ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ- ဘုရားသခင်ကို သိမြင်ခြင်း | ကောက်နုတ်ချက် ၆၁

ပညတ်တော်ခေတ်၏ စီရင်ချက်များ

ပညတ်တော်ဆယ်ပါး

ယဇ်ပလ္လင် တည်ခြင်းဆိုင်ရာ တရားနုများ

အစေခံများအပေါ် ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာ စီရင်ချက်များ

ခိုးမှုနှင့် အလျော်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ စီရင်ချက်များ

ဥပုသ်နှစ် သတ်မှတ်၍ သုံးကြိမ်ပွဲလုပ်ခြင်း

ဥပုသ်နေ့ဆိုင်ရာ စီရင်ချက်များ

ပူဇော်သက္ကာများဆိုင်ရာ စီရင်ချက်များ

မီးရှို့ရာယဇ်များ

ဘောဇဉ်ပူဇော်သက္ကာများ

မိတ်ဿဟာယယဇ်များ

အပြစ်ဖြေရာယဇ်များ

ဒုစရိုက်ဖြေရာယဇ်များ

ယဇ်ပုရောဟိတ်များ ပူဇော်သက္ကာဆက်ကပ်ခြင်းဆိုင်ရာ စီရင်ချက်များ (အာရုန်နှင့် သူ၏ သားများ လိုက်နာရန် စီရင်ထားခြင်း)

ယဇ်ပုရောဟိတ်များ၏ မီးရှို့ရာယဇ်များ

ယဇ်ပုရောဟိတ်များ၏ ဘောဇဉ်ပူဇော်သက္ကာများ

ယဇ်ပုရောဟိတ်များ၏ အပြစ်ဖြေရာယဇ်များ

ယဇ်ပုရောဟိတ်များ၏ ဒုစရိုက်ဖြေရာယဇ်များ

ယဇ်ပုရောဟိတ်များ၏ မိတ်သဟာယယဇ်များ

ယဇ်ပုရောဟိတ်များ ပူဇော်သက္ကာ မှီဝဲခြင်းဆိုင်ရာ စီရင်ချက်များ

စင်ကြယ်သော တိရစ္ဆာန်များနှင့် မစင်ကြယ်သော တိရစ္ဆာန်များ (စားနိုင်သော အကောင်များနှင့် မစားအပ်သည့် အကောင်များ)

သားဖွားပြီးသော အမျိုးသမီးများကို စင်ကြယ်စေခြင်းဆိုင်ရာ စီရင်ချက်များ

နူနာစွဲခြင်းကို စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ စံများ

နူနာပျောက်ကင်းသောသူများနှင့်ဆိုင်သော စီရင်ချက်များ

မစင်ကြယ်သောအိမ်များကို စင်ကြယ်စေခြင်းဆိုင်ရာ စီရင်ချက်များ

ပုံမှန်မဟုတ်သော ရိနာစွဲသောသူများနှင့်ဆိုင်သော စီရင်ချက်များ

တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် ကျင်းပရမည့် အပြစ်ဖြေရာနေ့

ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်နှင့် သိုးများကို သတ်ဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်များ

တစ်ပါးအမျိုးသားများ၏ စက်ဆုပ်ဖွယ်သော အလေ့အထများနောက်သို့ လိုက်ခြင်းအပေါ် တားမြစ်ချက် (သွေးရင်းစပ်ယှက်မှု မကျူးလွန်ခြင်းနှင့် အစရှိသဖြင့်)

လူမျိုးတော် လိုက်နာရမည့် စီရင်ချက်များ (“သင်တို့၏ဘုရားသခင် ငါယေဟောဝါသည် သန့်ရှင်းသောကြောင့် သင်တို့လည်း သန့်ရှင်းကြရမည်” (ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁၉:၂))

မိမိတို့၏ သားသမီးများကို မောလုတ်ဘုရားအား ပူဇော်သောသူများကို ကွပ်မျက်ခြင်း

သူ့မယားကိုပြစ်မှားသော အပြစ်ကို အပြစ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ စီရင်ချက်များ

