ဘုရားသခင်သည် ပထဝီအနေအထားဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်ကျင်မျိုးစုံအတွက် နယ်နိမိတ်များ သတ်မှတ်ပေးသည်

19.10.2019

ယနေ့ သတ္တဝါအားလုံးအပေါ် ဘုရားသခင် သယ်ဆောင်လာသည့် ဤသဘာဝနိယာမ အမျိုးအစားများက လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကို မည်သို့ ပြုစုပျိုးထောင်ပုံကို ငါပြောသွားမည်။ ဤသည်မှာ အလွန်ကြီးမားသည့် ခေါင်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သင်တို့ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အသေးစိတ်ချပြနိုင်ရန်အတွက် အပိုင်းလိုက်ခွဲပြီး တစ်ခုချင်းဆွေးနွေးနိုင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် သင်တို့အတွက် လွယ်လွယ်နှင့် သဘောပေါက်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး တဖြည်းဖြည်းချင်း နားလည်နိုင်သည်။

ဘုရားသခင်သည် ပထဝီအနေအထားဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်ကျင်မျိုးစုံအတွက် နယ်နိမိတ်များ သတ်မှတ်ပေးသည်

ပထမဦးဆုံး ဘုရားသခင်သည် အရာအားလုံးကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည့်အခါတွင် တောင်များ၊ လွင်ပြင်များ၊ သဲကန္တာရများ၊ တောင်ကုန်းများ၊ မြစ်များ၊ အင်းအိုင်များအတွက် နယ်နိမိတ်စည်းများ ရေးဆွဲခဲ့သည်။ ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်တွင် တောင်များ၊ လွင်ပြင်များ၊ သဲကန္တာရများ၊ တောင်ကုန်းများနှင့် ရေအစုအဝေးများအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ မတူညီသည့် မြေပြင်အနေအထားများ မဟုတ်ပေလော။ ဘုရားသခင်သည် ဤမတူညီသည့် မြေပြင်အနေအထား အမျိုးအစားများကြားတွင် နယ်နိမိတ်စည်းများ ရေးဆွဲခဲ့သည်။ နယ်နိမိတ်စည်းများ ရေးဆွဲသည့်အကြောင်းကို ပြောသည့်အခါ တောင်များတွင် သူတို့၏ အကန့်အသတ်ဘောင်များရှိသည်၊ လွင်ပြင်များတွင် သူတို့၏အကန့်အသတ်ဘောင်များ ရှိသည်၊ သဲကန္တာရများတွင် အတိုင်းအတာတစ်ချို့ရှိပြီး တောင်ကုန်းများတွင် ပုံသေနေရာတစ်ခု ရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။ မြစ်များနှင့် အင်းအိုင်များကဲ့သို့ ပုံသေပမာဏနှင့် ရေအစုအဝေးများလည်း ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဘုရားသခင်သည် အရာအားလုံးကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည့်အခါ အရာအားလုံးကို အလွန် ရှင်းလင်းတိကျစွာ ခွဲခြမ်းခဲ့သည်။ တောင်တစ်ခု၏အချင်းဝက်က ကီလိုမီတာ မည်မျှရှိသည်၊ သူ၏အတိုင်းအတာက မည်မျှရှိသည် စသည်တို့ကို ဘုရားသခင်က ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပြီးဖြစ်သည်။ လွင်ပြင်တစ်ခု၏ အချင်းဝက်က ကီလိုမီတာ မည်မျှရှိသည်နှင့် သူ၏အတိုင်းအတာကိုလည်း သူပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပြီး ဖြစ်သည်။ အရာအားလုံးကို ဖန်ဆင်းသည့်အခါတွင်လည်း သဲကန္တာရ၏ အတိုင်းအတာနှင့် တောင်ကုန်းတို့၏အတိုင်းအတာ၊ သူတို့၏ ပမာဏများ၊ အဘယ်အရာနှင့် နယ်နိမိတ်ကန့်သတ်ထားသည် စသည်တို့ကို သူသတ်မှတ်ခဲ့သည်၊ ဤအရာများ အားလုံးကိုလည်း သူသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ မြစ်များနှင့် အင်းအိုင်များ၏ အတိုင်းအတာကိုလည်း ဤအရာများကို သူဖန်ဆင်းခဲ့သည့်အချိန်တွင် သတ်မှတ်ခဲ့သည်၊ သူတို့အားလုံးတွင် နယ်နိမိတ်စည်းများ ရှိကြသည်။ ဤသို့ဆိုလျှင် “နယ်နိမိတ်စည်းများ” ဟု ပြောသည့်အခါ အဘယ်အရာကိုဆိုလိုသနည်း။ အရာအားလုံးအပေါ်တွင် ဘုရားသခင်၏ စည်းမျဉ်းပုံစံက အရာအားလုံးအတွက် နိယာမများကို ချမှတ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းကို ခုတင်ပြောခဲ့ကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ တောင်များ၏ အတိုင်းအတာနှင့် နယ်နိမိတ်စည်းများသည် ကမ္ဘာ၏လည်ပတ်မှုကြောင့် သို့မဟုတ် အချိန်ကုန်လွန်မှုကြောင့် ကျယ်မသွား သို့မဟုတ် လျော့မသွားပေ။ ဤအရာသည် ပုံသေဖြစ်သည်။ ဤ “ပုံသေဖြစ်မှု” က ဘုရားသခင်၏ စည်းမျဉ်းဖြစ်သည်။ လွင်ပြင်များ၏ နေရာများအတွက်မူ၊ သူတို့၏အတိုင်းအတာက အဘယ်အရာဖြစ်သည်၊ သူတို့ကို အဘယ်အရာနှင့် နယ်နိမိတ်ကန့်သတ်ထားသည်ဆိုသည်ကို ဘုရားသခင်သည် သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ သူတို့တွင် နယ်နိမိတ်စည်း တစ်ခုရှိသည်။ အဖုအထစ်တစ်ခုက လွင်ပြင်အလယ်တွင် သူ့ဘာသာ ပေါ်ထွက်လာမည်မဟုတ်ပေ။ လွင်ပြင်က ရုတ်တရက် တောင်အဖြစ် ပြောင်းသွားမည် မဟုတ်ပေ၊ ဤသို့ ဖြစ်မည်မဟုတ်ပေ။ ယခုတင်ပြောခဲ့သည့် နိယာမများနှင့် နယ်နိမိတ်စည်းများက ဤအရာကို ရည်ညွှန်းသည်။ သဲကန္တာရနှင့်ပတ်သက်၍မူ သဲကန္တာရ၏ အခန်းကဏ္ဍ သို့မဟုတ် အခြားမြေပုံစံအနေအထားများ သို့မဟုတ် ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာနေရာများကို ဤနေရာ၌ ပြောမည်မဟုတ်ဘဲ သူတို့၏ နယ်နိမိတ်စည်းများကိုသာ ပြောမည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ စည်းမျဉ်းအောက်တွင် သဲကန္တာရ၏ အတိုင်းအတာသည်လည်း ကျယ်လာမည် မဟုတ်ပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်သည် သူ့အား သူ၏နိယာမ၊ သူ၏အတိုင်းအတာကို ပေးအပ်ပြီးဖြစ်၍ ဖြစ်သည်။ သူ၏နေရာက မည်မျှကျယ်သည်နှင့် သူ၏အခန်းကဏ္ဍက အဘယ်အရာဖြစ်သည်၊ အဘယ်အရာနှင့် နယ်နိမိတ်ကန့်သတ်ထားသည်၊ အဘယ်အရပ်မှာ ရှိသည် စသည့်အရာများကို ဘုရားသခင်သည် သတ်မှတ်ထားပြီး ဖြစ်သည်။ သူသည် သူ၏အတိုင်းအတာကို ကျော်သွားမည် မဟုတ်ပေ။ သူ၏အနေအထားကို ရွှေ့မည်မဟုတ်ဘဲ၊ သူ၏အကျယ်အဝန်းကို သူ့ဘာသာ ချဲ့ထွင်မည်မဟုတ်ပေ။ မြစ်များနှင့် အင်းအိုင်များကဲ့သို့ ရေများ၏ စီးဆင်းမှုများသည် အစီအစဉ်တကျပြုလုပ်ထားပြီး အဆက်မပြတ် ဖြစ်ပေါ်နေသော်လည်း၊ သူတို့၏နယ်မြေ သို့မဟုတ် သူတို့၏ နယ်နိမိတ်စည်းများကို မည်သည့်အခါမျှ ကျော်မသွားဖူးပေ။ သူတို့အားလုံးက သူတို့စီးဆင်းရမည့် ဦးတည်ချက်အတိုင်း စီးဆင်းရင်း အစီအစဉ်တကျပုံစံနှင့် ဦးတည်ချက် တစ်ခုတည်းသို့စီးဆင်းသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ စည်းမျဉ်း၏ နိယာမများအောက်တွင် မြစ်များ သို့မဟုတ် အင်းအိုင်များက အလိုလို ခြောက်သွေ့သွားမည်မဟုတ်ပေ။ သို့မဟုတ် ကမ္ဘာ၏လည်ပတ်ခြင်း၊ အချိန်ကုန်ဆုံးခြင်းတို့ကြောင့် သူ၏ဦးတည်ချက် သို့မဟုတ် သူ၏စီးဆင်းမှုပမာဏကို အလိုလို ပြောင်းလဲမည်မဟုတ်ပေ။ ဤအရာများအားလုံးသည် ဘုရားသခင်၏ လက်ထဲတွင်ရှိသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် လူသားမျိုးနွယ်ကြားတွင် ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့သည့် အရာအားလုံး၌ သူတို့၏ သတ်မှတ်ထားသည့်နေရာ၊ အကျယ်အဝန်းနှင့် အတိုင်းအတာများ ရှိကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဘုရားသခင်သည် အရာအားလုံးကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည့်အခါ သူတို့၏ နယ်နိမိတ်စည်းများကို သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး အလိုလို ပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းခြင်း၊ အသစ်ပြန်ဖြစ်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းတို့ မဖြစ်နိုင်ပေ။ “အလိုလို” ဟူသည်မှာ မည်သည့်အရာကို ရည်ညွှန်းသနည်း။ သူတို့သည် ရာသီဥတု၊ အပူချိန် သို့မဟုတ် ကမ္ဘာ၏လည်ပတ်မှု မြန်နှုန်းကြောင့် ရမ်းသမ်း၍ ရွှေ့ခြင်း၊ ချဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် သူတို့၏မူလနဂိုပုံစံကို ပြောင်းလဲခြင်း ဖြစ်မည်မဟုတ်ဟု ဆိုလိုသည်။ ဥပမာ တောင်တစ်လုံး၌ သူ့အမြင့်နှင့်သူရှိသည်၊ အောက်ခြေက သူ့နေရာနှင့်သူရှိသည်၊ သူ၏ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အမြင့် တစ်ခုရှိပြီး သူ့အပင်ပမာဏနှင့်သူရှိသည်။ ဤအရာများ အားလုံးကို ဘုရားသခင် စီစဉ်ပြီးတွက်ချက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး သူ၏အမြင့်သို့မဟုတ် အကျယ်အဝန်းက သူ့အလိုလို