စစ်မှန်သော လမ်းခရီးနှင့် မှားယွင်းသော လမ်းခရီးတို့အကြား ခွဲခြားသိမြင်ခြင်း