ယဇ်ပုရောဟိတ်များ လိုက်နာရမည့် စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်များ (၎င်းတို့၏ နေ့စဉ် အပြုအမူဆိုင်ရာ စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်များ၊ သန့်ရှင်းသော အရာများကို စားသုံးခြင်းဆိုင်ရာ စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်များ၊ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းဆိုင်ရာ စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်များနှင့် အစရှိသဖြင့်)

ကျင်းပရမည့် ပွဲများ (ဥပုသ်နေ့၊ ပသခါ၊ ပင်တေကုတ္တေ၊ အပြစ်ဖြေရာနေ့နှင့် အစရှိသဖြင့်)

အခြားသောစီရင်ချက်များ (မီးခုံများကို မီးထွန်းခြင်း၊ ယုဘိလနှစ်၊ မြေကို ရွေးနုတ်ခြင်း၊ သစ္စာကတိပြုခြင်း၊ ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ ပေးခြင်းနှင့် အစရှိသဖြင့်)

ပညတ်တော်ခေတ်၏ စီရင်ချက်များမှာ ဘုရားသခင်သည် လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကို ဦးဆောင်လမ်းပြခြင်း၏ စစ်မှန်သော သက်သေများ ဖြစ်သည်

သင်တို့သည် ပညတ်ခေတ်၏ ဤစီရင်ချက်များနှင့် အခြေခံသဘောတရားများကို ဖတ်ခဲ့ပြီးပြီ၊ မဟုတ်သလော။ ဤစီရင်ချက်များသည် ကျယ်ပြန့်သော အမျိုးအစားကို ခြုံငုံမိပါ၏လော။ ပထမဦးစွာ ၎င်းတို့သည် ပညတ်တော်ဆယ်ပါးကို ခြုံငုံထားသည်၊ ထို့နောက်တွင် ယဇ်ပလ္လင်များတည်ပုံနှင့် အစရှိသည်တို့အတွက် စီရင်ချက်များကို ခြုံငုံထားသည်။ ဤသည်တို့နောက်တွင် ဥပုသ်နေ့စောင့်ထိန်းခြင်းနှင့် ပွဲသုံးခုကျင်းပခြင်းတို့အတွက် စီရင်ချက်များက လိုက်လာပြီး၊ ထို့နောက်တွင် ပူဇော်သက္ကာများအတွက် စီရင်ချက်များ ဖြစ်သည်။ ပူဇော်သက္ကာများ အမျိုးအစားမည်မျှကို သင်တို့ မြင်ခဲ့သလော။ မီးရှို့ရာယဇ်များ၊ ဘောဇဉ်ပူဇော်သက္ကာများ၊ မိတ်ဿဟာယယဇ်များ၊ အပြစ်ဖြေရာယဇ်များ စသည်တို့ ရှိသည်။ ၎င်းတို့နောက်တွင် ယဇ်ပုရောဟိတ်များ၏ မီးရှို့ရာယဇ်များနှင့် ဘောဇဉ်ပူဇော်သက္ကာများနှင့် အခြားသော ပူဇော်သက္ကာအမျိုးအစားများ အပါအဝင် ယဇ်ပုရောဟိတ်များ၏ ပူဇော်သက္ကာများအတွက် စီရင်ချက်များဖြစ်ကြသည်။ အဌမမြောက်စီရင်ချက်များမှာ ယဇ်ပုရောဟိတ်များအနေဖြင့် ပူဇော်သက္ကာများကို စားသုံးခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော စီရင်ချက်များဖြစ်သည်။ ထို့နောက်တွင် လူတို့၏ အသက်တာများထဲ၌ လိုက်နာသင့်သော စီရင်ချက်များရှိသည်။ စားအပ်သော သို့မဟုတ် မစားအပ်သော အရာနှင့်သက်ဆိုင်သော၊ သားဖွားပြီးသော အမျိုးသမီးများကို စင်ကြယ်စေခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော စီရင်ချက်များနှင့် နူနာပျောက်ကင်းသောသူများနှင့်သက်ဆိုင်သော စီရင်ချက်များ စသဖြင့် လူတို့၏ အသက်တာကဏ္ဍများစွာနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ပြဌာန်းချက်များရှိသည်။ ဤစီရင်ချက်များထဲတွင် ဘုရားသခင်သည် အနာရောဂါ အကြောင်းအထိပင် ပြောခဲ့ပြီး၊ သိုးများနှင့် ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်များကို သတ်ဖြတ်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်များနှင့် အစရှိသည်တို့ပင် ရှိသည်။ သိုးများနှင့် ကျွဲနွားများကို ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး သင်သည် ဘုရားသခင် သင့်အားပြောသည့် မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို ၎င်းတို့အား သတ်ဖြတ်သင့်သည်၊ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များ၌ အကြောင်းရင်း ရှိသည်မှာ သံသယဖြစ်ဖွယ် မရှိပါ၊ ဘုရားသခင် အမိန့်ပေးသည့်အတိုင်း ပြုမူခြင်းမှာ ဧကန်မုချ မှန်ကန်၍ ၎င်းမှာ အသေအချာပင် လူတို့၏အကျိုးအတွက်ဖြစ်သည်။ ဥပုသ်နေ့၊ ပသခါနှင့် အခြားကဲ့သို့သော လိုက်နာကျင်းပရမည့် ပွဲများနှင့် စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်များလည်း ရှိသည်၊ ဘုရားသခင်သည် ဤအရာအားလုံးကို ပြောခဲ့လေသည်။ မီးခုံများကို မီးထွန်းခြင်း၊ ယုဘိလနှစ်၊ မြေကို ရွေးနှုတ်ခြင်း၊ သစ္စာကတိပြုခြင်း၊ ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ပေးခြင်းနှင့် စသဖြင့် အခြားသောစီရင်ချက်များဖြစ်သည့် နောက်ဆုံးစီရင်ချက်များကို ကြည့်ကြပါစို့။ ဤစီရင်ချက်များသည် ကျယ်ပြန့်သော အမျိုးအစားကို ခြုံငုံမိသလော။ ပထမဆုံး ပြောရမည့်အရာမှာ လူတို့၏ ပူဇော်သက္ကာများအကြောင်းဖြစ်၍ ခိုးမှုနှင့် အလျော်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ စီရင်ချက်များနှင့် ဥပုသ်နေ့ ကျင်းပခြင်း...