ပြောင်းလဲသွားမည် မဟုတ်ပေ။ လွင်ပြင်များအတွက်မူ လူအများစုသည် လွင်ပြင်များတွင် နေထိုင်ကြပြီး ရာသီဥတု ပြောင်းလဲခြင်းက သူတို့၏နေရာ သို့မဟုတ် သူတို့တည်ရှိမှု၏ တန်ဖိုးအပေါ် သက်ရောက်မှု ရှိမည်မဟုတ်ပေ။ ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့သည့် ပထဝီဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်များနှင့် ဤမြေအနေအထားအမျိုးမျိုးတွင် ပါဝင်သည့် အရာများပင်လျှင် သူ့အလိုလို ပြောင်းလဲမည်မဟုတ်ပေ။ ဥပမာ သဲကန္တာရတွင် ပါဝင်သည့် အရာများ၊ မြေအောက်က တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ၊ ပါဝင်သည့် သဲပမာဏ၊ သဲ၏အရောင်များ၊ ၎င်း၏အထူ၊ ဤအရာများက သူ့အလိုလို မပြောင်းလဲပေ။ အဘယ်ကြောင့် သူ့အလိုလို မပြောင်းလဲကြသနည်း။ ဘုရားသခင်၏ စည်းမျဉ်းနှင့် သူ၏စီမံခန့်ခွဲမှုကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့သည့် ဤမတူညီသည့် မြေပြင်အနေအထားများနှင့် ပထဝီဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်တို့ အားလုံးအတွင်းတွင် သူသည် စီစဉ်ထား၍ စနစ်တကျရှိသည့် နည်းလမ်းတစ်ရပ်ဖြင့် အရာအားလုံးကို စီမံခန့်ခွဲနေသည်။ ထို့ကြောင့် ဤပထဝီဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖန်ဆင်းခြင်း ခံရပြီးနောက်တွင် နှစ်ထောင်ချီ၍၊ နှစ်သောင်းချီ၍ တည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ သူတို့သည် သူတို့၏ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုစီကို လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်သည်။ အချို့အချိန်ကာလအတွင်းတွင် မီးတောင်များ ပေါက်ကွဲသော်လည်း၊ အချို့ကာလအတွင်းတွင် ငလျင်လှုပ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်သော်လည်း၊ ကြီးမားသည့် ကုန်းမြေရွေ့ပြောင်းမှုများ ရှိသော်လည်း၊ ဘုရားသခင်သည် မည်သည့်မြေအနေအထားကိုမဆို သူ၏ နဂိုလုပ်ဆောင်မှုများကို လုံးဝ ဆုံးရှုံးခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပေ။ ဘုရားသခင်၏ ဤစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဤနိယာမများအပေါ် သူ၏စိုးမိုးမှုနှင့် ဆုပ်ကိုင်ထားမှုများကြောင့် လူသားမျိုးနွယ်မှ ခံစားသည့်၊ လူသားမျိုးနွယ်မှ မြင်တွေ့ရသည့် ဤအရာအားလုံးသည် ကမ္ဘာမြေကြီးအပေါ်တွင် အစီအစဉ်တကျပုံစံနှင့် ရပ်တည်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသို့ဆိုလျှင် ဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာတွင်ဖြစ်တည်နေသည့် ဤမြေအနေအထားအမျိုးမျိုးအားလုံးကို မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ဤနည်းလမ်းနှင့် စီမံသနည်း။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးတွင် ရပ်တည်ရှင်သန်နေသည့် သက်ရှိသတ္တဝါများအားလုံးသည် တည်ငြိမ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရရှိပြီး ဤတည်ငြိမ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဆက်လက်ရှင်သန်ပြီး ပွားများနိုင်ကြရန်အတွက် ဖြစ်သည်။ ရွေ့လျားနိုင်သည့် သက်ရှိများ၊ မရွေ့လျားနိုင်သည့်သက်ရှိများ၊ မိမိတို့၏ နှာခေါင်းပေါက်များမှတစ်ဆင့် အသက်ရှူသည့်အရာများနှင့် မရှူသည့်အရာများ၊ ဤအရာအားလုံးသည် လူသားမျိုးနွယ် ရှင်သန်ရေးအတွက် တမူထူးခြားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ပြုလုပ်ဖန်တီးကြသည်။ ဤသို့သော ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးကသာ လူသားမျိုးဆက် တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ကို ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်ပြီး ဤသို့သော ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးကသာ လူသားများကို မျိုးဆက် တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက် ငြိမ်းချမ်းစွာနှင့် ဆက်လက်ရှင်သန်စေနိုင်သည်။

