ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သော စိတ်သဘောထားကို သိမြင်ခြင်း