စသဖြင့်၊ အသက်တာ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက် တစ်ခုချင်းစီ ပါဝင်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်သည် သူ၏စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်၏ တရားဝင်အလုပ်ကို စတင်ခဲ့သည့်အခါ သူသည် လူသားလိုက်နာရမည့် စီရင်ချက်များစွာကို ချမှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤစီရင်ချက်များမှာ လူသားကို ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်တွင် လူသား၏ သာမန်အသက်တာဖြင့် အသက်ရှင်ခွင့်ပေးရန်ဖြစ်၍၊ ယင်းမှာ ဘုရားသခင်နှင့် သူ၏ လမ်းပြမှုအောက်မှ ခွဲထုတ်၍မရသော လူသား၏ သာမန်အသက်တာ ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် လူသားကို ယဇ်ပလ္လင်များ ပြုလုပ်ပုံ၊ ယဇ်ပလ္လင်များ မည်ကဲ့သို့တည်ပုံကို ဦးစွာ ပြောပြခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင် သူသည် လူသားအား ပူဇော်သက္ကာများကို ပူဇော်ပုံကို ပြောပြခဲ့ပြီး လူသားသည် အသက်တာထဲ၌ မည်သည်တို့ကို အာရုံစိုက်ရမည်၊ မည်သည်တို့ကို လိုက်နာရမည်၊ မည်သည်တို့ကို ပြုသင့်သည် မပြုသင့်သည် စသဖြင့် လူသားသည် မည်ကဲ့သို့ အသက်ရှင်ရမည်ကို ပြဌာန်းခဲ့သည်။ လူသားအတွက် ဘုရားသခင် သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည့်အရာမှာ အလုံးစုံအကျုံးဝင်ပြီး၊ ဤထုံးတမ်းများ၊ စီရင်ချက်များနှင့် အခြေခံသဘောတရားများဖြင့် သူသည် လူတို့၏ အပြုအမူကို စံသတ်မှတ်ခြင်း၊ ၎င်းတို့၏ အသက်တာကို ဦးဆောင်လမ်းပြခြင်း၊ ဘုရားသခင်၏ ပညတ်များအပေါ် ၎င်းတို့၏ စတင်လုပ်ဆောင်ခြင်းကို ဦးဆောင်လမ်းပြခြင်း၊ ဘုရားသခင်၏ ပလ္လင်ရှေ့သို့လာရန် ၎င်းတို့အား ဦးဆောင်လမ်းပြခြင်း၊ လူသားအတွက် ဘုရားသခင် ပြုလုပ်ပေးခဲ့သော အရာခပ်သိမ်း၏အလယ်၌ စနစ်တကျဖြစ်ခြင်း၊ ပုံစံတကျဖြစ်ခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း စရိုက်လက္ခဏာရှိသော အသက်တာရရှိရေးတွင် ၎င်းတို့အား ဦးဆောင်လမ်းပြခြင်းကို ပြုခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် ရိုးရှင်းသော ဤစီရင်ချက်များနှင့် အခြေခံသဘောတရားများကို ဦးစွာအသုံးပြုကာ လူသားအတွက် ကန့်သတ်ချက်များကို ချမှတ်ပေးခဲ့သည်၊ ထိုမှသာ ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်တွင် လူသားသည် ဘုရားသခင်ကို ဝတ်ပြုကိုးကွယ်သည့် သာမန်အသက်တာတစ်ခုကို ရလိမ့်မည်၊ လူသား၏ သာမန်အသက်တာကို ရလိမ့်မည် ဖြစ်သည်၊ ယင်းမှာ သူ၏ အနှစ်ခြောက်ထောင် စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် အစပြုခြင်းထဲတွင် ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာအတိအကျပင် ဖြစ်သည်။ ဤစီရင်ချက်များနှင့် စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်များသည် အလွန်ကျယ်ပြန့်သော အကြောင်းအရာ တစ်ခုကို ခြုံငုံထားသည်၊ ၎င်းတို့မှာ ပညတ်တော်ခေတ်အတွင်း လူသားများကို ဘုရားသခင် ဦးဆောင်လမ်းပြသော အသေးစိတ်အချက်အလက် ဖြစ်သည်၊ ၎င်းတို့ကို ပညတ်တော်ခေတ်မတိုင်မီ ရှိခဲ့သောလူများ လက်ခံ၍ လိုက်နာစောင့်ထိန်းခဲ့ကြရန်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းတို့မှာ ပညတ်တော်ခေတ်အတွင်း ဘုရားသခင်ပြုခဲ့သော အမှုမှတ်တမ်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့မှာ လူသားမျိုးနွယ် အားလုံးအပေါ် ဘုရားသခင်၏ ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် လမ်းပြမှုတို့၏ စစ်မှန်သော သက်သေပင် ဖြစ်သည်။

