့အလုပ်ကို ဗိမာန်တော်ပြင်ပတွင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး၊ တပည့် တော်များကို ဦးဆောင်ကာ သူ့အလုပ်အတွက် လွတ်လပ်စွာ လှည့်လည်သွားလာခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် သူ့အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်ရန် ဗိမာန်တော်မှ ထွက်ခွာလာခြင်းက ဘုရားသခင်တွင် အသစ်သော လုပ်ငန်းစဉ် ရှိကြောင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ သူ့အလုပ်က ဗိမာန်တော်ပြင်ပတွင် ဆောင်ရွက်ရန်နှင့်၊ ယင်းကို အကောင် အထည် ဖော်ရာတွင် လွတ်လပ်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အလုပ်သစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ယေရှု စတင်ရောက်ရှိလာသည်နှင့် ဓမ္မဟောင်းခေတ်အတွင်းမှ ယေဟောဝါ၏ အလုပ်ကို အဆုံးသတ်စေခဲ့သည်။ သူတို့ကို မတူညီသည့် အမည်နှစ်မျိုးဖြင့် ခေါ်ဆိုပါသော်လည်း၊ အလုပ်နှစ်ဆင့်စလုံးကို ပြီးမြောက်စေသည်မှာ တူညီသည့် ဝိညာဉ်တော်ပင်ဖြစ်ပြီး၊ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် အလုပ်သည်လည်း အလျဉ်မပြတ်သည့်အလုပ်ဖြစ်သည်။ အမည်က မတူညီသည့်အတွက်၊ ပါဝင်သည့် လုပ်ဆောင်မှုများကလည်း မတူညီ၊ ခေတ်လည်းမတူညီပေ။ ယေဟောဝါ လာခဲ့သည့်အချိန်သည် ယေဟောဝါ၏ခေတ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ ယေရှုလာခဲ့သည့်အချိန်သည် ယေရှု၏ခေတ် ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့အတွက်ကြောင့်၊ တစ်ခါလာတိုင်း ဘုရားသခင်သည် အမည်နာမတစ်မျိုးဖြင့် အခေါ်ခံရပြီး၊ သူသည် ခေတ်တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုကာ၊ လမ်းသစ်တစ်ခုကို ဖွင့်ပေးသည်။ လမ်းသစ်တစ်ခုစီတိုင်းတွင် သူသည် အမည်အသစ်တစ်ခု ယူဆောင်သည်၊ ယင်းသည် ဘုရားသခင်က အမြဲအသစ်ဖြစ်ပြီး ဘယ်တော့မျှ အိုဟောင်းသွားခြင်း မရှိကြောင်းကို ပြသပြီး၊ ရှေ့သို့ဦးတည်သည့် သူ့အလုပ်၏ တိုးတက်မှုလည်း ဘယ်တော့မျှ ရပ်တန့်သွားခြင်း မရှိကြောင်းကို ပြသသည်။ သမိုင်းသည် အမြဲတမ်း ရှေ့သို့ရွေ့လျားနေပြီး၊ ဘုရားသခင်၏ အလုပ်ကလည်း အမြဲတမ်း ရှေ့သို့ရွေ့လျားနေပါသည်။ သူ၏အနှစ်ခြောက်ထောင် စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်သည် အဆုံးသတ်သို့ ရောက်ရန်အတွက်၊ ယင်းကို ရှေ့သို့ဦးတည်သည့် လမ်းကြောင်းဖြင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည်။ နေ့ရက်တိုင်း သူသည် အလုပ်သစ်ကို လုပ်ဆောင်ရမည်၊ နှစ်တိုင်း သူသည် အလုပ်သစ်ကို လုပ်ဆောင်ရမည်။ သူသည် လမ်းသစ်များကိုဖွင့်ပြီး၊ ခေတ်သစ်များကို အစပျိုးရမည်၊ ပိုမိုကြီးမြတ်သည့် အလုပ်သစ်ကို စတင်ရမည်၊ ယင်းတို့နှင့်အတူ အမည်အသစ်များနှင့် အလုပ်သစ်ကို ယူဆောင်လာရမည်။

—နှုတ်ကပတ်တော်၊ အတွဲ (၁)၊ ဘုရားသခင်၏ ပေါ်ထွန်းခြင်းနှင့် အမှုတော်၊ ဘုရားသခင့်အမှုတော်၏ ရူပါရုံ (၃)

မည်သို့နှောင်တရပြောင်းလဲ မှသာလျှင် ဘုရားသခင်၏ ကွယ်ကာခြင်းကို ရရှိနိုင်မယ်ဆိုတာကို မိတ်ဆွေသိချင်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့ကို ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ။

သက်ဆိုင်သည့် အကြောင်းအရာ

ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ- ဘုရားသခင်ကို သိမြင်ခြင်း | ကောက်နုတ်ချက် ၅၃

ဘုရားသခင်၏ စစ်ဆေးမှုများကို လက်ခံလော့၊ စာတန်၏ စုံစမ်းနှောင့်ယှက်မှုများကို အနိုင်ယူပြီး သင်၏ ဖြစ်တည်မှု တစ်ခုလုံးကို ဘုရားသခင်အား...

ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ- လူသားမျိုးနွယ်၏ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုကို ဖော်ထုတ်ခြင်း | ကောက်နုတ်ချက် ၃၂၄

သင်တို့အားလုံးအနေဖြင့် ယခုအခါတွင် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းအရာ၏ အဓိပ္ပာယ်အစစ်အမှန်ကို သဘောပေါက်သင့်ပေပြီ။ ယခင်က ငါပြောခဲ့သည့် ဘုရားသခင်ကို...

ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ- လူသားမျိုးနွယ်၏ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုကို ဖော်ထုတ်ခြင်း | ကောက်နုတ်ချက် ၃၃၉

ငါ့ကို နားပူနားဆာလုပ်ခဲ့သည့် သင်၏ အလိုလိုက်သောဇာတိကို ယခု ငါကြည့်နေပြီး၊ ငါသည် သင့်ကို ပြစ်တင်ဆုံးမမှုဖြင့် “အစေခံ” မည် မဟုတ်သော်လည်း၊...

ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ- အသက်အတွင်း ဝင်ရောက်မှု | ကောက်နုတ်ချက် ၃၈၉

ပေတရုသည် ငါ့အပေါ်နှစ်ပေါင်းများစွာ သစ္စာရှိခဲ့သော်လည်း သူသည် မည်သည့်အခါမျှ ငြီးတွားခြင်း မပြုခဲ့၊ သို့မဟုတ် ညည်းညူသည့် နှလုံးသား မရှိခဲ့။...

Messenger မှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။