ယခု ပြောခဲ့သည့်အကြောင်းအရာက အတော်အတန် ကျယ်ပြန့်သည့် အကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သင်တို့အတွက် အလှမ်းဝေးကောင်းဝေးနေနိုင်သည်။ သို့သော် သင်တို့ နားလည်နိုင်သည် မဟုတ်လော။ ဆိုလိုသည်မှာ အရာအားလုံးအပေါ် သူ၏အုပ်စိုးမှုထဲတွင်ရှိသည့် ဘုရားသခင်၏နိယာမတရားများသည် အလွန်အရေးကြီးသည်။ အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဤနိယာမများအတွင်းတွင် သက်ရှိအားလုံးကြီးထွားရန်အတွက် ကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်က အဘယ်အရာနည်း။ ဤသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ စည်းမျဉ်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူ၏ စည်းမျဉ်းအတွင်းတွင် အရာအားလုံးသည် သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်လှုပ်ရှားလည်ပတ်မှုများကို လုပ်ဆောင်ကြခြင်းသည် သူ၏စည်းမျဉ်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ တောင်များက သစ်တောများကို ပျိုးထောင်ပေးသည်။ သစ်တောများက တစ်လှည့် သူတို့ထဲတွင် နေထိုင်ကြသည့် ငှက်နှင့် သားရဲတိရစ္ဆာန်များကို စောင့်ရှောက်သည်။ လွင်ပြင်များက လူသားတို့ ကောက်ပဲသီးနှံများ စိုက်ပျိုးရန်အတွက်နှင့် ငှက်နှင့် သားရဲအမျိုးမျိုးတို့အတွက် ပြင်ဆင်ထားသည့် ဇာတ်စင်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ လွင်ပြင်များသည် လူသားအများစုကို ပြန့်ပြူးသည့် မြေပေါ်တွင် နေခွင့်ပေးပြီး လူများ၏ဘဝများကို အဆင်ပြေစေသည်။ လွင်ပြင်များတွင် မြက်ခင်းပြင်များလည်း ပါဝင်သည်။ အလွန်ကြီးမားသည့် မြက်ခင်းပြင်များ ဖြစ်သည်။ မြက်ခင်းပြင်များသည် ကမ္ဘာမြေကြီး၏ သဘာဝပေါက်ပင်များ ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် မြေကြီးကို ကာကွယ်ပေးပြီး မြက်ခင်းပြင်များပေါ်တွင်နေသည့် ကျွဲနွား၊ သိုးနှင့် မြင်းများကို ပြုစုစောင့်ရှောက်သည်။ သဲကန္တာရသည်လည်း သူ၏တာဝန်ကို ဆောင်ရွက်သည်။ သဲကန္တာရမှာ လူသားများ နေထိုင်ရန်အတွက် နေရာမဟုတ်ပေ။ သူ၏တာဝန်က စိုစွတ်သည့်ရာသီဥတုများကို ပိုမိုခြောက်သွေ့စေရန်ဖြစ်သည်။ မြစ်များနှင့် အင်းအိုင်တို့၏ စီးဆင်းမှုသည် လူသားများ၏ သောက်ရေအတွက် အဆင်ပြေစေသည်။ သူတို့စီးဆင်းသည့်အရပ်တိုင်းတွင် လူများ၌ သောက်ရန်ရေရှိမည် ဖြစ်ပြီး ဤစီးဆင်းမှုများက အရာအားလုံး၏ ရေလိုအပ်မှုကို ဖြည့်ဆည်းရာ၌ အထောက်အကူပြု၏။ ယင်းတို့သည် မြေအနေအထားအမျိုးမျိုးအတွက် ဘုရားသခင်ရေးဆွဲထားသည့် နယ်နိမိတ်စည်းများ ဖြစ်သည်။