ဘုရားသခင်၏ သွန်သင်ချက်များနှင့် ထောက်ပံ့မှုများမှာ လူသားမျိုးနွယ်နှင့် အစဉ် တစ်ထပ်တည်းကျခြင်း

ဤစီရင်ချက်များထဲတွင် ဘုရားသခင်သည် သူ၏ အမှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ထားသော သဘောထားမှာ တည်ကြည်လေးနက်ကြောင်း၊ တာဝန်ကျေပွန်ကြောင်း၊ တင်းကျပ်ကြောင်းနှင့် တာဝန်ရှိကြောင်းကို ငါတို့ မြင်ရသည်။ သူသည် သူ၏ခြေလှမ်းများနှင့်အညီ လူသားမျိုးနွယ်အကြားတွင် သူလုပ်ရမည့်အမှုကို အနည်းငယ် ကွာဟချက်မရှိဘဲ သူလုပ်သည်၊ လူသားမျိုးနွယ်အား ပြောရမည့် စကားများကို အနည်းငယ် မှားယွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ထိမ်ချန်မှု မရှိဘဲ သူပြော၍ လူသားသည် ဘုရားသခင်၏ ခေါင်းဆောင်မှုအောက်မှ ခွဲထုတ်၍ မရကြောင်းကို မြင်စေပြီး ဘုရားသခင်သည် လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ပြုသမျှ ပြောသမျှတို့မှာ မည်မျှပင် အရေးကြီးကြောင်း သူ့ကို မြင်စေခြင်းဖြစ်သည်။ လူသားသည် နောင်လာမည့် ခေတ်ကာလတွင် မည်ကဲ့သို့ ဖြစ်မည်ကို ပဓာနမထားပေ၊ အတိုချုပ်အားဖြင့် အစအဦး၊ ပညတ်တော်ခေတ်အတွင်း၊ ဘုရားသခင်သည် ရိုးရှင်းသော ဤအရာများကို လုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်အတွက်မူကား ဘုရားသခင်အပေါ် လူတို့၏ အယူအဆများ၊ ကမ္ဘာလောကကြီးနှင့် ထိုခေတ်ကာလရှိ လူသားမျိုးနွယ်တို့မှာ စိတ်ကူးသက်သက်ဖြစ်ပြီး နားလည်ရ ခက်ခဲခဲ့သည်၊ ထို့အပြင် ၎င်းတို့၌ သတိရှိသော စိတ်ကူးနှင့် ရည်ရွယ်ချက်အချို့ ရှိခဲ့သော်လည်း ၎င်းတို့ အားလုံးမှာ ရှင်းလင်းခြင်းနှင့် မှန်ကန်ခြင်း မရှိခဲ့ပေ၊ ထို့ကြောင့် လူသားမျိုးနွယ်ကို ဘုရားသခင်၏ သွန်သင်ချက်များနှင့် ၎င်းတို့အတွက်ဖြစ်သော ထောက်ပံ့မှုများထံမှ ခွဲထုတ်၍ မရနိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အစောဆုံး လူသားမျိုးနွယ်သည် မည်သည့်အရာကိုမျှ မသိခဲ့ကြပေ၊ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် လူသားအား အသက်ရှင်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော ဆက်လက်ရှင်သန်မှုနှင့် စီရင်ချက်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အပေါ်ယံနှင့် အခြေခံအကျဆုံး တရားနုများကို စတင် သင်ကြားခဲ့ရသည်၊ ဤအရာများကို လူသား၏ စိတ်နှလုံးထဲတွင် နည်းနည်းချင်း စိမ့်ဝင်စေပြီး လူသားအား ဘုရားသခင်ကို တဖြည်းဖြည်းချင်း သိလာသည့်အသိ၊ ဘုရားသခင်၏ ခေါင်းဆောင်မှုအကြောင်း တဖြည်းဖြည်းချင်း အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ သိနားလည်ခြင်းနှင့် ဘုရားသခင်နှင့် လူသားအကြားရှိ ဆက်နွယ်မှု