ဘုရားသခင်၏နောက်သို့ လိုက်ခြင်းနှင့် လူ၏နောက်သို့ လိုက်ခြင်းတို့အကြား ကွဲပြားခြားနားချက်

Messenger မှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။