နှုတ်ကပတ်တော်သည် လူ့ဇာတိ၌ ပေါ်လာ၏ မှ

သင်သည် သခင် ပြန်ကြွလာခြင်းကို ကြိုဆိုသည့်နည်းလမ်း၊ ဘုရားသခင်နှင့် သာ၍ နီးစပ်သော ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတစ်ခုကို တည်ထောင်သည့်နည်းလမ်း၊ ဘုရားသခင်ထံ ဆုတောင်းသည့်နည်းလမ်း စသည်တို့ကို သင်ယူလေ့လာ လိုပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်လိုက်ဖို့ အားမနာပါနှင့်။
Messenger မှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
Viber မှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။

သက်ဆိုင်သည့် အကြောင်းအရာ

ပုံပြင်နံပါတ် မျိုးစေ့၊ ကမ္ဘာမြေကြီး၊ သစ်ပင်၊ နေအလင်းရောင်၊ တေးဆိုငှက်များနှင့် လူသား

ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်သို့ မျိုးစေ့လေးတစ်စေ့ ကျလာခဲ့သည်။ မိုးသည်းကြီးမည်းကြီး ရွာချလိုက်ပြီးသည့်နောက် အစေ့လေးမှ အညှောက်နုလေး ပေါက်လာပြီး...

လူသားမျိုးနွယ်အတွက် ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းသည့် အခြေခံရှင်သန်နေထိုင်မှု ပတ်ဝန်းကျင်— အပူချိန်

ဒုတိယအရာသည် အပူချိန်ဖြစ်၏။ အပူချိန်က အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကို လူတိုင်းသိ၏။ အပူချိန်သည် လူတို့အသက်ရှင်နေထိုင်ရေးအတွက် သင့်တော်သည့်...

လူသားမျိုးနွယ်အတွက် ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းတော်မူသည့် အခြေခံ လူနေမှုပတ်ဝန်းကျင်မှ လူသားမျိုးနွယ်ကို ဘုရားသခင်၏ ထောက်ပံ့မှုအားရှုမြင်ခြင်း

လူသားအသက်ရှင်သန်ရေးအတွက် ဤအခြေခံလိုအပ်ချက်ငါးခုကို ဘုရားသခင်ကိုယ်တွယ်ပုံမှ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် သူ၏ထောက်ပံ့ပေးမှုကို သင်မြင်နိုင်သလော။...

လူသားမျိုးနွယ်အတွက် ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းသည့် အခြေခံရှင်သန်နေထိုင်မှု ပတ်ဝန်းကျင်— လေ

ပထမအနေဖြင့် လူသားအသက်ရှူနိုင်ရန် ဘုရားသခင်သည် လေကို ဖန်ဆင်းခဲ့၏။ ဤ “လေ” သည် လူသားတို့ စဉ်ဆက်မပြတ်ထိတွေ့နေသည့် နေ့စဉ်အသက်တာ၏ လေပင်ဖြစ်သည်...

Leave a Reply