အကြောင်း အခြေခံအယူအဆတစ်ခုကို နှုတ်ဖြင့်ပြောသော စကားများဖြစ်ခဲ့သည့် ဤစီရင်ချက်များနှင့် ဤစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်များ မှတစ်ဆင့် ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအကျိုးဆက်ကို ရရှိပြီးမှသာ ဘုရားသခင်သည် နောင်တွင် သူလုပ်မည့် အမှုကို တဖြည်းဖြည်း လုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် ဤစီရင်ချက်များနှင့် ပညတ်တော်ခေတ်အတွင်း ဘုရားသခင်လုပ်ခဲ့သော အမှုများမှာ လူသားမျိုးနွယ်ကို သူကယ်တင်သော အမှု၏ အခြေခံအချက်ဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်၏ စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်ထဲမှ ပထမဆုံး လုပ်ငန်းအဆင့် ဖြစ်သည်။ ပညတ်တော်ခေတ်၏ အမှုမတိုင်မီ ဘုရားသခင်သည် အာဒံ၊ ဧဝနှင့် ၎င်းတို့၏ သားစဉ်မြေးဆက်တို့ကို စကားပြောခဲ့သော်လည်း၊ အဆိုပါ အမိန့်များနှင့် သွန်သင်ချက်များမှာ လူသားအား တစ်ဦးချင်းစီ ထုတ်ပြန်ရန်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အလွန်စနစ်ကျခြင်း သို့မဟုတ် တိကျခြင်း မရှိခဲ့ပေ၊ ထို့အပြင် ၎င်းတို့ကို ရေးချခဲ့ခြင်း မရှိသည့်အပြင် ၎င်းတို့မှာ စီရင်ချက်များ ဖြစ်လာခဲ့ခြင်းလည်း မရှိပေ။ ဤအရာမှာ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုအချိန်က ဘုရားသခင်၏ အစီအစဉ်မှာ ထိုအထိ မရောက်သေးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ခဲ့သည်၊ ဘုရားသခင်သည် လူသားကို ဤအဆင့်အထိ ဦးဆောင်ခဲ့ပြီးမှသာလျှင် ပညတ်တော်ခေတ်၏ ဤစီရင်ချက်များ အကြောင်းကို သူစတင်ကာ ပြောဆိုပြီး ၎င်းတို့ကို လူသားအား စတင်ကာ လုပ်ဆောင်စေနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး ရလဒ်မှာ ကျိန်းသေခဲ့သည်။ ရိုးရှင်းသော ဤထုံးတမ်းများနှင့် စီရင်ချက်များသည် ဘုရားသခင်၏ စီမံခန့်ခွဲမှု အမှုအဆင့်များနှင့် ဘုရားသခင်၏ စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်ထဲတွင် ထုတ်ဖော်ခဲ့သော ဘုရားသခင်၏ ဉာဏ်ပညာကို လူသားအား ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် သူ့အား သက်သေခံမည့် လူတစ်စုကို ရနိုင်ရန်၊ သူနှင့် တစ်စိတ်တစ်ဝမ်းတည်းဖြစ်သော လူတစ်စုကို ရနိုင်ရန်အလို့ငှာ အစပြုရာ၌ မည်သည့် အကြောင်းအရာနှင့် နည်းလမ်းကို အသုံးပြုရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆက်ဖြစ်စေရာ၌ မည်သည့် နည်းလမ်းကို အသုံးပြုရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆုံးသတ်ရာ၌ မည်သည့် နည်းလမ်းကို အသုံးပြုရမည် ဖြစ်ကြောင်း သိသည်။ လူသား၏ အတွင်း၌ ရှိသောအရာ၊ လူသား၌ မရှိသောအရာ၊ လူသားကို သူမည်သည့်အရာ ထောက်ပံ့သင့်ကြောင်း၊ လူသားကို သူမည်ကဲ့သို့ ဦးဆောင်သင့်ကြောင်းနှင့် လူသား လုပ်သင့်သောအရာနှင့် မလုပ်သင့်သောအရာမှာ မည်သည့်အရာ ဖြစ်ကြောင်းကို သူသိသည်။ လူသားသည် ရုပ်သေးရုပ် တစ်ရုပ်ကဲ့သို့ ဖြစ်သည်၊ သူသည် ဘုရားသခင်၏ အလိုကို သိနားလည်ခြင်း မရှိခဲ့သော်လည်း သူသည် ဘုရားသခင်၏ စီမံခန့်ခွဲမှု အမှု၏ ဦးဆောင်ခြင်းကို တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့်၊ ယနေ့တိုင်အောင် မခံဘဲ မနေနိုင်ခဲ့ပေ။ ဘုရားသခင်၏ စိတ်နှလုံးထဲတွင် သူပြုရမည့် အရာနှင့်ပတ်သက်၍ မထင်မရှားဖြစ်ခြင်း မရှိပေ၊ သူ၏ စိတ်နှလုံးထဲတွင် အလွန်ရှင်းလင်းပြီး ထက်မြက်သော အစီအစဉ်တစ်ခု ရှိခဲ့ပြီး သူသည် သူကိုယ်တိုင် လုပ်လိုခဲ့သော အမှုကို သူ၏ ခြေလှမ်းများနှင့် သူ၏ အစီအစဉ်နှင့်အညီ လုပ်ဆောင်ခဲ့၍ အပေါ်ယံဖြစ်ခြင်းမှ အလွန်လေးနက်ခြင်းအထိ တိုးတက်ခဲ့သည်။ သူသည် နောက်ပိုင်းလုပ်မည့် အမှုအကြောင်းကို အရိပ်အယောင်ပြခဲ့ခြင်း မရှိသော်လည်း သူ၏ နောက်ဆက်တွဲအမှုကို ဆက်လက်၍ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး သူ၏ အစီအစဉ်နှင့်အညီ အတိအကျ တိုးတက်ခဲ့သည်၊ ၎င်းမှာ ဘုရားသခင်၏အရာအားလုံးနှင့် ဖြစ်ခြင်း၏ သရုပ်သကန်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်၏ အာဏာလည်း ဖြစ်သည်။ သူ၏ စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်၏ မည်သည့်အဆင့်၌ သူလုပ်ဆောင်နေသည်ကို ပဓာနမထားဘဲ သူ၏ စိတ်သဘောထားနှင့် သူ၏ အနှစ်သာရသည် သူကိုယ်တိုင်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဤအရာမှာ အကြွင်းမဲ့ မှန်ကန်သည်။ မည်သည့် ခေတ်ကာလ သို့မဟုတ် အမှုအဆင့်ဖြစ်စေ၊ ဘုရားသခင်ချစ်သော မည်သည့် လူအမျိုးအစားဖြစ်စေ၊ သူစက်ဆုပ်ရွံရှာသော မည်သည့် လူအမျိုးအစားဖြစ်စေ ပဓာနမထားဘဲ သူ၏ စိတ်သဘောထားနှင့် သူ၏အရာအားလုံးနှင့် ဖြစ်ခြင်းမှန်သမျှသည် မည်သည့်အခါမျှ ပြောင်းလဲမည် မဟုတ်ပေ။ ပညတ်တော်ခေတ်တွင် အလုပ်လုပ်နေစဉ် ဘုရားသခင် ပြဌာန်းခဲ့သော ဤစီရင်ချက်များနှင့် တရားနုများသည် ယနေ့ခေတ် လူများအတွက် အလွန်ရိုးရှင်းပြီး အပေါ်ယံဆန်သည်ဟု ထင်ရသော်လည်း၊ ၎င်းတို့ကို နားလည်ရန်နှင့် စွမ်းဆောင်ရန် လွယ်ကူသော်လည်း ယင်းစီရင်ချက်များနှင့် တရားနုများအတွင်း ဘုရားသခင်၏ ဉာဏ်ပညာအပြင် သူ၏ စိတ်သဘောထားနှင့် သူ၏အရာအားလုံးနှင့်ဖြစ်ခြင်း ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အပြင်ပန်းအားဖြင့် ရိုးရှင်းသော စီရင်ချက်များအတွင်း လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ဘုရားသခင်၏တာဝန်၊ စောင့်ရှောက်မှုနှင့် သူ့အကြံအစည်များ၏ လှပသိမ်မွေ့သော အနှစ်သာရကို ဖော်ပြထားပြီး ဘုရားသခင်သည် အရာခပ်သိမ်းအပေါ် အုပ်စိုး၍ အရာခပ်သိမ်းကို သူ၏ လက်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသည်ဟူသော အမှန်တရားအကြောင်း လူသားကို စစ်မှန်စွာ သဘောပေါက်စေသည်။ လူသားမျိုးနွယ်သည် အသိပညာမည်မျှကို ပိုင်ဆိုင်ပါစေ သို့မဟုတ် သူသည် အယူအဆများ သို့မဟုတ် နက်နဲမှုများကို မည်မျှပင် နားလည်ပါစေ၊ ဘုရားအတွက်မူကား ထိုအရာတစ်ခုမျှ လူသားအပေါ် သူ၏ ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် ခေါင်းဆောင်မှုတို့ကို အစားထိုးနိုင်ခြင်း မရှိပေ၊ လူသားမျိုးနွယ်သည် ဘုရားသခင်၏ ဦးဆောင်လမ်းပြမှုနှင့် ဘုရားသခင်၏ ကိုယ်ပိုင်အမှုမှ ထာဝရခွဲထုတ်၍ ရလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ၊ ယင်းမှာ လူသားနှင့် ဘုရားသခင်အကြားမှ ခွဲထုတ်၍မရသော ဆက်နွှယ်မှုဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် သင့်အား သူ၏အလိုကို နားလည်စေရန် ပညတ်ချက် တစ်ခု၊ သို့မဟုတ် စီရင်ချက်၊ သို့မဟုတ် သမ္မာတရားကို ပေးခြင်းကို ပဓာနမထားဘဲ၊ သူမည်သည့်အမှုကို ပြုသည်ဖြစ်စေ ဘုရားသခင်၏ ရည်မှန်းချက်မှာ လူသားအား လှပသော မနက်ဖြန် တစ်ခုသို့ ဦးဆောင်လမ်းပြရန် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် မိန့်မြွက်ခဲ့သော နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့် သူလုပ်သော အမှုနှစ်မျိုးလုံးမှာ သူ့အနှစ်သာရ၏ ရှုထောင့်တစ်ခုကို ထုတ်ဖော်ခြင်း ဖြစ်ပြီး သူ၏ စိတ်သဘောထားနှင့် သူ၏ ဉာဏ်ပညာတို့၏ ရှုထောင့်တစ်ခုကို ထုတ်ဖော်ခြင်း ဖြစ်သည်၊ ၎င်းတို့မှာ သူ၏ စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်၏ မရှိမဖြစ်သော အဆင့်တစ်ဆင့်ဖြစ်သည်။ ဤအရာကို လျစ်လျူရှု၍ မရပေ။ ဘုရားသခင်၏ အလိုသည် သူပြုလေသမျှ၌ တည်ရှိသည်၊ ဘုရားသခင်သည် ယုံမှားမိသော ဝေဖန်ချက်များကို မကြောက်ရွံ့သည့်အပြင် သူ၏အကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လူသား၏ အယူအဆများ သို့မဟုတ် အတွေးအခေါ် တစ်စုံတစ်ရာကို စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းလည်း မရှိပေ။ သူ၏အမှုကို သူလုပ်ရုံမျှသာဖြစ်ပြီး သူ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုကို လူပုဂ္ဂိုလ်၊ ကိစ္စရပ် သို့မဟုတ် အရာဝတ္ထု တစ်စုံတစ်ခု၏ ဘောင်ခတ်ခြင်းကို မခံဘဲ သူ၏ စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်နှင့်အညီ ဆက်လုပ်မည် ဖြစ်သည်။

—နှုတ်ကပတ်တော်၊ အတွဲ (၂)၊ ဘုရားသခင်ကို သိကျွမ်းခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍၊ ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၂)

မည်သို့နှောင်တရပြောင်းလဲ မှသာလျှင် ဘုရားသခင်၏ ကွယ်ကာခြင်းကို ရရှိနိုင်မယ်ဆိုတာကို မိတ်ဆွေသိချင်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့ကို ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ။

သက်ဆိုင်သည့် အကြောင်းအရာ

ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ- အသက်အတွင်း ဝင်ရောက်မှု | ကောက်နုတ်ချက် ၅၃၆

ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ထွက်စကားတိုင်းက ငါတို့၏ သေကွင်းသေကွက်များကို ထိုးနှက်ပြီး ငါတို့အား ကြောက်ရွံ့စိတ်နှင့် ပြည့်စေပြီး နာကျင်စူးရှစေသည်။...

ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ- ဘုရားသခင်ကို သိမြင်ခြင်း | ကောက်နုတ်ချက် ၂၄

ဘုရားသခင် ဧဝကို ဖန်ဆင်းသည် ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂:၁၈-၂၀ ထိုအခါ ယေဟောဝါ ဘုရားသခင်က လူသည် တစ်ယောက်တည်းနေမည်မှာ မကောင်းပေ။ သူ့အတွက်...

ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ- လူ့ဇာတိခံယူခြင်း | ကောက်နုတ်ချက် ၉၉

“လူ့ဇာတိခံယူခြင်း” သည် ဘုရားသခင် လူ့ဇာတိတွင် ပေါ်ထွန်းခြင်း ဖြစ်သည်၊ သူ၏ ဖန်ဆင်းခံ လူသားမျိုးနွယ်အကြားတွင် လူ့ဇာတိပုံသဏ္ဌာန်ဖြင့်...

ဘုရားသခင်၏ နေ့စဉ် နှုတ်ကပတ်တော်များ- ဘုရားသခင်ကို သိမြင်ခြင်း | ကောက်နုတ်ချက် ၄၂

ယောဘ၏ တုံ့ပြန်မှု ယောဘ ၁:၂၀-၂၁ ထိုအခါ ယောဘသည် ထကာ၊ မိမိဝတ်လုံကိုဆုတ်ပြီး ဦးခေါင်းကိုရိတ်၍ မြေပြင်ပေါ်တွင် ပျပ်ဝပ်လျက် ကိုးကွယ်ပြီး၊ ငါသည်...

Messenger မှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။